AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua in de Akkerbouw 26/04

                26/04/2016

ACTUA IN DE AKKERBOUW

POOTGOEDBEHANDELING EN ONKRUIDBESTRIJDING AARDAPPELEN

Vooraleer u van start gaat met het planten van uw aardappelen (moest dit nog niet gebeurd zijn), is het belangrijk om steeds een pootgoedbehandeling uit te voeren op de te planten knollen. Op deze manier beschermt u uw pootgoed tegen schimmels zoals Rhizoctonia, zilverschurft en zwarte spikkel. Rhizoctonia kan zowel de opkomst verslechteren, als de kwaliteit van de knollen verminderen. Deze schimmel, die inwerkt op ondergrondse scheuten, kan misvormde knollen en kleine gaatjes in de knol veroorzaken, maar ook bovengroeiers, met veel groene knollen. Risico op aantasting is groter in jaren waarin een vlotte opkomst door omstandigheden bemoeilijkt wordt bijvoorbeeld bij koudere (bodem)temperaturen. Bovendien bevorderde de zachte, natte winter de overleving van de schimmel op dode plantencellen in de bodem.

Voor een goede pootgoedbehandeling bestaan vloeibare middelen en middelen in poedervorm. Wij adviseren het gebruik van MONCEREN of SYMPHONIE voor een optimale bescherming tegen Rhizoctonia. Hierbij moet de voorzorg genomen worden dat het behandelde pootgoed goed afgedekt wordt in geval van regen tijdens het planten. Verder moet er rekening gehouden worden met een mogelijke groeivertraging, indien het poeder in verse wonden (ontstaan door het eventuele afbreken van lange kiemen tijdens het planten) gaat indrogen. Het gebruik van een rollenband is ideaal voor het toepassen van de behandeling.

Een alternatief voor een pootgoedbehandeling is een grondbehandeling. Hiervoor adviseren we MIRADOR, dat zowel vollevelds of als rijenbehandeling bij het planten gebruikt mag worden. Bij de laatste methode mag wel niet rechtstreeks op de poters gespoten worden.

Voor de bestrijding van ritnaalden en aaltjes raden we het gebruik van granulaten aan. MOCAP 15 MG of NEMATHORIN 10 G zijn middelen die tegen beide plagen een goede werking hebben.

Op de onkruidbestrijding komen we ook graag nog even terug. Een goede vooropkomstbehandeling blijft hier aangewezen, om dure en moeilijke correcties in na-opkomst te vermijden. Behandelen gebeurt idealiter wanneer de ruggen van de reeds geplante aardappelen voldoende bezakt zijn, en op een windstil moment. Een twee- tot drieledige combinatie van volgende middelen valt aan te raden: DEFI, LINGO, CHALLENGE, METRIZIN en LINUGAN  500 SC.

ONTWIKKELING EN ZIEKTEDRUK IN GERST

Wat de wintergerst betreft, beginnen we in het stadium laatste blad te komen op de vroegst gezaaide percelen. Het moment voor een tweede groeiregulatie met ETHEFON is dus aangebroken. Deze tweede groeiregulatie voorkomt dat de aren van de gerst gaan ‘knikken’ door de aar dichter bij het laatste blad te positioneren. De beste werking krijg je bij het raken van de bovenste delen van de plant, dus bij een zo laat mogelijke toepassing. Let hierbij wel op dat er zeker niet te laat behandeld wordt! ETHEFON doet jonge graankorrels snel verouderen, met opbrengstverlies tot gevolg. Wanneer de volledige aar zichtbaar is, ben je dus te laat voor een tweede groeiregulatie.


Ziektedruk

Bij het uitvoeren van de tweede groeiregulatie wordt best ook een fungicide toegevoegd, om het gewas gezond te houden tot aan de oogst. De koudere temperaturen van de voorbije week hebben de weerstand van de gerst geen goed gedaan.


In veel percelen kan dwergvergelingsvirus worden aangetroffen. En sommige variëteiten blijken duidelijk gevoeliger dan andere. De uitzonderlijk zachte winter heeft ervoor gezorgd dat veel bladluizen deze hebben overleefd, met alle gevolgen van dien. Voor diegenen die nog geen behandeling tegen bladluizen hebben uitgevoerd is het nog steeds van belang om deze toch nog uit te voeren, ofwel bij de groeiregulatie, ofwel bij de eerste ziektebestrijding. Op deze manier kan een verdere verspreiding van vergelingsziekte zo veel mogelijk beperkt worden.

