AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Onkruidbestrijding zonder TBA in maïs

Onkruidbestrijding zonder Terbuthylazine in maïs

De invoering van een verplichte bufferzone van 20m ten opzichte van oppervlaktewater voor percelen bewerkt met producten op basis van terbuthylazine (Gardo Gold, Andes,…) zorgt ervoor dat de manier waarop aan onkruidbestrijding gedaan werd in het verleden niet meer houdbaar blijft voor de meeste percelen. Waar vroeger een enkele behandeling met een middel op basis van terbuthylazine, een triketone en een grassenmiddel, eventueel aangevuld met extra’s voor specifieke probleemonkruiden voldoende was, zal het standaardschema nu verschuiven naar twee toepassingen, een vooropkomstbehandeling met een correctie in na-opkomst.

In vooropkomst zal gewerkt worden met een bodemmiddel, waarna in na-opkomst (rond het 3-4 blad stadium) gecorrigeerd zal moeten worden met een sterke triketone, een grassenmiddel en eventuele extra’s (afhankelijk van de onkruiddruk op het perceel). Deze schema’s zullen een goed alternatief zijn voor de schema’s met terbuthylazine die in het verleden werden gebruikt. Men moet zich echter wel bewust zijn van de moeilijkheden die een terbuthylazine-vrije onkruidbestrijding met zich meebrengt. De nieuwe schema’s zullen trager werkend zijn, waardoor het effect van de bestrijdingsmiddelen op aanwezige onkruiden wat langer op zich zal laten wachten. De gebruikte dosissen van de bestrijdingsmiddelen zullen hoger moeten worden om eenzelfde effect te verkrijgen. Tot slot zullen de nieuwe schema’s ook minder flexibel zijn in gebruik dan vroeger, omdat twee behandelingen noodzakelijk zullen worden.

 


 

 

 

 

 

 

Bij AVEVE kan u terecht voor de noodzakelijke onkruidbestrijdingsmiddelen om het wegvallen van terbuthylazine op te vangen. Zo kunnen wij vanaf dit seizoen twee nieuwe bodemmiddelen aanbieden. Adengo en Camix zullen zeker een meerwaarde bieden bij de onkruidbestrijding in maïs.

Voor een advies op maat omtrent het gebruik van de nieuwe onkruidbestrijdingsschema’s kan u terecht bij uw AVEVE-zaakvoerder.