AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua in de akkerbouw

              

13/05/2015

ACTUA IN DE AKKERBOUW

In deze actua in de landbouw staan we stil bij volgende onderwerpen:

  • Onkruidbestrijding maïs
  • Ontwikkeling en ziektedruk in de granen
  • Onkruidbestrijding in de bieten
  • Onkruidbestrijding aardappelen
  • Bemesting grasland

ONKRUIDBESTRIJDING MAIS

Nu de maïs enkele dagen heeft kunnen profiteren van de wat hogere temperatuur en tevens ook voldoende neerslag, kunnen we stellen dat de groei nu echt goed vertrokken is. Stilaan nadert de maïs het 4-blad stadium en dus ook het optimale moment voor de na-opkomst onkruidbestrijding.

We overlopen kort nog even onze adviezen:

 

Volledig na-opkomst system:

op basis van GARDO GOLD of ANDES + CALLISTO of LAUDIS + EQUIP of SAMSON EXTRA 60 0D (+ KART)

Neem contact op met uw AVEVE zaakvoerder om de optimale onkruidbestrijding uit te werken voor uw percelen, in functie van de aanwezige flora!

 

ONTWIKKELING EN ZIEKTEDRUK IN DE GRANEN

WINTERGERST

De gerst bevindt zich ondertussen zowat overal in baarden. Voor groeiregulatie is het dan ook te laat geworden. Een te laat toegepaste groeiregulatie op basis van ethyleen zal immer een slechte korrelvulling veroorzaken en dus opbrengst dervend werken.

 

WINTERTARWE

De percelen wintertarwe bevinden zich nu zowat allemaal wel voorbij het 2e knoop stadium. Ongeveer de helft van de percelen begint zelfs al de punt van het laatste blad te tonen. Dat wil zeggen dat indien er tot op heden nog geen ziektebestrijding werd toegepast, dit het aangewezen moment is.

 

Onze eigen waarnemingen leren ons dat er de laatste weken behoorlijk wat gele roest is bijgekomen, vooral op de gevoelige variëteiten. Het is dan ook zaak geworden om de percelen van dichtbij te blijven opvolgen.

Onderstaande schema’s kunnen ook aangewend worden voor triticale.

Advies T1 ziektebehandeling op basis van OSIRIS met bladvoeding GRAMITREL.

Advies T2 behandeling: 3 weken na de T1 behandeling, optimaal vanaf aren uit-begin bloei, op basis van OSIRIS + COMET, ADEXAR of AVIATOR XPRO.

ONKRUIDBESTRIJDING BIETEN

Voor de bieten zijn we ondertussen in de meeste percelen al aanbeland aan het 2-blad stadium. De onkruidbestrijding is aldus nog volop aan de gang. Men profiteert best optimaal van het regenachtige weer dat wordt voorspeld voor de komende dagen om de onkruidbestrijding verder te zetten. Het zal de werking van de bodemherbiciden alleen maar ten goede komen en eerdere behandelingen zullen ook retroactief nog een nawerking hebben. Voor de percelen die wat later gezaaid zijn overlopen we nog even de hele na-opkomst behandelingscyclus.

 

Na-opkomstbehandeling

In de na-opkomst adviseren we een FAR systeem dat gefractioneerd wordt toegediend in het kiem – 2-blad – 4-blad stadium adhv. BETANAL ELITE of DIANAL, ETHOMAT, METATRON en VEGETOP.

Voor extra bodemwerking kan indien nodig vanaf het 2-blad stadium ook FRONTIER ELITE of DUAL GOLD worden toegevoegd.

In functie van de aanwezige flora kan ook SAFARI worden toegevoegd aan het systeem.

ONKRUIDBESTRIJDING AARDAPPELEN

Late aardappelen

Door het mooie en warme weer van de voorbije dagen, gekoppeld aan voldoende neerslag van de komende dagen, zouden de late aardappelen wel eens kunnen boven komen, nog voor we onze vooropkomst-behandeling hebben kunnen uitvoeren. We overlopen dus graag nog even alle scenario’s zodat u volgens het stadium van uw late aardappelen zeker de correcte onkruidbestrijding uitvoert.

