AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Maïswortelboorders: een snelle ingreep is noodzakelijk - 11 augustus 2014

Maïswortelboorders: een snelle ingreep is noodzakelijk

Sinds 2005 waren er in ons land geen maïswortelboorders meer aangetroffen, maar eind juli was het opnieuw prijs. Op 24 juli werden vier van deze voor de maïsteelt erg schadelijke insecten gevonden in een perceel nabij de luchthaven van Zaventem. Daarop bakende het Voedselagentschap een focus- en een veiligheidszone af en trad het noodplan in werking. Zes dagen later leverde de monitoring met insectenvallen nog twee kevers op in de afgebakende zone. Als gevolg daarvan werd een tweede focuszone (<1km) afgebakend en werd de veiligheidszone op 1 augustus (1-6km) uitgebreid.

In 2003 en 2004 werden in ons land tientallen maïswortelboorders waargenomen in de buurt van de nationale luchthaven. Het afbakenen van focus- en veiligheidszones met alle bijbehorende maatregelen in een zone van één, respectievelijk zes kilometer rond de vondsten heeft toen gewerkt. Ondanks het opheffen van het quarantainestatuut op EU-niveau bleef de nationale monitoring van het schadelijke insect in België behouden. Daardoor konden de kevers niet onopgemerkt terugkeren nu hun jarenlange afwezigheid. Eerst vier en vervolgens nog twee maïswortelboorders zijn aangetroffen op maïspercelen in Machelen en Diegem.

Acties

Een snelle ingreep is noodzakelijk aangezien de beestjes een grote bedreiging voor de maïsteelt vormen. Volgens het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) kunnen de maïswortelboorders voor een oogstverlies van 90 procent zorgen. De bestrijding bestaat uit de dubbele toepassing van een insecticide gericht tegen de volwassen dieren. Deze behandeling breekt de levenscyclus en voorkomt verdere besmetting van het perceel met een nieuwe generatie eieren.

De landbouwer die het perceel in Diegem bewerkt, liet het de dag na de ontdekking van de insecten meteen besproeien. Vorige donderdag gebeurde hetzelfde op 13 hectare percelen in Machelen, Melsbroek en Peutie. Het is namelijk bij wet verplicht om binnen de focuszone, een straal van één kilometer rond de percelen waarop de exotische kevers aangetroffen werden, alle maïsvelden te laten besproeien.

In de op 1 augustus uitgebreide veiligheidszone mogen landbouwers geen maïs meer in monocultuur telen. Voor de twee focuszones vlakbij de vindplaatsen van de kevers gelden een hele rist voorzorgmaatregelen.

Landbouwers wiens percelen binnen de focuszone vallen mogen de maïs bovendien niet oogsten voor 1 oktober en mogen de komende twee jaar geen maïs meer telen op de velden waarop het gewas dit jaar staat. Hetzelfde geldt overigens voor de percelen die binnen de veiligheidszone, een straal van zes kilometer rond de percelen waarop de exotische kevers aangetroffen werden, liggen. Binnen die zone liggen zowat 720 percelen die door een 120-tal landbouwers bewerkt worden. Het FAVV plaatst her en der vallen om na te gaan of de maïswortelboorder zich al verder verspreid heeft.

Meer info kan je vinden op de website van het FAVV.

Bron: VILT – Het Laatste nieuws