AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua in de akkerbouw 14/06

                                                       14/06/2016

ACTUA IN DE AKKERBOUW

We staan in deze actua stil bij volgende onderwerpen:

·         Ziektebehandeling aardappelen

·         Onkruidbestrijding maïs

·         Onkruidbestrijding bieten

·         Koolmotjes en slakken

PLAAGBESTRIJDING AARDAPPELEN

Door de grote hoeveelheden neerslag blijft het op veel percelen moeilijk om er op te rijden. Dit zorgt voor frustraties bij de meeste aardappelboeren, omdat deze omstandigheden ook ideaal zijn voor plaag. Een correcte behandeling van de aardappelen is op dit moment hard nodig!

Gelukkig hebben we een uitgebreid gamma aan middelen die door middel van een op maat gemaakte combinatie het risico op infecties zal minimaliseren.

Gebruik best de combinatie van CYMOPUR (cymoxanil) met REVUS, VALBON of ORVEGO EXTRA. CYMOPUR is belangrijk vanwege z’n terugwerkende kracht, het houdt infecties tot 48u na besmetting tegen.

In het geval dat er reeds plaag in het perceel voorkomt werk je best met de combinatie van PROXANIL met RANMAN TOP of CYMOPUR met INFINITO.

Met de huidige weersomstandigheden die infectie in de kaart spelen raden we aan om –indien mogelijk- het bespuitingsinterval te verkleinen tot maximum 3 dagen per bespuiting als er plaag aanwezig is en in andere gevallen 5 dagen. Op deze manier verklein je het risico op besmetting zo veel mogelijk.

INSECTENBESTRIJDING AARDAPPELEN

Vanaf half juni moet aandacht gevestigd worden op de aardappeltopluis. Deze luis tast voornamelijk de bovenste delen van de plant. Meestal zijn de symptomen pas zichtbaar een tijdje nadat de plant aangetast werd. Behandel dus rond 15 juni tegen de aardappeltopluis met 250 g/ha ANTILOP.

ANTILOP heeft eveneens een werking op coloradokevers maar is hiervoor niet erkend. We merken echter dat er hier en daar ook al Coloradokevers voorkomen. Door de zachte winter kan de druk dit jaar groter worden dan de voorbije jaren. De bestrijding verloopt het vlotst wanneer de larven zich in het L1-L3 stadia bevinden. TEPPEKI kan eveneens ingezet worden tegen luizen, maar heeft geen effect om de coloradokever.

ONKRUIDBESTRIJDING AARDAPPELEN

De kans bestaat dat er op sommige percelen terug onkruid begint te kiemen. Dit komt door de overvloedige neerslag, die de middelen met nawerking uit de grond hebben weggespoeld. Correcties doe je best met METRIZIN, op een droog gewas en wanneer de grond niet waterverzadigd is.

Een behandeling tegen moeilijkere onkruiden, zoals haagwinde of melkdistels, doe je best met een combinatie van TITUS en TREND.

 

ONKRUIDBESTRIJDING MAÏS

We willen met dit actuabericht ook meegeven dat boeren die hun onkruidbestrijding hebben moeten uitstellen wegens het noodweer van de afgelopen week, best een nieuw advies vragen hiervoor. De optimale dosissen bij een 2-3 blad bespuiting zijn niet dezelfde als deze van latere naopkomstbehandelingen  (5-blad of later). Ook een bladbemesting kan aangewezen zijn om de (door het water) verbleekte maïs terug aan te sterken. Hiervoor zijn meerdere opties mogelijk. N-LEAF (vloeibare stikstof voor bladtoepassing) voor stikstofaanvoer, YARAVITA SOLATREL is interessant vanwege de sporenelementen en K-LEAF combineert kalium en zwavel als bladvoeding.

Voor de onkruidbestrijding adviseren we een combinatie van CAMIX (opgelet: maar erkend tot 4-blad), CALLISTO of LAUDIS, aangevuld met een grassenmiddel als EQUIP of SAMSON OD. Hier zullen afhankelijk van de aanwezige onkruiddruk middelen als KART of PEAK aan toegevoegd moeten worden.

Voeg tenslotte nog een bodemmiddel, bvb. DUAL GOLD toe voor de nawerking. Op percelen waar er reeds een vooropkomst werd toegepast kan het aangewezen zijn om aan je naopkomstbespuiting opnieuw wat bodemmiddel toe te voegen. Door de hevige regen kan de bodem- en nawerking van sommige middelen immers verminderd zijn door wegspoeling.
ONKRUIDBESTRIJDING BIETEN

Door de grote neerslaghoeveelheden zien we, net als bij de aardappelen, veel nieuwkiemers op bietenpercelen. Een correcte afsluitende behandeling is noodzakelijk wanneer de weersomstandigheden opnieuw gunstig zijn. Combineer onderstaande middelen op basis van de aanwezige onkruiden in het perceel voor een goede afspuiting.

Metatron

Bietazol

Frontier Elite

Dual Gold

Lenazar

Akkerviootje

Duivekervel

Kamille

Knopkruid

Melganzevoet

Papegaaikruid

Perzikkruid

Varkensgras

Bingelkruid

Brandnetel

Ereprijs

Herderstasje

Herik

Dovenetel

zwaluwtong

Bingelkruid

Zw nachtschade

Hondspeterselie

hanepoot

Zw nachtschade

Hanepoot

Bingelkruid melganzevoet

 

KOOLMOTJES EN SLAKKEN

Op veel plaatsen zijn grote hoeveelheden koolmotjes gesignaleerd. De rupsen van deze motjes kunnen grote schade aanrichten in koolgewassen. Maar ook in andere teelten komen ze veelvuldig voor. Bestrijding kan door middel van een contactmiddel zoals PATRIOT, KARATE of OKAPI.

Ook herhalen we graag nog eens de werking van METAREX INOV, ter bestrijding van slakken in maïs. Deze korrels trekken slakken actief aan, zijn van goede kwaliteit en zijn veilig voor de nuttige insecten. Dit resulteert in groot gebruiksgemak en optimale bescherming tegen slakkenschade.

Neem contact op met je lokale zaakvoerder voor een advies op maat van je perceel!

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.