AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua bij aardappelen 9 augustus 2013

Voor het eerst sinds lang zijn de temperaturen weer wat gematigder en is er een behoorlijke hoeveelheid neerslag gevallen. Op heel wat plaatsen kwam de temperatuur de voorbije maand regelmatig boven 30°C uit. Hierdoor was er een groeistop bij de aardappelen en is er vandaag bij het hernemen van de groei een reëel risico op doorwas. Bij doorwas ontstaan er nieuwe scheuten op de primaire knollen die kunnen leiden tot secundaire knollen. Dit brengt zowel kwaliteitsverlies als opbrengstverlies met zich mee.

Om het risico op doorwas op gevoelige rassen zoals Bintje te verkleinen kan er gewerkt worden met Fazor. Er zijn echter wel een aantal beperkende maatregelen voor het gebruik van Fazor:

-      De primaire knollen moeten voldoende groot zijn (>80% van de knollen +35 mm voor industrierassen en >80% van de knollen +25 mm voor de versmarkt)

-      Voer de behandeling altijd solo uit op een droog en actief groeiend gewas

-      De temperatuur moet lager liggen dan 25°C.

-      Droge periode van 24 uur na de toepassing is noodzakelijk.

-      Het product kan tot uiterlijk 3 weken voor de oogst toegepast worden. Fazor heeft immers 2-3 weken nodig om volledig in knol opgenomen te worden.

Ook op percelen die groen geoogst worden kan het noodzakelijk zijn om een toepassing met Fazor uit te voeren als deze percelen nog langer dan 3 weken in het veld moeten staan en er scheutgroei aanwezig is. Secundaire knollen kunnen immers ook in deze gewassen leiden tot kwaliteitsverlies.

Om te oordelen of een behandeling aangewezen is moet perceel per perceel beoordeeld worden. Contacteer je zaakvoerder voor een advies op maat.

Hou verder de behandelingen tegen de plaag aan. De regenperiodes hebben immers tot nieuwe infectiekansen geleid. Wij geven op dit moment de voorkeur aan regenvaste middelen zoals Orvego Extra voor de latere rassen of Ranman Top voor aardappelen die volop in knolontwikkeling zitten.

Daarnaast blijft het aangewezen om de bescherming tegen Alternaria verder te zetten met de tweewekelijkse behandeling met Mirador of Terminett. Van zodra de toepassingen tegen Alternaria worden stop gezet zal het gewas bij een infectie immers op maximum twee weken tijd volledig afsterven.

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.