Omdat ook bladvlekken, netvlekken, dwergroest en witziekte overal aanwezig zijn op de gerstpercelen adviseren wij om een middel met lange nawerking toe te voegen, zoals AVIATOR XPRO of ADEXAR.

ONTWIKKELING EN ZIEKTEDRUK IN WINTERTARWE

Groeiregulatie

Bij vroeggezaaide tarwe (zaai in oktober) komen we op het punt van een T1 ziektebehandeling. En voor later gezaaide percelen (november zaai) wordt eindelijk tijd om aan de groeiregulatie te beginnen, met in veel gevallen ook een T0 fungicidebehandeling. Voor de groeiregulatie gebruik je best CYCOCEL, eventueel in combinatie met MODDUS. Al is het gebruik van MODDUS niet aan te raden in percelen met veel schade van dwergvergelingsvirus.

Ziektedruk

  • Gele roest: Komt frequent voor in percelen tarwe, triticale en spelt. De laatste jaren zijn deze door de nieuw gevormde stammen gele roest gevoeliger geworden aan aantastingen met gele roest. Een vroege behandeling in het 1-2de knoopstadium kan nodig zijn, OSIRIS is hiervoor erkend.

  • Septoria: In de meeste percelen wintertarwe is reeds septoria te zien op de onderste bladeren. Voornamelijk de boeren die vroeg gezaaid hebben (normaal gezien goed voor een betere slaagkans) zullen onderaan hun gewas veel afgestorven bladeren kunnen zien, waarbij aantasting van septoria bijna altijd het geval is.

Een goede T1 fungicidebehandeling tegen deze ziekten is nu cruciaal. Afhankelijk van de graad van aantasting door septoria adviseren we OSIRIS of een combinatie van OSIRIS met CITADELLE. CITADELLE geeft een extra preventieve bescherming tegen septoria, en is daarom aangewezen voor percelen met een hoog risico op septoria-aantastingen.

ONTWIKKELING EN ONKRUIDBESTRIJDING BIETEN

Ongeveer 60% van het areaal bieten zijn naar schatting reeds uitgezaaid. Onzekere weersomstandigheden en vaak nog te natte bodems weerhouden veel telers ervan om hun bieten al te kunnen uitzaaien. De Aprilse grillen laten zich voelen, tot ergernis van menig boer. Bij de vroeg gezaaide bieten zal de eerste na-opkomstbehandeling reeds uitgevoerd worden. Het stadium van het onkruid is hierbij belangrijker dan dat van de bieten. Bij de later gezaaide bieten kan, afhankelijk van het stadium van het onkruid, de vooropkomstbehandeling uitgevoerd worden.

Voor de vooropkomst raden we BIETAZOL (sterk tegen melganzevoet, zwaluwtong, perzikkruid en herderstasje), METATRON SC (tegen dovenetel, kamille, kleefkruid, vogelmuur, akkerviooltje, bingelkruid,…) of FIESTA NEW (in geval van hondspeterselie) aan.

In een vroege na-opkomstbehandeling (kiemlob stadium) kunnen wij volgende producten aanbieden: BETANAL ELITE (goede bladbedekking en snelle penetratie actieve stoffen) of DIANAL met ETHOMAT als contactmiddel, aangevuld met METATRON of GOLTIX QUEEN (meerwaarde op kleefkruid en hondspeterselie) voor de bodem- en nawerking.

BESTRIJDING BODEMINSECTEN IN MAÏS

We naderen het einde van april, en dus ook de ideale zaaiperiode voor maïs (ondanks de tragere start van het seizoen). De ideale bodemtemperatuur voor een goede start van uw maïs is minimaal 8 tot 10 °C, hou hier ook rekening mee vooraleer u begint met zaaien.

Bestrijding van bodeminsecten is een jaarlijks terugkerende noodzakelijkheid in veel percelen. Daarenboven is er dit jaar geen tijdelijke toelating voor het gebruik van producten op basis van chloorpyrifos in grasland op zand-/zandleemgronden. Er zijn gelukkig nog een aantal alternatieven beschikbaar.

Een ontsmetting van het zaaizaad tegen bodeminsecten kan gebeuren met SONIDO of FORCE. Een alternatief hiervoor is een bestrijding tijdens het planten. SHERPA MG kan tijdens het zaaien aangebracht worden in de directe omgeving van het zaad, om zo de toegang van bodeminsecten tot het kiemende zaad te ontzeggen. Dit microgranulaat moet met behulp van een vissenstaart (zie foto) aangelegd worden bij de zaai en geeft een volledige bescherming over de hele diepte en breedte van de zaairij.


Neem contact op met je lokale zaakvoerder voor een advies op maat van je perceel!

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.