AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Onkruidbestrijding bieten - 10 april 2014

Nu het grootste deel van de bieten gezaaid is, en in sommige streken zelfs al op het veld staat, is het de hoogste tijd om aan de onkruidbestrijding te denken.

Behandeling in vooropkomst

Vlak na de zaai is het steeds aangewezen om een behandeling in vooropkomst uit te voeren. Zelfs in droge omstandigheden zoals we de afgelopen weken gekend hebben is dit aangewezen. Voor een behandeling in vooropkomst raden we BIETAZOL aan op percelen met een normale onkruiddruk. Percelen waar moeilijke onkruiden, zoals hondspeterselie, bingelkruid, ereprijs, kleefkruid, aanwezig zijn, behandelt men best met FIESTA NEW.

Behandeling in na-opkomst

Vanaf het moment dat de bieten boven komen is het tijd voor de eerste na-opkomstbehandeling. Een vroege behandeling is in het voordeel van de bieten. Op kleine onkruiden hoeft de dosis herbiciden niet te hoog te zijn. Hierdoor worden de bieten minder geremd. Het speelt dus in het voordeel om regelmatig terug te komen met lagere dosissen. We raden aan om wekelijks (± 7 dagen) een behandeling uit te voeren. Hou hierbij steeds rekening met de grootte van de onkruiden zelf, maar voorkom overdosering op kleine bieten. Daarnaast is het ook belangrijk de weersomstandigheden in de gaten te houden:

- TEMPERATUUR TUSSEN 10 EN 23 °C
- GROEIZAAM WEER
- OP DROOG GEWAS
- OP EEN GEZONDE VEGETATIE
- SPUITVOLUME AFSTELLEN OP BASIS VAN DE LUCHTVOCHTIGHEID

Voor de eerste FAR behandeling raden we BETANAL ELITE aan met eventueel een mengpartner. Betanal elite heeft een zeer zachte werking en is daardoor ideaal voor toepassing op jonge bietenplantjes. Bij de daarop volgende FAR behandelingen is het aangewezen een schema te maken op basis van DIANAL. Dit zorgt voor een goede contactwerking op jong onkruid. Om de contactwerking te versterken en een goede nawerking in de bodem te hebben is een menging met ETHOMAT en METATRON steeds aangewezen. In percelen met moeilijke onkruiden zoals hondspeterselie, bingelkruid, kleefkruid,… kan gebruik gemaakt worden van mengpartners zoals MATRIGON en SAFARI.

Denk er steeds aan om na de behandeling het sproeivat voldoende te reinigen om zo fyto – schade in andere teelten te voorkomen. ALL CLEAR EXTRA is een ideaal product om de laatste resten van plantenbeschermingsmiddelen uit de spuitinstallatie te verwijderen.
Om te bepalen welke bestrijdingsstrategie voor uw perceel het meest geschikt is, neemt u best contact op met uw AVEVE-zaakvoerder.

 

 

 

 

 

 

 

 
Bingelkruid (links) tussen de bieten. 10/04/2014