AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua in de Akkerbouw

ONKRUIDBESTRIJDING BIJ BIETEN

Vorige week, op 27 maart, meldde het Bieteninstituut dat reeds 15% van het totale verwachte Belgische areaal aan bieten was uitgezaaid. Nu we weer een paar dagen verder zijn zal dit aantal zeker nog verder gestegen zijn. Het is daarom nu reeds interessant om eens stil te staan bij de voor-opkomstbehandeling van de onkruidbestrijding bij bieten.

Het nut van een goede voor-opkomstbehandeling valt niet te onderschatten bij bieten, zelfs bij droge omstandigheden. Een goede voor-opkomst verzwakt de onkruiden en zal de bestrijding in na-opkomst vergemakkelijken. Bovendien bouw je met een voor-opkomstbehandeling zekerheid in dat de onkruiden reeds een eerste behandeling hebben ondergaan. Indien je dit niet doet, loop je het risico om te laat te zijn met je eerste na-opkomstbehandeling wanneer onvoorspelbare weersomstandigheden geen behandeling toelaten.

Voor-opkomst

De voor-opkomstbehandeling moet onmiddellijk na zaai toegepast worden en op tijd opgevolgd worden met de FAR(M) behandeling. AVEVE werkt met een drietal producten: BIETAZOL (zeer goede werking op herderstasje, melganzevoet, knopherik, zwaluwtong en perzikkruid), METATRON SC (sterk tegen kamille, dovenetel, kleefkruid, vogelmuur, akkerviooltje, bingelkruid,…) en FIESTA NEW (vooral interessant op percelen die te kampen hebben met hondspeterselie).

Na-opkomst

Als na-opkomstbehandeling adviseren we een FAR(M) systeem dat toegediend wordt in het kiemlob-, 2-blad en 4-blad stadium. Ter info de producten die we voor de behandeling in kiemlob stadium adviseren:

BETANAL ELITE (goede bladbedekking en snelle penetratie actieve stoffen) of DIANAL  met ETHOMAT als contactmiddel, aangevuld met METATRON of GOLTIX QUEEN (meerwaarde op kleefkruid en hondspeterselie) voor de bodem- en nawerking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROEIREGULATIE EN ONKRUIDBESTRIJDING IN GRANEN

WINTERTARWE

De tarwe in de meeste percelen begint op het punt te komen (stadium aar 1 cm) waarop een eerste groeiregulatie aangewezen is. Vroeger gezaaide percelen zullen nu reeds een eerste groeiregulatie kunnen gebruiken, terwijl de later gezaaide percelen allicht pas eind deze week of zelfs volgende week een eerste regulatie zullen nodig hebben. De producten in ons gamma die hiervoor aangewezen zijn: CYCOFIX of STABILAN met MODDUS. De legergevoeligheid van uw ras heeft een invloed op het aantal toepassingen en de gebruikte dosissen van de producten. Voor een gepersonaliseerd advies neemt u daarom best contact op met uw lokale zaakvoerder. Bij groeiregulatie is het ook aangewezen om een bladvoeding toe te voegen, om uw opbrengst te maximaliseren. Hiervoor raden we YARAVITA GRAMITREL aan.

Opmerking : MODDUS mag gemengd worden met fungiciden en met herbiciden zoals : ALLIE, STARANE FORTE, PRIMUS, TREVISTAR. Maar MODDUS mag echter nooit gemengd worden met contactgrassenmiddelen (AXIAL of PUMA), producten op basis van ioxynil, fytohormonen (o.a. BOFIX) of PPO’s (o.a. AURORA, PLATFORM S). MODDUS mag eveneens niet gemengd worden met LEXUS XPE, PACIFICA, CAPRI, HUSSAR ULTRA, olie, uitvloeiers of vloeibare stikstof. Na een toediening van MODDUS moet 7-10 dagen worden gewacht vooraleer vloeibare stikstof toe te dienen. Tot slot dient MODDUS ook altijd als laatste aan de tank worden toegevoegd!

Voor percelen waar nog geen onkruidbestrijding op is gebeurd, geven we ook nog graag onze meest courante producten mee: CAPRI, LEXUS XPE of PACIFICA tegen grassen, en TREVISTAR of PRIMUS tegen breedbladige onkruiden. Ook hierbij kan bladvoeding toegevoegd worden om uw opbrengst te optimaliseren.

WINTERGERST

De toepassing van een eerste groeiregulatie in wintergerst is reeds volop bezig, of al gebeurd, maar voor de percelen waar dit toch nog nodig zou moeten zijn hebben we volgende producten in ons gamma: MODDUS en ETHEPHON CLASSIC. Indien er reeds netvlekkenziekte of bladvlekkenziekte wordt vastgesteld, kan een middel hiertegen ook bij de verkorting reeds toegevoegd worden. Hiervoor stellen wij STEREO of INPUT voor, eventueel gecombineerd met COMET of DELARO.


 

 

 

Let op! Zowel bij tarwe als bij gerst wordt in vele percelen de aanwezigheid van bladluizen vastgesteld. Het is daarom zeker aangewezen om aan de groeiregulatie (of de onkruidbestrijding, indien deze nog moet gebeuren) een middel toe te voegen tegen bladluizen. In ons gamma voorzien we hiervoor KARATE ZEON, OKAPI en PATRIOT.

 

 

 


 

 

ONKRUIDBESTRIJDING IN AARDAPPELEN

Aangezien ook de aardappelvelden al gedeeltelijk worden ingezaaid, moet er ook gesproken worden over de onkruidbestrijding bij aardappelen. Deze moet best steeds in voor-opkomst gebeuren, om dure behandelingen in na-opkomst (met risico voor het gewas) te vermijden. Wanneer de ruggen van de reeds geplante aardappelen voldoende bezakt zijn, adviseren we het gebruik van een combinatie van volgende producten:

DEFI of LINGO als basisproduct, met allebei een brede werking tegen grassen en breedbladigen, aangevuld met CHALLENGE (voor bingelkruid, duivekervel, melganzevoet en akkerviooltje), METRIZIN (duist, straatgras en paarse dovenetel zijn zeer gevoelig, maar vooral sterk in combinatie met LINGO tegen doornappel), LINUGAN (aanvullend bij CHALLENGE tegen kamille en muur) of ARTIST.

 

 

 

 


 

 

 

 

Neem contact op met je AVEVE-zaakvoerder voor een advies op maat van je perceel!

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.