AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua in de Akkerbouw 3/06

                                                       3/06/2016

ACTUA IN DE AKKERBOUW

We staan in deze actua stil bij volgende onderwerpen:

·         Ziektebehandeling aardappelen

·         Insectenbestrijding aardappelen

·         Onkruidbestrijding maïs

·         Slakkenschade maïs

·         Aarfusarium tarwe

·         Waterschade afgelopen dagen

PLAAGBESTRIJDING AARDAPPELEN

De zware regenbuien van de afgelopen week hebben, in combinatie met de zachte temperaturen, gezorgd voor een vroege en zware Phytophtoradruk. Hierbij komt dat de jonge, snelgroeiende aardappelplanten nu snel veel nieuw groen blad ontwikkelen. Bij gebruik van zuivere contactmiddelen is dit nieuwe blad onbeschermd. Tel deze omstandigheden bij elkaar op en je komt tot de conclusie dat het noodzakelijk is om te zorgen voor een gepaste behandeling om de bescherming van nieuwe groei te vrijwaren.

       

         

    

                                          

              

Foto: Evolutie nieuwe groei op 5-7 dagen

 

Gebruik best de combinatie van CYMOPUR met REVUS, VALBON of ORVEGO EXTRA. CYMOPUR is belangrijk vanwege z’n terugwerkende kracht, het houdt infecties tot 48u na besmetting tegen. Voeg hier ook INFINITO en RANMAN aan toe, voor hun antisporulerende werking.

Met de huidige weersomstandigheden die infectie in de kaart spelen raden we aan om het bespuitingsinterval te verkleinen tot maximum 3 dagen per bespuiting. Op deze manier verklein je het risico op besmetting zo veel mogelijk.

INSECTENBESTRIJDING AARDAPPELEN

Vanaf half juni is de aardappeltopluis actief. Deze luis tast voornamelijk de bovenste delen van de plant. Meestal zijn de symptomen pas zichtbaar een tijdje nadat de plant aangetast werd. Behandel dus rond 15 juni tegen de aardappeltopluis met 250 g/ha ANTILOP.


ANTILOP heeft eveneens een werking op coloradokevers maar is hiervoor niet erkend. We merken echter dat er hier en daar ook al Coloradokevers voorkomen. Door de zachte winter kan de druk dit jaar groter worden dan de voorbije jaren. De bestrijding verloopt het vlotst wanneer de larven zich in het L1-L3 stadia bevinden.ONKRUIDBESTRIJDING MAÏS

We willen met dit actuabericht ook meegeven dat boeren die hun onkruidbestrijding hebben moeten uitstellen wegens het noodweer van de afgelopen dagen, best een nieuw advies vragen hiervoor. De optimale dosissen bij een 2-3 blad bespuiting zijn niet dezelfde als deze van latere naopkomstbehandelingen  (5-blad of later).

Volgende productcombinaties adviseren we: een combinatie van CAMIX (opgelet: maar erkend tot 4-blad), CALLISTO of LAUDIS, aangevuld met een grassenmiddel als EQUIP of SAMSON OD. Hier zullen afhankelijk van de aanwezige onkruiddruk middelen als KART of PEAK aan toegevoegd moeten worden.

Door de hevige regen kan de bodem- en nawerking van sommige middelen verminderd zijn door wegspoeling. Het kan daarom aangewezen zijn om aan je naopkomstbespuiting een bodemmiddel met nawerking, zoals DUAL GOLD, toe te voegen.
       SLAKKENBESTRIJDING MAÏS


Door de extreem vochtige omstandigheden van de voorbije week komen slakken voor in veel gewassen. Om opbrengstverliezen te minimaliseren adviseren we het gebruik van METAREX INOV ter bestrijding. Deze korrels trekken slakken actief aan, zijn van goede kwaliteit en zijn veilig voor de nuttige insecten. Dit resulteert in groot gebruiksgemak en optimale bescherming tegen slakkenschade.
AARFUSARIUM WINTERTARWE


De regen van de voorbije dagen heeft de kans op verspreiding van aarfusarium absoluut verhoogd. Een correcte T2 behandeling zal dit jaar dus nog belangrijker zijn dan anders. Het moment dat de aren uitkomen is bepalend voor de uiteindelijke opbrengst van je tarwe. Een goede T2 behandeling garandeert een optimale bescherming van de aren en daarbij horende opbrengst.

Indien de aren reeds beginnen uitkomen vroeger dan 3 weken na de T1 behandeling, is het met deze omstandigheden toch aangewezen de T2 behandeling reeds uit te voeren. Op het moment van de bloei zijn de aren immers heel gevoelig voor ziekten.

We adviseren ADEXAR, AVIATOR XPRO of OSIRIS, eventueel in combinatie met COMET.

ADEXAR en AVIATOR XPRO zijn producten van de nieuwst generatie fungiciden. Ze zijn superieur op septoria en roesten en interessant vanwege hun lange nawerking. AVIATOR XPRO is ook zeer sterk tegen de fusariumziekte.

OSIRIS is eveneens zeer sterk op roest en septoria en zeer flexibel in dosis en toepassingstijdstip. COMET kan nog een extra boost tegen roesten geven.

 

 


                  

   WATERSCHADE IN DE AKKERBOUW


De recordhoeveelheden regen die afgelopen week in Vlaanderen zijn gevallen op korte tijd hebben op sommige percelen schade toegebracht. Landbouwpercelen kunnen gemiddeld tot 40 liter neerslag per vierkante meter verwerken, maar voorbije week was het op vele plaatsen meer. Indien mogelijk moeten percelen dus ontwaterd worden, om op een later tijdstip terug zuurstof in de bodem te krijgen.

Bieten- en maïspercelen kunnen zonder grote problemen tot 24u onder water staan. Probleem bij deze teelten is vooral de begaanbaarheid van de percelen nu, en de invloed daar van op de onkruidbestrijding. Het kan enige tijd (en vooral wat beter weer) vergen vooraleer sommige velden terug berijdbaar zijn.

Landbouwers die schade vermoeden nemen best foto’s van de percelen met waterschade. Deze kunnen helpen bij een eventueel schadedossier bij het rampenfonds.

 

        

            

Neem contact op met je lokale zaakvoerder voor een advies op maat van je perceel!

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.