AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua in de aardappelen

Actua in de Aardappelen

 11-09-2015

Plaag

Tot nu toe zijn er op zo goed als alle dagen van september infectiekansen voor plaagziekte geweest. Door het afrijpen van het gewas wordt het echter steeds moeilijker om nog aantastingen van plaagziekte op te sporen. Voorlopig is enkel voldoende neerslag nodig om een risico op knolinfectie te krijgen. De enige manier om hier bescherming tegen te bieden is om preventief, vóór de neerslag, een middel toe te passen met een goede directe knolbescherming. Deze bescherming dient best te worden aangehouden tot het gewas volledig afgestorven is. Geadviseerde middelen die een goede directe knolbescherming leveren zijn Infinito, Ranman Top en Shirlan. Aan deze behandelingen kan ook Mancozeb worden toegevoegd voor een verminderd risico op alternaria.

Loofdoding

Wat is nu het optimale moment om met een loofdoding te starten? Wanneer de aardappelpercelen reeds sterk afgerijpt zijn, kunnen deze geloofdood worden. In het geval dat het gewas nog groen staat, moet de afweging gemaakt worden. Zo beslist men best in functie van het moment waarop het gewas ten laatste dood moet zijn. Sleutelfactoren om rekening mee te houden zijn dan de te verwachten toename van de opbrengst t.o.v. de dalende evolutie van het onderwatergewicht. We overlopen enkele situaties:

Sterk afgerijpt gewas of afrijpend gewas mag worden afgedood. In dit geval zal de loofdoding voornamelijk ook worden ingezet als onkruidbestrijding. In dit geval adviseren we een enkelvoudige toepassing van Diquanet.

   

Een groen gewas zonder doorwas heeft meestal nog een voldoende hoog onderwatergewicht. In dit geval zal een enkelvoudige bespuiting meestal niet volstaan om het gewas afdoende te doden. We adviseren dan ook om na de eerste behandeling met Diquanet, een 5-tal dagen later nog eens terug te keren met Diquanet (+ Spotlight Plus). Let erop om niet te snel terug te keren na de eerste bespuiting. Het gewas moet eerst de tijd krijgen om uit te drogen.

 

Een groen gewas, met doorwas, verdient een geheel eigen aanpak. Het is bewezen dat het onderwatergewicht van doorwaspartijen gedurende de laatste weken enkel maar verder daalt. Een bruuske loofdoding zou deze daling nog kunnen versterken. Een tragere loofdoding enkel op basis van Spotlight Plus lijkt dus een betere optie. Maar let op, hoe langer de loofdoding duurt, hoe langer de leegzuiging van de primaire knollen door secundaire knollen kan verder gaan en hoe langer dus ook de daling van het onderwatergewicht zal worden aangehouden. Belangrijk is dus om de tijd tussen de loofdoding en het rooien zo kort mogelijk te houden. In geval van doorwas blijft de beste oplossing aldus om deze percelen groen te rooien en liefst ook zo snel mogelijk. Het onderwatergewicht zal verder blijven dalen.

Spuittechniek

Alle genoemde middelen hebben een contactwerking. Het is aldus belangrijk om een voldoende goede verdeling van het product te krijgen. Een fijne druppelgrootte en een voldoende groot spuitvolume (> 300L/ha) zijn daarbij noodzakelijk. Bovendien is het ook beter om deze middelen toe te passen in de voormiddag dan ’s avonds. Het licht zal de werking van deze middelen verbeteren.