AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua in de akkerbouw

22/04/2015

ACTUA IN DE AKKERBOUW

ONKRUIDBESTRIJDING BIETEN

Met het uitstekende weer van de voorbije weken, hebben we uitgebreid de kans gekregen om de bieten uit te zaaien. Voor de suikerbieten zal het leeuwendeel ondertussen zowat uitgezaaid zijn, maar voor de voederbieten is er zeker nog tijd. Hoe dan ook een noodzakelijk moment om stil te staan bij de onkruidbestrijding op de bietenpercelen

 

Spuitomstandigheden

Bij onkruidbestrijding in de bieten zijn er een aantal vuistregels die men best in acht neemt:

  • Vooropkomstbehandeling blijft belangrijk, zelfs bij droge omstandigheden
  • Spuit op weinig ontwikkelde onkruiden en begin dus tijdig!
  • Een goed interval is max. 7 dagen
  • FAR(M) dosis optrekken in functie van de grootte van de onkruiden
  • Spuit bij groeizaam weer, op een droog gewas

Vooropkomstbehandeling

Pas de vooropkomstbehandeling toe onmiddellijk na de zaai en volg op tijd met de FAR(M) behandeling. Mogelijke vooropkomst schema’s zijn op basis van METATRON SCBIETAZOL en FIESTA NEW. Contacteer uw AVEVE zaakvoerder voor een geschikt schema.

Naopkomstbehandeling

In de na-opkomst adviseren we een FAR systeem dat gefractioneerd wordt toegediend in het kiem – 2-blad – 4-blad stadium. Deze schema’s bevatten BETANAL ELITE, DIANAL, ETHOMATMETATRON en VEGETOP.

Voor extra bodemwerking kan indien nodig vanaf het 2-blad stadium ook FRONTIER ELITE of DUAL GOLD worden toegevoegd.

In functie van de aanwezige flora kan ook SAFARI worden toegevoegd aan het systeem.

Onkruidvrij veld afspuiten

Wanneer alle bieten het 4-6 blad stadium hebben bereikt, kan het veld afgespoten worden in functie van de te verwachten onkruidflora. Dat kan door middel van METATRON SC, DUAL GOLD en FRONTIER ELITE, aangevuld met de bladvoeding BRASSITREL.

Hou er rekening mee dat u de maximaal toegelaten dosis Frontier Elite en Dual Gold niet overschrijdt. Neem contact op met uw AVEVE zaakvoeder voor gepast advies.

ONKRUIDBESTRIJDING MAIS

Zoals de traditie het wil, wordt er in de week van 20 April al heel wat maïs ingezaaid. Met het mooie weer hebben we daar ook uitgebreid de kans toe gekregen. Met de maïs in de grond kunnen we alvast even ons geheugen opfrissen voor de onkruidbestrijding die zal volgen binnen enkele weken.

 

Systeem met vooropkomst:

 

Uw AVEVE Zaakvoerder helpt u met plezier verder om een schema uit te werken op maat van uw percelen en de aanwezige/te verwachten onkruidflora.

Opmerking: SAMSON en EQUIP zorgen voor een surplus op zowel grassen als heel wat breedbladige onkruiden.  

Volledig naopkomst systeem:

Systeem op basis van GARDO GOLD, ANDES, CALLISTO, LAUDIS, EQUIPSAMSON EXTRA en KART.

Opmerking: Ideaal is om de onkruidbestrijding toe te passen wanneer de maïs in 3-4 blad zit.

                   Distels kunnen worden bestreden met MATRIGON.

                   Voeg PEAK toe aan het schema in geval van kamille.

                   Bij moeilijke gierstgrassen kan ARIETTA in vele gevallen een meerwaarde bieden.

 

ONTWIKKELING EN ZIEKTEDRUK IN DE GRANEN

Wat betreft de wintergerst zijn we ondertussen het stadium van de eerste groeiregulatie voorbij. Zowat de helft van de percelen bevinden zich al in het stadium van de vorming van het laatste blad. De wintertarwe zal in vele gevallen op dit moment klaar zijn voor een eerste groeiregulatie. De percelen bevinden zich bijna allemaal in het stadium aar 1cm – 1e knoop.

Ziektedruk

  • Septoria: komt voor in zeer veel percelen en moet kort worden opgevolgd. Een curatieve behandeling bestaat niet, dus deze ziekte moet tijdig worden behandeld. Bij een lage ziektedruk is een vroege behandeling evenwel nog niet aangewezen.
  • Gele Roest: Komt regelmatig voor, maar niet vaak in haarden. Best is om de gevoeligste rassen goed op te volgen en indien sterk aangetast eventueel al vroeg te behandelen. OSIRIS is erkend voor een vroege T0 behandeling indien nodig. OSIRIS kan dan eventueel opnieuw toegepast worden in T1, maar er geldt wel een wachttijd van 21 dagen tussen twee behandelingen met OSIRIS.

 

Insectendruk

  • Bij grote schade door het graanhaantje, kan een behandeling aangewezen zijn. Deze heeft enkel zin indien vroeg genoeg toegepast, rond het stadium laatste blad. Pyrehtroïdes hebben een goede werking op graanhaantjes, maar de meeste zijn enkel erkend op bladluizen.

 

  • Voorlopig is de druk van bladluizen nog beperkt, maar het blijft belangrijk om de percelen van nabij op te volgen om snel te kunnen handelen wanneer de drempelwaarden overschreden worden.