AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua in het veld 14 augustus 2013

Aardappelen

Plaag en Alternaria

Ondanks het drogere weer van de afgelopen week blijft de plaagdruk toch aanwezig in het veld. Laat je op het einde van het seizoen niet meer verrassen en hou een goede bescherming aan. Kies op dit moment voor middelen met een goede knolbescherming zoals Ranman Top. Hou hierbij wel rekening dat deze middelen meestal geen bescherming geven tegen Alternaria. Bovendien zijn middelen op basis van mancozeb onvoldoende in deze fase van het seizoen, zeker bij zeer gevoelige rassen zoals Innovator, Ramos, Markies, Felsina en de gevoelige rassen zoals Bintje en Fontane.

Alternaria kan een gewas op enkele weken tijd volledig vernietigen, maar bij zware aantastingen kunnen ook de knollen aangetast worden. Het is dus geen goed idee om Alternaria in een afrijpend gewas te beschouwen als alternatief voor loofdoding. Alternaria zal de bladeren wel vernietigen, maar de achterblijvende sporen kunnen de knollen infecteren bij de oogst. Gebruik daarom specifieke middelen tegen Alternaria zoals Mirador of Terminett tot kort voor de oogst.

Doorwas

Sinds enkele weken wordt er op verschillende percelen doorwas waargenomen. Controleer tijdig je percelen. Bij doorwas ontstaan er nieuwe scheuten op de primaire knollen die kunnen leiden tot secundaire knollen. Dit brengt zowel kwaliteitsverlies als opbrengstverlies met zich mee.

Als er reeds secundaire knollen aanwezig zijn die groter zijn dan 10 mm doorsnede is een behandeling tegen doorwas met Fazor niet meer opportuun. Fazor heeft immers een werking op de celdeling, maar zodra aardappelen groter zijn dan 35 mm is deze fase afgerond. Aangezien knollen die nu meer dan 10 mm doorsnede hebben, binnen twee weken groter zullen zijn dan 35 mm doorsnede zal het effect van Fazor miniem zijn op deze knollen. Het duurt immers 2-3 weken vooraleer het product volledig in de knollen opgenomen is. In andere gevallen met doorwas is een behandeling aan te raden als er doorwas voorkomt.

Er zijn echter wel een aantal beperkende maatregelen voor het gebruik van Fazor:

-      De primaire knollen moeten voldoende groot zijn (>80% van de knollen +35 mm voor industrierassen en >80% van de knollen +25 mm voor de versmarkt)

-      Voer de behandeling altijd solo uit op een droog en actief groeiend gewas

-      De temperatuur moet lager liggen dan 25°C.

-      Droge periode van 24 uur na de toepassing is noodzakelijk.

-      Het product kan tot uiterlijk 3 weken voor de oogst toegepast worden. Fazor heeft immers 2-3 weken nodig om volledig in knol opgenomen te worden.

Ook op percelen die groen geoogst worden kan het noodzakelijk zijn om een toepassing met Fazor uit te voeren als deze percelen nog langer dan 3 weken in het veld moeten staan en er scheutgroei aanwezig is. Secundaire knollen kunnen immers ook in deze gewassen leiden tot kwaliteitsverlies.

Om te oordelen of een behandeling aangewezen is moet perceel per perceel beoordeeld worden. Contacteer je zaakvoerder voor een advies op maat.

Bieten

De voorbije week werden er op zeer regelmatige basis infecties van roest, witziekte, Ramularia en Cercospora waargenomen bij suikerbieten. Deze ziektes en vooral Cercospora en Ramularia kunnen zich explosief verspreiden. Wacht daarom niet langer en behandel je bieten met een breedwerkend fungicide voor bieten zoals Armure.

De voordelen van ARMURE:

•  Hoog gehalte aan triazolen

•  Zeer effectief tegen de 4 belangrijke bladziekten in bieten (witziekte, Cercospora, Ramularia en roest)

•  Lange nawerking

•  Korte wachttijd

 


 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.