 

Percelen die laat werden geplant en nog niet boven staan:

Wij adviseren een onkruidbestrijding op basis van volgende producten: DEFI + LINGO, DEFI + CHALLENGE + METRIZIN, DEFI + CHALLENGE + LINUGAN, DEFI + METRIZIN + LINUGAN, LINGO + CHALLENGE of LINGO + DEFI + METRIZIN.

Percelen waarbij de aardappelen bijna of net boven staan:

Onkruidbestrijding op basis van DEFI, LINUGAN en DIQUANET.

Opmerking: Diquanet zal het bovengrondse loof van de aardappelen afdoden. Zolang dit maar af en toe een klein beetje loof betreft, zullen de aardappelen daarvan herstellen en later terugkomen op een onkruidvrij perceel. Als alle aardappelen boven staan is het gebruik van diquanet af te raden.

Percelen waarbij de aardappelen al volledig boven staan.

Voor percelen waarbij de aardappelen al volledig boven staan is het niet mogelijk om nog vooropkomst-herbiciden toe te passen. In dat geval zal het dus nodig zijn om zo goed mogelijk te corrigeren in functie van de aanwezig onkruidflora en dat kan door middel van  TITUS, METRIZIN en de uitvloeier TREND.

Opmerking: Bij inzetten van titus tegen grassen wordt best geen metrizin toegevoegd, wegens antagonistische werking. Gelieve ook het spuittoestel grondig te reinigen na een toepassing met titus.

Opmerking: Titus is niet selectief voor een eventuele nateelt groenten na vroege aardappelen.

Grassenbestrijding kan tevens op basis van AGIL en ARAMO.

 

Vroege aardappelen

Wat betreft de vroege aardappelen zijn we al een stuk verder gevorderd dan in de late aardappelen. De vroege aardappelen zijn namelijk al aanbeland aan het moment van de eerste ziektebehandeling. Als eerste ziektebehandelingen adviseren we CYMOPUR + DEQUIMAN of PENNCOZEB

Na deze eerste 2 bespuitingen, met een interval van maximaal 5-7 dagen, kan men dan verder gaan met REVUS of ORVEGO EXTRA. In geval van zware infectiedruk geniet REVUS de voorkeur.

GRASLAND

Er is de laatste dagen op heel veel weides een eerste snede gras gemaaid. Belangrijk is dan, om nadien de reserves goed bij te vullen en de nodige bemesting op deze percelen aan te brengen. Na de 1ste snede gras is het aangewezen om zo’n 100 eenheden stikstof aan te brengen. Voor een goede waterhuishouding en droogteresistentie van het gras is het optimaal om ook kalium aan de bemesting toe te voegen. In onderstaande figuur zien we dat een bemesting met 100 kg N/ha kunstmest een meeropbrengst levert van ongeveer 1500 kg DS/ha.

Een goede bemesting levert tevens niet alleen een hogere opbrengst, het levert ook een betere voederwaarde. In onderstaande figuur zien we naast de hogere opbrengsten ook het effect op het eiwitgehalte van het gras. Wanneer met het gras, al dan niet met runderdrijfmest bereden, met kunstmest bij bemest, worden tot wel 7 % hogere eiwitgehaltes bereikt.

 

Figuur 1: effect van 100 kg N kunstmest op opbrengst en voederwaarde van gras
(Bron: studie LCV)

De conclusie van deze proeven is al even duidelijk als ze eenvoudig is. Een extra kunststofbemesting voor elke snede levert een hoger rendement en een betere kwaliteit op.

Wanneer we rekenen dat de waarde van gras € 0.25 / kg DS bedraagt en de meeropbrengst door bemesting met kunstmeststof zoals in deze officiële proeven te lezen valt ongeveer 1500 kg DS/ha bedraagt. Dan kunnen we stellen dat dat een meeropbrengst van € 375 /ha oplevert. Gezien de prijs van de stikstof voor deze bemesting kan geschat worden op maximaal € 115 /ha, kunnen we stellen dat bemesten u naast een kwaliteitsvollere kuil ook nog eens € 260 / ha netto winst oplevert. Waar wacht u nog op?