AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua in de Akkerbouw 30/05

30/05/2016

ACTUA IN DE AKKERBOUW

We staan in deze actua stil bij volgende onderwerpen:

  • Ontwikkeling, ziektedruk en insectendruk bij granen
  • Laatste onkruidbestrijding in bieten
  • Ziektebehandeling aardappelen
  • Onkruidbestrijding maïs

ONTWIKKELING, ZIEKTEDRUK EN INSECTENDRUK IN GRANEN

Ziektedruk wintertarwe

In de meeste percelen wintertarwe zitten we in of voorbij het stadium laatste blad of aarzwelling. Op sommige percelen kan je de aren al goed zien. Het ideale moment om een T2 behandeling in de granen toe te passen is dus aangebroken!

De regen van de voorbije dagen heeft de kans op verspreiding van septoria, gele en bruine roest vergroot. Ook het risico op aarfusarium is door het weer van de voorbije dagen groter geworden. Het moment dat de aren uitkomen is heel belangrijk in het bepalen van de uiteindelijke opbrengst van je tarwe. Een goede T2 behandeling garandeert een optimale bescherming van de aren en daarbij horende opbrengst.

Indien de aren reeds beginnen uitkomen vroeger dan 3 weken na de T1 behandeling, is het toch aangewezen de T2 behandeling reeds uit te voeren. Op het moment van de bloei zijn de aren immers heel gevoelig voor ziekten.

We adviseren ADEXAR, AVIATOR XPRO of OSIRIS, eventueel in combinatie met COMET.

ADEXAR en AVIATOR XPRO zijn producten van de nieuwst generatie fungiciden. Ze zijn superieur op septoria en roesten en interessant vanwege hun lange nawerking. AVIATOR XPRO is ook zeer sterk tegen de fusariumziekte.

OSIRIS is eveneens zeer sterk op roest en septoria en zeer flexibel in dosis en toepassingstijdstip. COMET kan nog een extra boost tegen roesten geven.

 

 


Insectendruk

In veel percelen worden opnieuw bladluizen teruggevonden. De nawerking van de vorige behandeling loopt op zijn einde, en de verdreven luizen komen terug naar de percelen. Ook het graanhaantje is al zichtbaar op sommige percelen, vooral in de zomergranen, met de herkenbare larven die bladschade veroorzaken. Wat de tarwestengelgalmug betreft is er voorlopig geen gevaar. Vluchten zijn zeer beperkt waargenomen in de kustpolder, maar nog niet in de mate dat een behandeling noodzakelijk is.

De schadedrempel voor bladluizen bij het begin van het aarstadium bedraagt 30%. Wanneer meer dan dit percentage halmen bezet is met bladluizen is een bestrijding rendabel. Op dit moment is die drempel op de meeste percelen niet bereikt, en is een bladluisbestrijding dus niet te adviseren.

We geven toch graag ons advies mee zodat iedereen voorbereid is op het moment dat de druk gevoelig verhoogd. Bij overschrijden van de drempelwaarden kan je best behandelen met KARATE ZEON, TEPPEKI, OKAPI  of PATRIOT. TEPPEKI is interessant omdat het de natuurlijke vijanden van bladluizen spaart. Hiermee kan je echter geen graanhaantje bestrijden.

    

    

                                       
         

    

ONKRUIDBESTRIJDING BIETEN

In de meeste bietenpercelen komt het einde van de onkruidbestrijding in zicht. De meeste bieten zijn het stadium 4- tot 6- blad of daar voorbij. Het regenachtige weer van deze week zal de werking van bodemherbiciden ten goede komen, en ook eerdere behandelingen zullen een retroactieve werking hebben nu de bodem vochtig is gemaakt.

         

In naopkomst adviseren we nog steeds het gefractioneerd toedienen van een FAR-systeem. Wij adviseren BETANAL ELITE of DIANAL + ETHOMAT, aangevuld met METATRON en VEGETOP. Voor een extra bodemwerking kan je FRONTIER ELITE of DUAL GOLD toevoegen. En afhankelijk van de onkruiddruk kan toevoegen van SAFARI of METATRON aan het schema zijn nut hebben.

Indien het veld onkruidvrij is gemaakt en de bieten zich in het 6-blad stadium bevinden, kan het perceel afgespoten worden om een latere kieming van onkruiden tegen te gaan. Op basis van de te verwachten onkruiden kan een bepaalde combinatie van volgende middelen gekozen worden:

Metatron

Bietazol

Frontier Elite

Dual Gold

Lenazar

Akkerviootje

Duivekervel

Kamille

Knopkruid

Melganzevoet

Papegaaikruid

Perzikkruid

Varkensgras

Bingelkruid

Brandnetel

Ereprijs

Herderstasje

Herik

Dovenetel

zwaluwtong

Bingelkruid

Zw nachtschade

Hondspeterselie

hanepoot

Zw nachtschade

Hanepoot

Bingelkruid melganzevoet

PLAAGBESTRIJDING AARDAPPELEN

Er zijn al een aantal dagen gepasseerd met verhoogde infectiekansen  op aardappelziekte. Met name op zondag 22 en maandag 23 mei waren de omstandigheden ideaal voor infecties van aardappelziekte. Aardappels met een vroege opkomst (vóór 21 mei) zouden al een eerste behandeling gedaan moeten hebben.

Is dit nog niet gebeurd, dan kan je best zo snel mogelijk een eerste bespuiting doen met een middel op basis van cymoxanil, zoals CYMOPUR, gecombineerd met middelen op basis van mancozeb zoals DEQUIMAN of PENNCOZEB. Hierbij moet een interval van maximum 5-7 dagen onderhouden worden tussen de bespuitingen, bij hoge infectiekansen is het interval maximum 3 dagen. Na de eerste twee bespuitingen kan je verder werken met REVUS of ORVEGO EXTRA. Hierbij geniet REVUS de voorkeur in geval van een zware infectiedruk.

ONKRUIDBESTRIJDING MAÏS

De snelheid waarmee de ingezaaide maïs is opgekomen heeft een aantal boeren in snelheid gepakt. Hierdoor is er soms geen tijd geweest om een vooropkomstbehandeling uit te voeren, en zal een zwaarder naopkomst schema nodig zijn om de onkruiddruk baan te pakken. Groeizaam weer met hogere temperaturen en zonneschijn is ideaal om de onkruidbespuiting in naopkomst uit te voeren.

We adviseren een combinatie van CAMIX (tweeledige bodem- en contactwerking), CALLISTO of LAUDIS, aangevuld met een grassenmiddel als EQUIP of SAMSON OD. Hier zullen afhankelijk van de aanwezige onkruiddruk middelen als KART of PEAK aan toegevoegd moeten worden. Ook DUAL GOLD kan aan het spuitschema worden toegevoegd om een extra bodemwerking te verkrijgen.

        

          

               

          

                    

Neem contact op met je lokale zaakvoerder voor een advies op maat van je perceel!

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.