AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Eerste aardappelen komen boven - 22 april 2014

Onkruidbestrijding in vooropkomst
De eerste, vroege aardappelen staan ondertussen al even boven. Toch moet het grootste deel nog opkomen. Wees er op tijd bij om een voor-opkomst onkruidbestrijding toe te passen. Producten in vooropkomst hebben brede werking, zijn eenvoudig toe te passen en zijn goedkoper dan producten in na-opkomst. Voor onkruidbestrijding in na-opkomst raden we het gebruik producten aan zoals DEFI, LINGO, CHALLENGE, LINUGAN en METRIZIN. Belangrijk is de juiste veiligheidstermijnen te respecteren voor de aardappelen opkomen.


Percelen met een grote onkruiddruk vragen soms een herbehandeling in na-opkomst. Hier kunnen producten zoals TITUS en METRIZIN een oplossing bieden voor een aantal problemen.

!!! HET SPUITTOESTEL GRONDIG REINIGEN NA EEN BESPUITING MET TITUS !!!

 

Bestrijding van grassen
Naast de bestrijding van breedbladigen dienen ook grassen bestreden te worden. Producten zoals ARAMO en AGIL zijn hier zeer geschikt voor. De gehanteerde dosis is afhankelijk van de aanwezige grassoorten.
 
Ziektebestrijding
Op sommige plaatsen werden reeds de eerste aantastingen van aardappelplaag waargenomen op afvalhopen. Om verspreiding van hieruit tegen te gaan is het aangewezen deze afvalhopen op te ruimen of af te dekken.

Om vroege aantasting in aardappelpercelen te voorkomen is het aangewezen om tijdig te behandelen.

Van opkomst tot de aanvang groei:
Voor de eerste twee behandelingen is het gebruik van CYMOPUR met DEQUIMAN of PENNCOZEB aangewezen.