AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua in de aardappelen

03/07/2015

ACTUA in de aardappelen

 

Hoewel het nog te vroeg is om al te spreken van problemen met doorwas in de aardappelen, willen we gezien de droogte en het warme weer waar we deze dagen mee kampen toch alvast een waarschuwing plaatsen. Door de langdurige droogte zal er in vele percelen doorwas opduiken. Indien het een vroege aantasting van doorwas betreft op late of industrierassen, hoeft dat niet noodzakelijk een probleem te vormen. In deze gevallen krijgen de nieuw gevormde knollen immers nog uitgebreid de tijd om verder te ontwikkelen tot volwaardige knollen. In dat geval is een behandeling tegen doorwas dan ook nog niet aan de orde. Later op het seizoen of bij vroege rassen die nog meerdere weken in het veld blijven, vormt doorwas wel een probleem waartegen moet worden opgetreden.

 

Om het risico op doorwas op gevoelige rassen zoals Bintje te verkleinen kan er gewerkt worden met Fazor. Er zijn echter wel een aantal beperkende maatregelen voor het gebruik van Fazor:

  • De primaire knollen moeten voldoende groot zijn (>80% van de knollen +35 mm voor industrierassen en >80% van de knollen +25 mm voor de versmarkt). Dit omdat Fazor de celdeling beïnvloed en op die manier de groei van de knollen zal remmen. Vanaf dat de knollen voldoende groot zijn zal het effect op de celdeling minimaal zijn, want dan gaan de knollen over op celstrekking waarop Fazor niet interfereert.
  • Voer de behandeling altijd solo uit op een droog en actief groeiend gewas

  • De temperatuur moet lager liggen dan 25°C.

  • Droge periode van 24 uur na de toepassing is noodzakelijk.

  • Het product kan tot uiterlijk 3 weken voor de oogst toegepast worden. Fazor heeft immers 2-3 weken nodig om volledig in knol opgenomen te worden.

Ook op percelen die groen geoogst worden kan het noodzakelijk zijn om een toepassing met Fazor uit te voeren als deze percelen nog langer dan 3 weken in het veld moeten staan en er scheutgroei aanwezig is. Secundaire knollen kunnen immers ook in deze gewassen leiden tot kwaliteitsverlies.

Om te oordelen of een behandeling aangewezen is moet perceel per perceel beoordeeld worden. Contacteer je zaakvoerder voor een advies op maat.

 

Daarnaast blijft het gezien de droogte en de stress die de aardappelen ondervinden ook aangewezen om eventuele aantastingen van Alternaria goed op te volgen. Een behandeling met Mirador of Terminett zal deze ziekte een halt toeroepen. De behandeling mag 2-wekelijks herhaald worden.

 

Opmerking: Vergeet de aanvraag van uw Fytolicentie niet, overgangsmaatregelen lopen nog tot 31/08/2015. Aanvragen van een Fytolicentie kan via www.fytolicentie.be. Meer info vindt u op de website of bij uw AVEVE zaakvoerder.

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.