AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua in de Akkerbouw 27 mei

               27/05/2015

ACTUA IN DE AKKERBOUW

In deze actua in de landbouw staan we stil bij volgende onderwerpen:

  • Onkruidbestrijding maïs
  • Ontwikkeling, ziektedruk en insectendruk in de granen
  • Laatste onkruidbestrijding in de bieten
  • Ziektebehandeling Aardappelen

ONKRUIDBESTRIJDING MAIS

Door de koude die de meimaand gebracht heeft stond de maïs er op vele plaatsen nogal geel en verzwakt bij. Geen optimale toestand voor een onkruidbestrijding dus. Ondertussen hebben we enkele dagen wat hogere temperatuur en wat meer zonneschijn gehad, en dus is het ideale moment voor deze onkruidbestrijding nu wel aangebroken. Dit zijn onze adviezen:

 

Volledig na-opkomst system:

op basis van GARDO GOLD of ANDES + CALLISTO of LAUDIS + EQUIP of SAMSON EXTRA 60 0D (+ KART)

Neem contact op met uw AVEVE zaakvoerder om de optimale onkruidbestrijding uit te werken voor uw percelen, in functie van de aanwezige flora!

ONTWIKKELING, ZIEKTE- EN INSECTENDRUK IN DE GRANEN

WINTERTARWE

Ziektebestrijding

De meeste percelen wintertarwe bevinden zich op dit ogenblik ergens rondom het stadium laatste blad – aarzwelling. Hoewel, sommige percelen beginnen ook al de aren te tonen. Dit is het optimale moment om de aren te beschermen en een T2 toe te passen. We leren tevens uit de officiële waarnemingsbronnen en onze eigen praktijkervaringen op het veld, dat er zowel op vlak van gele roest, septoria als ook bruine roest er een dreiging blijft bestaan. Op vele van de reeds aangetaste percelen is de aantasting toegenomen over de voorbije weken en er zijn ook vele nieuwe aantastingen bijgekomen. Het blijft dus belangrijk om de tarwe voldoende te beschermen. We herhalen nog even de ziektebehandelingen, al naargelang het stadium van de tarwe.

 

Wij adviseren T1 behandelingen op basis van OSIRIS op het moment van het laatste blad en T2 behandelingen op basis van OSIRIS + COMET, ADEXAR of AVIATOR XPRO vanaf begin aren uit. Beide mogen aangevuld worden met GRAMITREL bladvoeding, voor een optimale groei en vulling van de aren.

        Insecticidenbehandeling

Wat betreft de tarwestengelgalmug is er voorlopig nog geen reden tot paniek. Door de vele regen en harde wind zijn de vluchten beperkt gebleven. Echter met het wat zachtere weer van de laatste dagen is het belangrijk om de ei-afleg van deze beestjes kort op te volgen. Van zodra men gemakkelijk ei-afleg terugvindt, kan een behandeling met insecticiden een positief effect hebben.

Ook wat betreft graanhaantjes en bladluizen is de druk op dit moment nog beperkt. Door het slechte weer is de populatie van die laatste niet toegenomen en op dit moment wordt ze ook in de hand gehouden door natuurlijke vijanden. Er wordt echter wel verwacht dat van zodra er zachter weer aanbreekt, de druk gevoelig zal verhogen. Het zal dan zaak zijn om de percelen van dichtbij op te volgen en tijdig in te grijpen met een insecticidenbehandeling. Onze adviezen zijn de volgende:

Bij overschrijden van de drempelwaarde behandelen met TEPPEKI of PATRIOT.

Teppeki geniet de voorkeur bij vroegere bladluisaantastingen (stadium 2de knoop-laatste blad) omdat het de populatie natuurlijke vijanden spaart, hetgeen de kans op een hernieuwde bladluisinfectie na behandeling drastisch vermindert. Bij late aantastingen volstaat het meestal om de populatie éénmaal op te ruimen voor een rendabel resultaat.

