AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actualiteiten op het veld - 8 mei 2013

Bieten

Op vele bietenpercelen wordt nu het stadium 2-blad bereikt. Door de droge omstandigheden bij de  vooropkomst en de eventueel eerder uitgevoerde behandelingen zijn er op een aantal percelen al grote onkruiden waar te nemen. Verhoog daarom de contactwerking van de schema’s en voeg extra contactmiddelen zoals SAFARI of MATRIGON toe bij probleemonkruiden zoals kamille, bingelkruid, melganzevoet, haagwinde…

De regenbuien zullen er gelukkig voor zorgen dat ook de bodemmiddelen naast hun beperkt versterkende contactwerking nu ook volop hun bodewerking kunnen uitoefenen. Laat de intervallen tussen de behandeling niet te groot worden, want het motto in bieten blijft behandelen met kleine intervallen op kleine onkruiden.

Aardappelen

In aardappelen is een na-opkomst behandeling tegen onkruid bijna nooit afdoende. Een geslaagde onkruidbestrijding in vooropkomst is dan ook een must.
LINGO bewijst al enkele jaren op rij zijn kracht bij de onkruidbestrijding bij aardappelen. LINGO is samen met CHALLENGE het minst droogtegevoelig en bovendien hebben ze een goede nawerking voor rassen die lang in het veld staan.

Kies het gepaste schema op basis van de te verwachten onkruiden en de aardappelvariëteit. CHALLENGE is het meest geschikt voor problemen met melganzevoet. Bij veelknopige behaal je het beste resultaat met een combinatie van LINGO en CHALLENGE. Voor zwarte nachtschade werk je het best met DEFI al dan niet in combinatie met LINGO. In naopkomst valt dit onkruid niet meer te bestrijden.

Op een aantal percelen merken we dat er door de hogere temperaturen al veel onkruiden beginnen te kiemen. Voeg in dit geval een contactmiddel zoals DIQUANET toe aan het onkruidschema om deze bovenstaande onkruiden af te branden. DIQUANET kan in gezet worden tot het moment dat de aardappelen beginnen boven te komen.

Doornappel veroorzaakt de laatste jaren geregeld problemen bij aardappelen.

Deze (giftige) plant behoort tot dezelfde familie als de aardappel en is moeilijk te bestrijden. Uit onderzoek van het PCA blijkt dat ARTIST en METRIZIN een behoorlijke werking hebben, maar ook LINGO levert een meerwaarde in de bestrijding van doornappel. Bij gebruik van METRIZIN moet opgelet worden met de rasgevoeligheid van de aardappelen aan metribuzin.

Wintergranen

De meeste percelen wintergerst bereiken stilaan het stadium laatste blad. Hoog tijd dus om de groeiregulatie met ETHEPHON uit te voeren samen met een behandeling tegen ziektes. AVIATOR XPRO en ADEXAR zijn zonder twijfel de ideale middelen voor een uitstekende bescherming van gerst tegen o.a. Ramularia, roest, netvlekkenziekte, bladvlekkenziekte,… Een stevige garantie op topopbrengsten dus.

In wintertarwe was Septoria aan een stille opmars bezig en door de regen zullen de sporen zich snel naar hogere bladlagen kunnen begeven. Daarnaast werd er her en der al een lichte aantasting van gele roest waargenomen. Aangezien de meeste tarwepercelen volgende week het stadium tweede knoop zullen bereiken raden we julie aan om een eerste behandeling uit te voeren met OSIRIS. OSIRIS geeft een zeer complete bescherming tegen roest en Septoria. Om de werking van OSIRIS nog verder te versterken en in het kader van resistentiemanagement kan het middel aangevuld worden met CITADELLE.

Vergeet ondertussen niet om de groeiregulatie in tarwe af te werken met MODDUS of MEDAX TOP al dan niet gecombineerd met CCC, ten laatste in het stadium 1ste-2de knoop. Een toepassing na de 2de knoop zal onherroepelijk leiden tot opbrengstverlies en een vermiderde werking van de middelen.

Maïs

De eerste percelen maïs staan al goed boven. Het stadium 3-4 blad is het aangewezen stadium voor een onkruidbestrijding in na-opkomst bij maïs. Zeker op percelen waar er in het verleden al veel problemen waargenomen werden met gierstgrassen mag je niet te lang wachten alvorens de onkruidbestrijding uit te voeren.

Voor een schema op maat kan je contact nemen met je zaakvoerder.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.