AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Uitzaai maïs volop aan de gang - 22 april 2014

Uitzaai of niet?
Momenteel draait de uitzaai van de maïs op volle toeren. Naar schatting is al 50% uitgezaaid. Andere jaren richt het advies van zaaien zich rond 20 april. Door de warme dagen van afgelopen weken is de grond al goed opgewarmd en kon zelfs al iets vroeger gezaaid worden. Ideale moment dus om de maïs uit te zaaien.

Zaaizaadontsmetting
Jaarlijks komen weer heel wat problemen terug met bodeminsecten. Vooral percelen met veel organisch materiaal, zoals gescheurde weides kunnen een probleem vormen. In de eerste drie teeltjaren na het scheuren van de weide zijn ritnaalden zeer actief in de bodem. Daarenboven is de bestrijding van bodeminsecten niet evident geworden sinds het tijdelijk verbod van neonicotinoïdes, omwille van de bijensterfte. Gelukkig zijn er nog andere alternatieven. Wie kiest voor een ontsmetting op het zaaizaad kan kiezen voor SONIDO of FORCE. Anderzijds kan er ook gekozen worden voor een bestrijding tijdens het planten. SHERPA MG is een microgranulaat dat tijdens het zaaien wordt aangebracht in de omgeving van het zaad. Voor een optimale verdeling maakt men best gebruik van een vissenstaart (zie afbeelding) die gemonteerd wordt op de maïsplanter.

Starters voor een goede beginontwikkeling
Maïs is een plant afkomstig uit tropische gebieden. Warmte is dus zeer belangrijke factor voor de ontwikkeling van de plant. In ons gematigd klimaat kunnen de dagen en nachten in het voorjaar nog koud zijn. Hierdoor warmt de bodem traag op en worden bepaalde voedingselementen uit de bodem moeilijk opgenomen. Door gebruik te maken van een maïsstarter kunt u uw maïs een duwtje in de rug. Deze voedingsstoffen worden vlakbij de wortels van de plant aangebracht. Hierdoor worden de nutriënten zoals fosfor en stikstof snel opgenomen en kent de plant, ondank het koude weer, een goede jeugdontwikkeling en een hogere droge stof opbrengst op het einde van het seizoen. AVEVE heeft een maïsstarter op maat van elk bedrijf:

MAÏSMAP

Is geschikt voor alle gronden

0-20-0 + 0,15 B

GROEISTART

Werd speciaal ontwikkeld voor de meer rijkere gronden. Groeistart is in drie formules beschikbaar

20-10-0 + 4 MgO + 0,05 B

20-8-0 + 4 MgO + 0,05 B

20-5-0 + 4 MgO + 0,05 B

           

HUMI-MAÏSSTART

Is ideaal geschikt voor gronden met structuurschade en een laag gehalte aan organische stof

16-6-0 + 6 MgO + B + Humifirst

 

Onkruidbestrijding in vooropkomst
Onkruidbestrijding wordt bijna uitsluitend in na-opkomst uitgevoerd. Toch kan het soms aangewezen zijn om een voor-opkomst uit te voeren. Op percelen met een zware onkruiddruk of met moeilijke onkruidsoorten kan een vooropkomstbehandeling met Frontier Elite, Dual Gold of een combinatie van Andes met Stomp Aqua een meerwaarde betekenen. Zeker in percelen met mais in monocultuur komen gierstgrassen voor. Door gebruikt te maken van een vooropkomst worden al heel wat grassen opgeruimd.