AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Veldwerkzaamheden - 12 mei 2014

Bieten

Door de droge omstandigheden heeft de onkruidbestrijding bij bieten de afgelopen weken niet altijd goed gewerkt. Profiteer daarom nu van de regenbuien om de onkruiden die eventueel ontsnapten bij eerdere behandeling goed te bestrijden.

Voeg Safari of Matrigon toe in geval van probleemonkruiden zoals duivekervel, hondspeterselie, kamille, kruiskruid,….

Correcties tegen grassen worden best apart uitgevoerd met ELOGE of AGIL tussen twee FAR-behandelingen door rond het 4-blad stadium van de bieten.

 

Granen

De graangewassen blijven langzaam verder ontwikkelen, maar minder snel dan de voorbije maanden. Vele percelen bereiken ondertussen het stadium punten laatste blad. Maar een deel bevindt zich nog in het stadium 2de-3de knoop.

Voor de sterkst ontwikkelde percelen komt de laatste stikstofgift in het vizier. Let hierbij op dat de laatste bladlagen zeer belangrijk zijn voor de fotosynthese en een goede korrelvulling. Deze bladlagen verdienen daarom een goede ziektebescherming en een degelijke bemesting voor een optimaal rendement. Let dus op met het gebruik van vloeibare middelen.

De ziektedruk was de voorbije week iets afgenomen door de droge omstandigheden, maar met de regenbuien van de afgelopen dagen
zal de ziektedruk ongetwijfeld opnieuw toenemen. AVIATOR XPRO en ADEXAR zijn twee absolute toppers voor de bescherming van de aar. Deze middelen moeten ten laatste 3-4 weken na de vorige ziektebehandeling toegepast worden.

Controleer verder ook op bladluizen of andere beschadigers. KARATE en PATRIOT zijn zeer breed werkende insecticiden die zowel bladluizen als kevers bestrijden. Bij de laatste ziektebehandeling opteren we echter niet voor pyrethroïden omdat ook de nuttige insecten op dat moment bestreden worden. Geef op dat moment de voorkeur aan een middel dat selectief is voor nuttige insecten, zoals TEPPEKI.

 

Aardappelen

De meeste aardappelen staan vandaag reeds boven. De later geplante percelen zullen, zeker na de regenbuien van de afgelopen dagen in combinatie met de zachte temperatuur ook snel boven staan. We merken echter dat er veel onkruid reeds boven staat, zowel op percelen waar nog geen behandeling werd uitgevoerd als op percelen waar door de droogte de vooropkomst niet ideaal gewerkt heeft. Op de percelen waar de aardappelen nog niet boven staan moet zo snel mogelijk de vooropkomst uitgevoerd worden.

LINGO bewijst al enkele jaren op rij zijn kracht bij de onkruidbestrijding bij aardappelen. LINGO is samen met CHALLENGE het minst droogtegevoelig en bovendien hebben ze een goede nawerking voor rassen die lang in het veld staan.

Kies het gepaste schema op basis van de te verwachten onkruiden en de aardappelvariëteit. CHALLENGE is het meest geschikt voor problemen met melganzevoet. Bij veelknopige behaal je het beste resultaat met een combinatie van  LINGO en CHALLENGE. Voor zwarte nachtschade werk je het best met DEFI al dan niet in combinatie met LINGO. In naopkomst valt dit onkruid niet meer te bestrijden.

Indien er al onkruiden boven staan op het moment van behandelen voeg je best een contactmiddel zoals DIQUANET toe aan het onkruidschema om deze bovenstaande onkruiden af te branden. DIQUANET kan in gezet worden tot het moment dat de aardappelen beginnen boven te komen.

Als correctie bij bovenstaande aardappelen zijn de enige erkende middelen TITUS + TREND en METRIZIN. Bij het gebruik van METRIZIN moet wel rekening gehouden worden met de selectiviteit in de verschillende rassen. Bij de inzet van TITUS tegen grassen wordt best geen METRIZIN (SENCOR WG) toegevoegd wegens vastgestelde antagonistische werking tegen grassen. DEFI wordt in sommige gevallen in verlaagde dosis ook toegepast na opkomst van de aardappelen. Dit middel is hiervoor echter niet erkend, maar is vaak de enige oplossing bij correcties tegen zwarte nachtschade in na-opkomst.

