AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Uit te voeren bespuitingen - 22 april 2013

Het mooie weer van de afgelopen dagen zorgt ervoor dat we nu op vele fronten actief moeten zijn in het veld. De meeste bieten zijn de voorbije weken onder goede omstandigheden ingezaaid. De meerderheid van de vroege aardappelen zitten al in de grond en een groot deel van de latere rassen worden nu volop geplant. In wintergranen moet de onkruidbestrijding dringend uitgevoerd worden en in de vroegst gezaaide wintergerst kan de groeiregulatie al uitgevoerd worden. Bovendien werden her en der al de eerste percelen maïs gezaaid.

We geven je graag wat advies over de uit te voeren bespuitingen in de verschillende teelten:

Bieten
Een vooropkomstbehandeling in bieten is in de meeste gevallen onontbeerlijk, bv. bij percelen met hondspeterselie, gevlekte scheerling, kleefkruid, veel kamille of percelen waar niet tijdig de eerste na-opkomstbehandeling kan gezet worden. Bovendien zijn de meeste bieten ingezaaid in een relatief koude bodem. Hierdoor kan de kieming van de bieten trager verlopen dan deze van deze onkruiden en zal een vooropkomst behandeling in die percelen ook op zijn plaats zijn.
Afhankelijk van de te verwachten onkruiden kan de vooropkomst-toepassing uitgevoerd worden met FIESTA NEW, BIETAZOL, METATRON of een combinatie van deze middelen.

De eerste na-opkomstbehandeling dient meestal toegepast te worden bij het verschijnen van de eerste onkruiden in het kiemlobstadium en onafhankelijk van het stadium van de bieten. Op de vroegst gezaaide percelen komen de eerste bieten nu reeds boven net zoals de eerste onkruiden. Op deze percelen zal in de loop van de week de eerste na-opkomstbehandeling uitgevoerd kunnen worden.

Aardappelen
In aardappelen is een na-opkomst behandeling tegen onkruid bijna nooit afdoende.  Een geslaagde onkruidbestrijding in vooropkomst is dan ook een must.

LINGO bewijst al enkele jaren op rij zijn kracht bij de onkruidbestrijding bij aardappelen. LINGO is samen met CHALLENGE het minst droogtegevoelig en bovendien hebben ze een goede nawerking voor rassen die lang in het veld staan.

Kies het gepaste schema op basis van de te verwachten onkruiden en de aardappelvariëteit. CHALLENGE is het meest geschikt voor problemen met melganzevoet. Bij veelknopige behaal je het beste resultaat met een combinatie van LINGO en CHALLENGE. Voor zwarte nachtschade werk je het best met DEFI al dan niet in combinatie met LINGO. In naopkomst valt dit onkruid niet meer te bestrijden.
De laatste tijd wordt op steeds meer percelen de aanwezigheid van doornappel vastgesteld.

Deze (giftige) plant behoort tot dezelfde familie als de aardappel en is moeilijk te bestrijden. Uit onderzoek van het PCA blijkt dat ARTIST en METRIZIN een behoorlijke werking hebben, maar ook LINGO levert een meerwaarde in de bestrijding van doornappel. Bij gebruik van METRIZIN moet opgelet worden met de rasgevoeligheid van de aardappelen aan metribuzin.

Wintergranen
De vroeg gezaaide percelen met wintergerst (zaai september-oktober), bereiken het stadium eerste knoop. Hoog tijd om de groeiregulatie uit te voeren met MODDUS. MODDUS zorgt niet enkel voor een versteviging van het gewas maar zorgt bovendien ook voor een betere beworteling. Door het uitvoeren van de groeiregulatie verhinder je bovendien ook dat je gewas ten gevolge van de huidige weersomstandigheden in combinatie met de stikstofopname te fel groeit en legergevoelig wordt.

MODDUS kan gecombineerd worden met PRIMUS of TREVISTAR als correctiebehandeling tegen breedbladige onkruiden.

Bij de laat gezaaide percelen zonder onkruidbestrijding in het najaar zal –als dit nog niet gebeurd is- eerst de onkruidbestrijding moeten uitgevoerd worden. Nadien –in het stadium 1ste knoop- kan dan de groeiregulatie uitgevoerd worden met MODDUS.

In de percelen wintertarwe zal eveneens eerst de onkruidbestrijding uitgevoerd moeten worden. CAPRI, LEXUS XPE, PACIFICA en TREVISTAR zijn hierbij uitstekende partners voor een geslaagde onrkuidbestrijding. Nadien kan dan de groeiregulatie toegepast worden met CCC, gevolgd door een tweede behandeling met CCC + MODDUS.

Op de vroeg gezaaide percelen wintertarwe kan de groeiregulatie naar het einde van de week -met de mooie weersvooruitzichten- op een ideaal moment uitgevoerd worden.

Maïs
De onkruidbestrijding in maïs wordt meestal in na-opkomst uitgevoerd. Een vooropkomstbehandeling kan in veel gevallen echter een goede oplossing zijn voor probleemonkruiden. ANDES + LANOX vormen hierbij een zeer mooie tandem. Voor meer info over de onkruidbestrijding in maïs verwijzen we graag naar de tip over onkruidbestrijding in maïs.tip over onkruidbestrijding in maïs.