AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

ACTUA: Mechanische vernietiging groenbedekkers bij zaadvorming

Door de aanhoudende zachte weersomstandigheden en het uitblijven van een vorstperiode wordt de ontwikkeling van de groenbedekkers niet geremd. Om zaadvorming bij vooral gele mosterd en bladrammenas te voorkomen kan een mechanische vernietiging aanbevolen zijn om opslag tijdens de volgende teeltjaren te voorkomen.

 

Vroege inzaai in kader van EAG

 

Ook indien een mengsel van groenbedekkers werd ingezaaid in kader van Ecologisch Aandachtsgebied, mag dit mengsel wel degelijk gemaaid of geklepeld worden om zaadvorming te voorkomen. Het geklepelde gewas moet wel ‘fysiek op het veld aanwezig blijven’, dit mag met andere woorden nog niet ingewerkt of afgevoerd worden voor het einde van de aanhoudingsperiode. In de Polders, Duinen en Leemstreek is de aanhoudingsperiode reeds verstreken. In de Zandleemstreek loopt de aanhoudingsperiode nog tot 1 februari 2016.

 

Late inzaai

 

Indien de groenbedekker vrij laat is gezaaid en het stadium van zaadvorming nog niet werd bereikt, adviseren we om nog geen mechanische vernietiging uit te voeren. Één of meerdere vorstperioden in januari of februari kunnen de vorstgevoelige groenbedekkers zoals gele mosterd en facelia nog sterk vervriezen waardoor een mechanische vernietiging in het vroege voorjaar eenvoudiger of overbodig kan zijn.