AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Groeiregulatie in de granen

 

 

 

 

 

 

 

GROEIREGULATIE IN GRANEN

Hoewel we enige weken geleden verwachtten dat het seizoen volop uit de startblokken zou schieten, heeft het koude en regenachtige weer van de laatste dagen daar anders over beslist. Wat we echter wel al konden waarnemen, is dat in de gerst al de helft van de percelen zich bevinden in het stadium aar 1cm. Van zodra het weer het toelaat zullen deze plantjes hun opwaartse groei aanvatten en daarbij behandel je ze best zo spoedig mogelijk met een groeiregulator.

WINTERGERST

Zoals reeds eerder gemeld, is de wintergerst al sterk ontwikkeld door het zachte vroege najaar dat we kenden in 2014. Dat heeft als gevolg, dat deze gewassen sterk ontwikkeld uit hun winterrust zullen stappen. Zo bevinden al meer dan de helft van de percelen zich in een stadium van aar 1cm. Dit is met andere woorden het aangewezen moment voor een eerste toepassingen met een groeiregulator.

Ons advies is een eerste groeiregulatie op basis van MODDUS en GRAMITREL en een latere behandeling met ETHEPHON CLASSIC. Voor minder legergevoelige variëteiten zou men de dosis van MODDUS kunnen verlagen. Neem contact op met uw AVEVE zaakvoerder voor gepast adviezen voor uw situatie.

WINTERTARWE

Onkruidbestrijding

In vele gevallen is er omwille van het koude en natte weer in de wintertarwe nog geen onkruidbestrijding gebeurd in het voorjaar. Na de toepassing van stikstof krijgen naast de tarwe ook de onkruiden echter een stevige boost. Indien er geen najaarsbehandeling gebeurd is, is dit het ideale moment voor een eerste onkruidbestrijding.

Wij adviseren een standaard schema op basis van CAPRI, LEXUS XPETREVISTAR en VEGETOP. In het geval van sterk ontwikkelde en moeilijk te bestrijden onkruidgrassen kan men daar ook PACIFICA aan toevoegen. Uw AVEVE zaakvoeder helpt u graag verder met een schema op maat van uw percelen.

Groeiregulatie

Door het koude weer van zowel het late najaar als dit voorjaar, is de groei van de tarwe nog niet op het niveau van de gerst. Op het aangewezen moment voor een eerste groeiregulatie is het aldus nog even wachten. Eind volgende week verwachten we het ideale moment voor deze eerste toepassing op de vroeg gezaaide percelen. Voor de later gezaaide percelen zal dat allicht pas over 2 weken zijn.

Ons advies bestaat uit een eerste behandeling op basis van STABILAN en GRAMITREL. Achteraf kan met dan terugkomen met een tweede behandeling op basis van MODDUS en STABILAN. Voor weinig legergevoelige variëteiten zou 1 behandeling kunnen volstaan. Neem contact op met uw AVEVE zaakvoerder om een persoonlijk advies voor uw variëteiten.

Let op, er zijn beperkingen in zake de mengbaarheid van MODDUS. Laat u bijstaan door uw AVEVE zaakvoerder om u daarbij van gericht advies te voorzien.

Fungicidenbehandeling

Een ziektebestrijding is in vele gevallen nog niet aan de orde. Maar lokaal zijn er wel al haarden van gele roest aangetroffen. In dat geval is het zeker aangewezen om volgende vroege toepassing aan te wenden. Wij adviseren als vroege toepassing een behandeling op basis van OSIRIS. Dit middel is erkend voor een vroege toepassing vanaf het stadium oprichten. Belangrijk is echter wel om rekening te houden met het wettelijke interval alvorens een nieuwe toepassing van OSIRIS te gaan implementeren. Uw AVEVE zaakvoerder helpt u graag verder met een ziektebestrijding op maat en is tevens uitstekend geplaatst om u te helpen met waarnemingen en advies in zake IPM.