AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua in de akkerbouw

05/05/2015

ACTUA IN DE AKKERBOUW

In deze actua in de landbouw staan we stil bij volgende onderwerpen:

 • Onkruidbestrijding maïs
 • Ontwikkeling en ziektedruk in de granen
 • Onkruidbestrijding in de bieten
 • Onkruidbestrijding aardappelen

ONKRUIDBESTRIJDING MAIS

De voorbije weken werd er al behoorlijk wat maïs uitgezaaid, maar ondertussen kunnen we wel stellen dat het grootste deel in de grond zit. Voor een na-opkomst onkruidbestrijding is het in vele gevallen nog wat te vroeg, daarvoor wachten we immers best tot het 4-bladstadium van de maïs. De vooropkomst behandelingen past men echter best zo kort mogelijk na de zaai toe, dus als die nog niet gebeurd zijn, dan is het nu wel het moment. We overlopen kort nog even onze adviezen:

 

 

Systeem met vooropkomst:

Opmerking:  SAMSON en EQUIP zorgen voor een surplus op zowel grassen als heel wat breedbladige onkruiden.

                                   De menging van LAUDIS en EQUIP wordt afgeraden.

                  KART heeft een versterkende werking op kamille, veelknopige, aardappelopslag en in symbiose naar gierstgrassen toe.

Volledig naopkomst system:

op basis van GARDO GOLD of ANDESCALLISTO of LAUDISEQUIP of SAMSON EXTRA 60 0D (+ KART)

Neem contact op met uw AVEVE zaakvoerder om de optimale onkruidbestrijding uit te werken voor uw percelen, in functie van de aanwezige flora!

ONTWIKKELING EN ZIEKTEDRUK IN DE GRANEN

WINTERGERST

Langzaamaan beginnen de percelen wintergerst hun baarden te tonen. Dit is het signaal voor de laatste groeiregulatie. Het is immers essentieel dat deze behandeling gebeurd vóór het verschijnen van de aar. De finale groeiregulatie is er immers één op basis van ethyleen, die zal bij te late toepassing zorgen voor een versneld afrijpen en een slechte korrelvulling. Indien toegepast op het juiste moment zal deze groeiregulatie zorgen voor het verkorten van de afstand tussen laatste blad en de aar, om zo het risico op het knikken van de aar in te perken.

 

 

 

Doorgaans wordt de laatste groeiregulatie ook aangewend om een 2e ziektebestrijding toe te passen. Een eerste groeiregulatie heeft een werking van maximaal 3 weken, om zeker geen risico te lopen kan het geen kwaad om te zorgen voor een klein beetje overlap in deze periode. Indien de eerste ziektebestrijding nog net geen 3 weken geleden is, hoeft met zeker niet te wachten en kan men deze gerust samen met de groeiregulatie toepassen.

Advies: toepassing in stadium laatste blad adhv ETHEPHON CLASSICADEXAR of AVIATOR XPRO en GRAMITREL.

GRAMITREL is een bladvoeding, speciaal uitgebalanceerd voor een opbrengstmaximalisatie van uw granen.

WINTERTARWE

Zowat overal zal de tarwe ondertussen zijn 2e stikstoffractie, 1e (en 2e) groeiregulatie en onkruidbestrijding gekregen hebben. Het volgende op de agenda is het aanvatten van de ziektebestrijding, nu de ziekteontwikkeling met het natte weer van de voorbije week alle kansen heeft gekregen.

 

 

 

Wat betreft de ziektedruk kunnen we stellen dat gele roest minder problematisch is dan vorig jaar. Septoria is echter in zowat alle percelen aanwezig en moet zeker van kortbij opgevolgd worden. Slechts in enkele gevallen, bij voorkomen van gele roest in haarden en/of ernstige druk van septioria werd al een T0 behandeling toegepast. Voor de T1 behandeling is het wachten tot het gewas ongeveer zo’n 30 cm lang is, hetgeen op sommige percelen al het geval is. Na de T1 behandeling wacht men dan best maximaal 4 weken om de T2 behandeling uit te voeren.

Advies T1 ziektebehandeling:

 • Indien er al een T0 werd toegepast; 2 weken na T0 op basis van OSIRIS en GRAMITREL
 • T1 (zonder voorgaande T0) bij voorkomen gele roest en/of septoria, BBCH 32 (1e-2e knoop) met OSIRISCITADELLE en GRAMITREL

 

Insectendruk

 • Bij grote schade door het graanhaantje, kan een behandeling aangewezen zijn. Deze heeft enkel zin indien vroeg genoeg toegepast, rond het stadium laatste blad. Pyrehtroïdes hebben een goede werking op graanhaantjes, maar de meeste zijn enkel erkend op bladluizen.
 • Voorlopig is de druk van bladluizen nog beperkt, maar het blijft belangrijk om de percelen van nabij op te volgen om snel te kunnen handelen wanneer de drempelwaarden overschreden worden.

ONKRUIDBESTRIJDING BIETEN

Belangrijk in de onkruidbestrijding bij de bieten is dat men de onkruiden niet te groot laat worden en dus tijdig start met een behandeling. De regen van de afgelopen dagen zal zorgen voor een enorme boost aan de bieten, maar zeker ook de onkruiden. Anderzijds kunnen de bodemherbiciden optimaal profiteren van de regen van de afgelopen dagen. Ook eerder toegepaste bodemherbiciden zullen nu retroactief nog hun werking hebben.

 

 

Spuitomstandigheden

Bij onkruidbestrijding in de bieten zijn er een aantal vuistregels die men best in acht neemt:

 

 • Spuit op weinig ontwikkelde onkruiden en begin dus tijdig!
 • Een goed interval is max. 7 dagen
 • FAR(M) dosis optrekken in functie van de grootte van de onkruiden
 • Spuit bij groeizaam weer, op een droog gewas

Naopkomstbehandeling

In de naopkomst adviseren we een FAR systeem dat gefractioneerd wordt toegediend in het kiem – 2-blad – 4-blad stadium adhv. BETANAL ELITE of DIANAL, ETHOMATMETATRON en VEGETOP.

Voor extra bodemwerking kan indien nodig vanaf het 2-blad stadium ook FRONTIER ELITE of DUAL GOLD worden toegevoegd.

In functie van de aanwezige flora kan ook SAFARI worden toegevoegd aan het systeem.

ONKRUIDBESTRIJDING AARDAPPELEN

In de teelt van de aardappelen is het belangrijk om de onkruidbestrijding te beperken tot één enkele toepassing. Het is dan ook belangrijk om ervoor te zorgen dat deze onmiddellijk geslaagd is en dus kan gebeuren onder ideale omstandigheden. Probeer zo goed mogelijk een moment te kiezen met weinig wind, voor regen en wanneer die aardappelen zijn beginnen kiemen. Om het ideale moment te kiezen controleert men dus best regelmatig de stand van zake in de ruggen.

 

 

Wij adviseren een onkruidbestrijding op basis van volgende producten: