AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

ACTUA: Bemesting na een natte winter

Afgelopen winter gaat de geschiedenis in als de 4de natste in 35 jaar tijd. Bovendien viel deze neerslag op korte periodes. Dit zorgde vaak voor een waterverzadigde bodem met als gevolg dat stikstof werd uitgespoeld naar dieper gelegen lagen.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stikstofreserves in functie van voorteelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: BDB1

 

Bemestingsadvies

In alle voorteelten is een lage stikstofreserve aanwezig. Vooral in de bovenste 30 cm zien we een uitzonderlijk laag gehalte ten opzichte van andere jaren. Deze stikstof is naar dieper gelegen lagen in de bodem gezakt. Dit heeft tot gevolg dat niet alle stikstof nog bereikbaar is voor de (jonge) planten. Hierdoor zal de bemesting aangepast moeten worden. Dit blijkt ook uit de analyses van de BDB. Uit de metingen blijkt dat de stikstofgiften dit jaar hoger moeten zijn dan andere jaren. Meer dan 58% van de percelen krijgt een bemestingsadvies van 201-225 E stikstof wat veel hoger is dan andere jaren (34% in 2015 en 41% in 2014).

 

Aanbevolen stikstofgift door Bodemkundige Dienst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: BDB2

 

Belangrijk is de eerste fractie in wintergranen voldoende hoog te doseren. De jonge planten wortelen namelijk nog niet diep genoeg om voedingsstoffen dieper in de bodem op te nemen. De eerste fractie bepaalt namelijk in welke mate de graangewassen zullen uitstoelen, en dus ook het aantal aren /m² later in het seizoen.

Uitspoelingsgevoelige nutriënten

Naast stikstof zijn er ook nog andere elementen, zoals zwavel, gevoelig voor uitspoeling. Bovendien wordt zwavel pas opnieuw aangevuld vanaf mei wanneer de mineralisatie op gang komt. Het is dus zeker aan te raden om tegelijkertijd met de eerste stikstofgift een zwavelbemesting uit te voeren. Zwavel werk namelijk als een katalysator die de opname van stikstof bevordert en het eiwitgehalte verhoogt in graan en gras.

In grasland is ten slotte een aanvulling van natrium en selenium na een natte winter ook zeker op zijn plaats.