Naast de correctiebespuitingen tegen onkruid is er vandaag ook zeer veel aandacht nodig aan de ziektebestrijding. De vroege aardappelen bevinden zich immers in een zeer explosieve groei. Bovendien werden op sommige plaatsen de eerste aantastingen van aardappelplaag waargenomen op afvalhopen al enkele weken geleden waargenomen.

Van zodra de aardappelen een vuist groot zijn is het aangewezen om te starten met de ziektebestrijding. Voor de eerste behandeling wordt de voorkeur gegeven aan combinaties van CYMOPUR met DEQUIMAN of PENNCOZEB. Vanaf de tweede of derde behandeling kan overgeschakeld worden naar REVUS al dan niet in combinatie met CYMOPUR.

 

 

 

 

 

 

Maïs

In tegenstelling tot vorig jaar staat een groot deel van de maïs vandaag al zeer mooi boven. Door de droogte van de afgelopen weken en de vroege zaai van veel maïspercelen is de ontwikkeling van de onkruidgrassen vaak nog verder gevorderd dan de maïsplanten zelf. Onkruiden hebben immers minder vocht nodig dan maïs om goed te kunnen groeien. Bovendien zorgen de zachte temperaturen er voor dat er al veel onkruidgrassen gekiemd zijn. In combinatie met de neerslag die voorspeld werd voor de komende dagen kan dit leiden tot een sterke ontwikkeling van de gierstgrassen. De meeste maïs bevindt zich op dit moment echter nog in een te klein stadium om al reeds te starten met de onkruidbestrijding. Echter bij droog weer zal eind deze week wel overgegaan moeten worden tot de eerste onkruidbestrijdingen in maïs. De gierstgrassen zullen anders immers te fel ontwikkeld zijn op de vroegste percelen om nog goed te kunnen bestrijden. Laat je dus niet verrassen en controleer de maïspercelen de komende weken aandachtig op hun ontwikkeling en vooral op de ontwikkeling van de onkruidgrassen.

Om een complete bestrijding te bekomen is een combinatie van meerdere middelen noodzakelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denk bij het uitvoeren van de onkruidbestrijding aan het toevoegen van YaraVita Solatrel. YaraVita Solatrel is een hoogwaardige bladbemesting specifiek afgestemd op de behoeften van de jonge maïsplant

  • Bevat een volwaardig pakket aan voedingselementen voor toepassing via het blad op maïs.
  • Is rijk aan fosfaat en zink, en zorgt ervoor dat de jonge maïsplant voldoende nutrïenten kan opnemen voor een optimale groei, ook bij koude weersomstandigheden.
  • Stimuleert de wortelgroei door de extra fosfaat en vormt op die manier de basis voor een maximale productie.  
       

Bladbemesting met YaraVita Solatrel wordt aanbevolen in het 4-8 bladstadium. Het product is ideaal geschikt voor een gecombineerde toepassing met de onkruidbestrijding.

 

 Samenstelling:

 

 Fosfaat (P2O5)

440 g/l

 Kalium (K2O)

75 g/l

 Magnesium (MgO)

67 g/l

 Mangaan (Mn)

10 g/l

 Zink (Zn)

5 g/l

 

 

 

Maïs onder plastiek

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds enkele jaren wordt er opnieuw meer aandacht besteed aan het planten van maïs onder plastiek. Hierbij is teelttechniek echter van groot belang. Bij het planten onder plastiek wordt immers in 1 werkgang de maïs geplant, plastiek aangebracht en ook een behandeling tegen onkruid uitgevoerd. Voor het tweede jaar op rij merken we echter dat dit niet altijd overal op een goede manier gebeurt. Bovendien zijn er maar een beperkt aantal middelen erkend in vooropkomst waardoor het moeilijk is om een compleet resultaat te behalen tegen de meestal zeer gevarieerde onkruidflora. Een nieuwe onkruidbehandeling is onmisbaar op dit perceel, maar kan pas als het onkruid overal door de plastiek breekt. Op sommige plaatsen is dit recent gebeurd. Enkel van het middel Xinca beweert men dat het een werking door de plastiek heeft, maar dit middel is absoluut ontoereikend voor een volledige bestrijding van deze flora. Doordat de onkruiden een zeer grote concurrentie vormen met het gewas en door de hoge dosissen herbiciden die er nodig zullen zijn in een relatief laat gewasstadium, zullen er grote verliezen zijn in de opbrengst van dergelijk maïsperceel.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.