AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Veldwerkzaamheden in granen - 2 april 2014

Nu de onkruidbestrijding in de tarwe op zijn einde begint te lopen, wordt het stilaan tijd om stil te staan bij de groeiregulatie en eerste ziektebestrijding in de tarwe.

De eerste stikstofgift, zonnige dagen en een tussentijdse regenbui zorgen dat de granen aan hun groeispurt zijn begonnen. Vroeg gezaaide tarwepercelen gaan al richting 1ste -2de knoopstadium. Hoogste tijd dus om alle percelen te controleren, zeker de vroeg gezaaide gerstpercelen.

Naast de gewassen zelf hebben ook schimmels zich al sterk ontwikkeld. Door het uitblijven van een vorstperiode deze winter heeft gele roest al in vele percelen de kop opgestoken. Omwille van de zware gele roestdruk dit jaar, is zelfs uitzonderlijk een toelating gekomen op vraag van het onderzoekscentrum van de universiteit in Gembloux om o.a. Osiris nu al te mogen inzetten tegen gele roest. Deze uitzonderlijke toelating wijst er op hoe belangrijk het is om de gewasbescherming van je granen goed op te volgen.

Wij adviseren daarom om bij de groeiregulatie een fungicide toe te voegen bij percelen met aantastingen van gele roest (zie foto’s genomen op 14/3/2014).

Vroege aantasting van gele roest op Altigo (let op het zeer ontwikkelde groeistadium)

     

 

 

 

 

 

 

 

Groeiregulatie

Nu de temperaturen de hoogte zijn ingeschoten volgen de granen ook snel. Daarom is het belangrijk om op tijd een versteviging toe te passen. De groeiregulatoren bevorderen de stengelontwikkeling om zo een steviger gewas te verkrijgen. MODDUS stimuleert bovendien de wortelontwikkeling.
Vanaf het stadium van aar 1 cm is het al aangewezen groeiregulatoren met CCC toe te passen in tarwe. Eens de tarwe zich in het 1ste –2de knoop stadium bevindt is een combinatie van CCC en MODDUS aangewezen.

In wintergerst is een versteviging van toepassing in het stadium 1ste -2de knoop met MODDUS gevolg door een behandeling met ETHEFON CLASSIC in het laatste bladstadium om het knikken van de aar tegen te gaan. Opmerking: pas MODDUS enkel toe bij voldoende lichtintensiteit.

Groeiregulatoren gebruik je best in combinatie met YARA VITA Gramitrel, een bladvoeding die voorziet in alle spoorelementen in het graan.

Het basisadvies bestaat uit een gesplitste toepassing van CCC + GRAMITREL in het stadium aar 1 cm gevolgd door MODDUS in het stadium 1ste-2de knoop.

Ziektebestrijding in wintergranen

Reeds vroeg dit jaar werden al aantastingen van gele roest gemeld zowel op roestgevoelige als “tolerante” variëteiten. Door het ontbreken van een lange periode vorst zijn de sporen immers niet afgedood. Let daarom goed op eventuele aantastingen van gele roest. Indien gele roest aanwezig is in het perceel is het aangewezen een bestrijding uit te voeren. Voor deze bestrijding raden we aan gebruik te maken van OSIRIS of CITADELLE. Deze middelen hebben naast een werking tegen gele roest ook een werking tegen septoria.

Om te bepalen welke bestrijdingsstrategie voor uw perceel het meest geschikt is, neemt u best contact op met uw AVEVE-zaakvoerder.