ONKRUIDBESTRIJDING BIETEN

Wat betreft de bieten zijn we stilaan aanbeland aan de laatste bespuitingen. Op dit moment zitten de meeste bieten in het 4- tot 6-blad stadium en krijgen ze een laatste onkruidbestrijding of zijn de percelen reeds onkruidvrij. In het tweede geval, kan men werk maken van het afspuiten van het perceel om de bieten ook in de komende weken nog onkruidvrij te houden tot de dekking volledig is. Bij toepassing van de onkruidbestrijding profiteert men zoals gezegd best optimaal van het regenachtige weer. Het zal de werking van de bodemherbiciden alleen maar ten goede komen en eerdere behandelingen zullen ook retroactief nog een nawerking hebben.

 

Na-opkomstbehandeling

In de na-opkomst adviseren we een FAR systeem dat gefractioneerd wordt toegediend. In het 4-blad stadium best behandelen met BETANAL ELITE of DIANAL, ETHOMAT, METATRON en VEGETOP.

Voor extra bodemwerking kan indien nodig ook FRONTIER ELITE of DUAL GOLD worden toegevoegd.

In functie van de aanwezige flora kan ook SAFARI worden toegevoegd aan het systeem.

Onkruidvrij veld afspuiten

Zodra het veld onkruidvrij is en de bieten het 6-blad stadium bereikt hebben, kunnen we een film van herbiciden op de bodem aanbrengen om latere kieming van onkruiden tegen te gaan. We baseren ons op de te verwachten flora om de juiste behandeling naar voor te schuiven:

Metatron

Bietazol

Frontier Elite

Dual Gold

Lenazar

Akkerviootje

Duivekervel

Kamille

Knopkruid

Melganzevoet

Papegaaikruid

Perzikkruid

Varkensgras

Bingelkruid

Brandnetel

Ereprijs

Herderstasje

Herik

Dovenetel

zwaluwtong

Bingelkruid

Zw nachtschade

Hondspeterselie

hanepoot

Zw nachtschade

Hanepoot

Bingelkruid melganzevoet

 

Mogelijke bespuitingen kunnen dan op basis van METATRON, DUAL GOLD, FRONTIER ELITE of LENAZAR.

Contacteer uw AVEVE zaakvoeder voor een gepast schema voor uw percelen!

ZIEKTEBESTRIJDING AARDAPPELEN

Op 15-17 mei en in de kuststreek ook op 22-23 mei, deden zich verhoogde infectiekansen van aardappelziekte voor. Dit werd gestaafd door de ontluiking van nieuwe vlekken een 6-tal dagen na de infectiekansen. Het aantal infectiekansen is de voorbije weken behoorlijk schaars gebleven, maar desalniettemin is er een toename gesignaleerd van het aantal bronnen van besmetting, meer bepaald in de vorm van primair zieke planten op bijvoorbeeld afvalhopen. De verspreiding blijft echter nog beperkt.

Een behandeling op percelen met een volledige opkomst wordt geadviseerd op ten laatste donderdag 28 Mei, hetzij als eerste bespuiting, hetzij als vervolgbespuiting. Voor andere percelen dient men een advies af te wachten. (bron: PCA nieuwsbrief 26 mei)

 

Behandelingschema’s

Wat betreft de vroege aardappelen zijn we al een stuk verder gevorderd dan in de late aardappelen. De eerste ziektebehandelingen in de vroege aardappelen zijn reeds achter de rug en belangrijk is dus om de intervallen nauwgezet te blijven opvolgen. Voor de latere aardappelen zijn we toegekomen aan het moment van de eerste behandeling. De eerste twee bespuitingen zijn op basis van CYMOPUR en DEQUIMAN of PENNCOZEB. Na deze eerste 2 bespuitingen, met een interval van maximaal 5-7 dagen, kan men dan verder gaan met REVUS of ORVEGO EXTRA. In geval van zware infectiedruk geniet REVUS de voorkeur.