AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actualiteiten op het veld 4 juli 2013

De meeste veldwerkzaamheden zijn achter de rug voor de grote akkerteelten, maar voor mensen met aardappelen op hun bedrijf is het aangewezen om waakzaam te blijven voor infecties van Phytophthora. Voor de maïs zien we veelal bij de percelen die vroeg behandeld werden herkiemers die de aandacht verdienen.

Aardappelen


Verschillende vroege percelen bereiken vandaag het stadium bloei. Dit is het moment om naast Phytophthora, ook aandacht te besteden aan Alternaria. Alternaria is op dit moment nog een weinig gekende, maar daarom niet minder gevaarlijke ziekte in aardappelen. Eenmaal een gewas aangetast is ontwikkelt de ziekte zich zo explosief dat het gewas in 2 weken volledig afsterft.

Wij adviseren daarom om vanaf de periode rond de bloei MIRADOR of TERMINETT in te zetten in combinatie met de plaagmiddelen om het gewas te beschermen tegen Alternaria. De middelen tegen Alternaria moeten slechts om de 14 dagen toegepast worden. De bescherming moet daarentegen net zoals bij Phytophthora tot op het einde van het seizoen worden aangehouden.

Gezien de weersomstandigheden neemt ook de infectiedruk van Phytophthora toe. Onze voorkeur gaat in dit gewasstadium uit naar Orvego Extra en Valbon en na de bloei naar Infinito en Ranman Top.

We krijgen eveneens meldingen binnen van gewassen die beschadigd zijn. Voor dergelijke velden kan het aangewezen zijn om Cymopur toe te voegen aan bovenstaande middelen. Beschadigde planten zijn immers extra gevoelig voor infecties. Cymopur geeft een goede terugwerking en een goede bescherming van de stengels.

Maïs


De maïs blijft het op veel plaatsen moeilijk hebben om zijn achterstand goed te maken. Hierdoor blijft de grond langer onbedekt dan in andere jaren. In combinatie met de weersomstandigheden maakt dit dat we op veel plaatsen al veel herkiemers zien. Vooral op de percelen die vroeg behandeld werden is dit het geval. Op percelen die later behandeld werden zijn de herkiemers minder het probleem, maar op deze percelen zijn de onkruiden door het paraplu-effect niet altijd volledig bestreden en is er veel hergroei. Bovendien kent de maïs op dergelijke percelen en veel moeilijkere ontwikkeling door de concurrentie met het onkruid.

Op percelen die vroeg behandeld werden is een correctie nog mogelijk met bijvoorbeeld PEAK of KART in combinatie met andere middelen afhankelijk van het stadium van de maïs. PEAK is zeer zacht voor de maïs en is erkend voor toepassingen tot het 9-bladstadium. PEAK heeft een zeer goede werking tegen kamille, maar biedt ook een surplus op veelknopige.

Op percelen die laat behandeld werden is een correctie bijna niet meer doenbaar zonder zeer nadelige effecten voor de maïs. Bovendien is het gewas al zo dicht dat er een te groot paraplu-effect is.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.