AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actualiteiten op het veld 11 juni 2013

De inzaai en het planten van vele gewassen is de afgelopen weken onder gunstige omstandigheden kunnen verlopen. Door de welgekomen regenbui van gisteren en hopelijk nog enkele de komende dagen de al dan niet toegepaste herbiciden volop hun werk doen.

Bieten


De veelvuldige neerslagbuien van de afgelopen dagen hebben er voor gezorgd dat de onkruidbestrijding in bieten op de meeste percelen zeer vlot verloopt. Het bodemvocht zorgt er echter ook voor dat er veel onkruiden kunnen blijven kiemen en door de koude temperaturen krijgen de bieten het veld niet snel dicht. Besteed daarom de nodige aandacht aan een goede nawerking in de schema’s. Daarnaast zijn er veel percelen die door de vele regenbuien niet vlot toegankelijk zijn en waar de onkruiden dus sterk kunnen ontwikkelen. Van zodra deze percelen opnieuw toegankelijk zijn is het aangewezen om de contactwerking van de schema’s te verhogen en extra contactmiddelen zoals SAFARI of MATRIGON toe te voegen bij probleemonkruiden zoals kamille, bingelkruid, melganzevoet, haagwinde…


Aardappelen

Door het koude en droge weer tot voor enkele weken was de plaagdruk nog zo goed als onbestaande. Bovendien was er nog geen aardappelopslag in de velden en ook op de afvalhopen waren er nog geen planten aanwezig. Maar de weersomstandigheden van de laatste weken hebben er toe geleid dat de eerste infectiekansen in aardappelen nu we de kop op steken.

De vroege aardappelen zijn op dit moment ook reeds voldoende ontwikkeld om een eerste behandeling te verantwoorden. Op percelen die volledig opgekomen zijn adviseren we om te behandelen met middelen op basis van mancozeb in combinatie met CYMOPUR. Middelen op basis van cymoxanil (Cymopur) geven een betere bescherming tegen plaag die het gewas vanuit de knollen aantast (latente plaag).

Wintergranen

Op dit moment zijn er nog weinig Septoriavlekken waarneembaar op de hoger bladlagen van de wintertarwe, maar door de kleine gewasstand en de zeer gunstige omstandigheden voor de ontwikkeling van Septoria zal het een kwestie van enkele weken zijn vooraleer de vlekken zichtbaar worden. De ontwikkeling van Septoria van het moment van infectie tot het zichtbaar worden van de vlekken duurt gemiddeld 2 à 3 weken. Echter op het moment dat de vlekken zichtbaar worden zal een behandeling met fungiciden nog maximaal 40% van zijn rendement kunnen behalen. Daarnaast neemt de infectie van gele roest langzaam maar zeker toe. We raden jullie daarom aan om -van zodra de omstandigheden het toelaten en indien het nog niet gebeurd is- een eerste behandeling uit te voeren met OSIRIS. OSIRIS geeft een zeer complete bescherming tegen roest en Septona. Om de werking van OSIRIS nog verder te versterken en in het kader van resistentiemanagement kan het middel aangevuld worden met CITADELLE.

Maïs

Maïs is een warmte minnende plant. Je hoeft dus niet verwonderd te zijn dat vandaag alle bovenstaande maïs overwegen geel tot zelfs bruin verkleurd staat. Dit zijn verre van ideale omstandigheden om een onkruidbestrijding in maïs uit te voeren. We raden aan om te wachten met de onkruidbestrijding totdat de maïs bekomen is van de slechte weersomstandigheden.

Een uitzondering op dit advies zijn de percelen met problemen met gierstgrassen. Op percelen met gierstgrassen die nu reeds zeer sterk ontwikkeld zijn kan je best niet wachten tot de maïs bekomen is omdat dan de gierstgrassen te sterk ontwikkeld zullen zijn om nog een goed resultaat te behalen. In die uitzonderlijke gevallen kan je de onkruidbestrijding best uitvoeren van zodra de omstandigheden het toelaten. Hou er wel rekening mee dat je maïs er de eerst komende weken na de behandeling zeker niet beter uit zal zien. Na enkele weken zal je echter merken dat de maïs er weer mooi bijstaat, zeker als we eindelijk de warme dagen krijgen waar we nu met zijn allen op hopen.

Voor een schema op maat kan je contact nemen met je zaakvoerder.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.