AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Vlaamse derogatie voor MAP 5

Vlaamse derogatie voor MAP 5

Op 25 juni jongstleden is het Vlaams derogatieverzoek door het EU-Nitraatcomité aanvaard. Op enkele kleine wijzigingen na, komt dit overeen met de voorgaande versie zoals we die kenden in het vorige MAP.

Voornaamste wijzigingen zijn:

  • Grasklaver (met maximaal 50% klaver) wordt aanzien als grasland en onderzaai gras onder maïs komt in aanmerking als derogatieteelt (idem grasland).
  • Het toedienen van effluent is toegestaan op derogatiepercelen onder bepaalde voorwaarden
  • Percelen die dienen als ecologisch aandachtsgebied, kunnen in aanmerking komen voor derogatie met uitzondering van kleine landschapselementen en akkerranden.
  • Opmaak en bijhouden van een bemestingsregister zal sterk worden vereenvoudigd. Het volstaat om het jaar, volgend op het jaar van derogatie, tijdig een mestbankaangifte in te dienen. Een tijdige opmaak van een bemestingsplan blijft wel behouden.
  • Geen analyses op organische koolstof meer, voor bodemanalyses N en P kunnen stalen genomen worden tot 31/5/2016.

 

De aanvraag voor derogatie, in aanvulling van de aanduiding van de derogatiepercelen in de verzamelaanvraag, moet dit jaar nog vóór 1 augustus gebeuren via het Mestbank-internetloket.

Meer info vindt U op:

https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/gronden/derogatie/Paginas/default.aspx