AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua in het veld 22 augustus 2013

Aardappelen

     Plaag en Alternaria

Ondanks de relatief droge augustusmaand blijft er voldoende neerslag vallen om nieuwe infectiekansen te genereren voor de aardappelplaag. We merken op verschillende percelen dat deze weersomstandigheden er voor zorgen dat het gewas zijn groeikracht verliest, maar dat is zeker geen reden om de plaagbescherming te laten zakken, in tegendeel zelfs. Op dit moment is het zeer belangrijk om een goede knolbescherming aan te houden. Kies daarom voor middelen met een goede knolbescherming zoals Ranman Top.

Verder blijft ook de bescherming tegen Alternaria een belangrijk aandachtspunt. Een gewas dat niet voldoende groeikrachtig is zal sneller geïnfecteerd worden door Alternaria. Daarnaast zijn bepaalde rassen zeer gevoelig voor Alternaria, bijvoorbeeld Innovator, Ramos, Markies, Felsina, maar ook Bintje en Fontane vertonen een verhoogde gevoeligheid voor Alternaria.

Alternaria kan een gewas op enkele weken tijd volledig vernietigen, maar bij zware aantastingen kunnen ook de knollen aangetast worden. Het is dus geen goed idee om Alternaria in een afrijpend gewas te beschouwen als alternatief voor loofdoding. Alternaria zal de bladeren wel vernietigen, maar de achterblijvende sporen kunnen de knollen infecteren bij de oogst. Gebruik daarom specifieke middelen tegen Alternaria zoals Mirador of Terminett tot kort voor de oogst.

Doorwas

De beperktere groeikracht zorgt er voor dat doorwas op veel percelen in beperkte mate aanwezig is. Deze situatie zou nog kunnen omslaan als er meer vocht beschikbaar komt voor de planten, maar dan zal het veel afhangen van de gewasontwikkeling op dat moment.

Er kunnen ondanks de beperkte evolutie in doorwas wel grote verschillen zijn tussen de verschillende percelen en zelfs op één perceel. Controleer daarom perceel per perceel en meerdere planten per perceel om een goed beeld te krijgen van de situatie op je velden. Doorwas veroorzaakt zowel kwaliteitsverlies als opbrengstverlies.

Voor meer info over doorwas kan je het vorige actuabericht nalezen of contacteer je zaakvoerder voor een advies op maat.

Bieten

 

De ziektedruk bij suikerbieten loopt gestaag verder. Op de meerderheid van de percelen komen vandaag symptomen voor van de meest voorkomende ziektes in bieten, zijnde witziekte, roest, Ramularia en Cercospora. Behandel je bieten tegen al deze ziektes met een breedwerkend fungicide voor bieten zoals Armure.

 

De voordelen van ARMURE:

 

•  Hoog gehalte aan triazolen

•  Zeer effectief tegen de 4 belangrijke bladziekten in bieten (witziekte, Cercospora, Ramularia en roest)

•  Lange nawerking

•  Korte wachttijd

 

Stoppelbehandeling

Het warme weer en de regelmatige regenbuien zorgen er voor dat er heel wat hergroei optreedt op de graanstoppels.

 

De graanstoppel is het ideale moment om een onkruidbestrijding uit te voeren op meerjarige onkruiden zoals haagwinde, distels, akkerwinde,… Een bestrijding in het najaar voorkomt of vermindert immers de opbouw van reservestoffen in de wortels.

Meerjarige onkruiden zijn echter bijna niet volledig weg te krijgen. Door de najaarsbehandelingen verzwakken de planten wel heel fel. Hierdoor kan je in het voorjaar de meerjarige onkruiden beter onder controle houden. Bovendien zijn meerjarige onkruiden zeer moeilijk te bestrijden in verschillende teelten, zoals bieten, aardappelen, groenten,…

Hou bij de behandeling op de stoppel rekening met de mogelijke volgteelt.

Foto: Stoppel met haagwinde

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.