AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua in de akkerbouw 27/06

                                                       27/06/2016

ACTUA IN DE AKKERBOUW

We staan in deze actua stil bij volgende onderwerpen:

·         Ziektebehandeling aardappelen

·         Insectenbestrijding aardappelen

·         Onkruidbestrijding maïs

·         Onkruidbestrijding grasland (distels)

Twee weken sinds ons laatste actuabericht en de weersomstandigheden zijn er niet echt op verbeterd. Grote delen van Vlaanderen liggen onder water, en ook de delen van Oost- en West-Vlaanderen die tot nu toe redelijk gespaard waren gebleven van hevige regenval hebben er vorige week aan moeten geloven. Landbouwers die de komende weken nog niet op hun perceel gaan kunnen komen, moeten zich de vraag stellen of het nog zinvol is om daarna aan een onkruidbestrijding van hun gewas te beginnen. Op deze percelen zal het in eerste instantie belangrijk zijn om het gewas zich zo veel mogelijk te laten herstellen.


Onze adviezen omtrent onkruidbestrijding in maïs en grasland zijn dan ook bedoeld voor percelen die berijdbaar zijn, en waar een correcte behandeling mogelijk is. Plaag- en alternariabestrijding in aardappelen blijft heel belangrijk! Ook voor de moeilijker berijdbare percelen.
PLAAGBESTRIJDING AARDAPPELEN

Plaagbestrijding in de aardappelteelt blijft de belangrijkste prioriteit om het opbrengstpotentieel zo hoog mogelijk te houden, ook al liggen de meeste percelen er moeilijk berijdbaar bij.

Je gebruikt best INFINITO of RANMAN TOP ter preventie van de plaag. De eerste heeft een goede contactwerking op de plaag, terwijl de tweede ook een translaminaire werking heeft. Ook voeg je best nog steeds CYMOPUR toe aan het spuitschema met INFINITO, vanwege de curatieve (penetrerende) werking. Voeg om dezelfde reden PROXANIL toe bij hert schema met RANMAN TOP. Je kan ook mancozeb toevoegen aan je schema voor een extra bladvoedend effect en een alternaria-werking.

Deze periode beginnen de aardappelplanten op veel percelen in bloei te komen. Dit is het moment van waarop je ook aan Alternaria moet beginnen denken. Gezien de stress waaronder de aardappelplanten zich bevinden kan je hier best nu al mee beginnen. Ook de beschadigingen van het gewas werken infecties in de hand. Voeg hiertegen MIRADOR of NARITA toe aan je spuitschema.

Met de huidige weersomstandigheden die infectie in de kaart spelen raden we aan om –indien mogelijk- het bespuitingsinterval te verkleinen tot maximum 3 dagen per bespuiting als er plaag aanwezig is en in andere gevallen 5 dagen. Op deze manier verklein je het risico op besmetting zo veel mogelijk.

INSECTENBESTRIJDING AARDAPPELEN

Coloradokevers komen op sommige percelen al in grote aantallen voor, en een behandeling hiertegen kan dus aangewezen zijn. Indien er last is van bladluizen zoals de aardappeltopluis kan je ANTILOP SG toepassen. Dit heeft eveneens een werking op de coloradokever, maar is hier niet tegen erkend omdat ook andere natuurlijke vijanden hier last van ondervinden. Tijdige toepassing is aangewezen omdat de grotere larven (stadium L4) en de volwassen kevers veel moeilijker te bestrijden zijn.
ONKRUIDBESTRIJDING MAÏS

Onder ideale omstandigheden onkruidbestrijding uitvoeren is dit jaar moeilijk op veel percelen. Let op wanneer de bespuiting veel later plaatsvindt dan gepland toen het advies gegeven werd. Optimale dosissen bij een 2-3 blad bespuiting zijn niet dezelfde als deze van latere naopkomstbehandelingen  (5-blad of later). Ook een bladbemesting kan aangewezen zijn om de (door het water) verbleekte maïs terug aan te sterken. Hiervoor zijn meerdere opties mogelijk. N-LEAF (vloeibare stikstof voor bladtoepassing) voor stikstofaanvoer, YARAVITA SOLATREL is interessant vanwege de sporenelementen en K-LEAF combineert kalium en zwavel als bladvoeding.

Voor de onkruidbestrijding adviseren we een combinatie van CAMIX (opgelet: maar erkend tot 4-blad), CALLISTO of LAUDIS, aangevuld met een grassenmiddel als EQUIP of SAMSON OD. Hier zullen afhankelijk van de aanwezige onkruiddruk middelen als KART of PEAK aan toegevoegd moeten worden.

Voeg tenslotte nog een bodemmiddel, bvb. DUAL GOLD toe voor de nawerking. Op percelen waar er reeds een vooropkomst werd toegepast kan het aangewezen zijn om aan je naopkomstbespuiting opnieuw wat bodemmiddel toe te voegen. Door de hevige regen kan de bodem- en nawerking van sommige middelen immers verminderd zijn door wegspoeling.

 

ONKRUIDBESTRIJDING GRASLAND

In de meeste percelen grasland wordt het tijd om aan de onkruidbestrijding tegen de zomeronkruiden te beginnen denken. Standaardadvies is bij ons BOFIX, een uitstekend all-round middel tegen veel breedbladigen (akkerdistel, boterbloem, paardenbloem, grote brandnetel, zuring,…). Bij problemen met Jakobskruiskruid kan je hier PRIMUS aan toevoegen.

Alternatief kan je TREVISTAR (sterke combinatie van drie bekende middelen: PRIMUS, STARANE en MATRIGON) gebruiken tegen muur, herderstasje, varkensgras, paardenbloem, brandnetel,... Voor een goede werking aan boterbloemen voeg je hier ook AGROXYL 750 of CIRRAN aan toe.

Bij serieuze problemen met zuring en distels is BOFORT een oplossing. BOFORT heeft een excellente worteldoding en is inzetbaar tot het verschijnen van de bloemknoppen. Bovendien heeft het ook een goede werking op Jakobskruiskruid.

Let wel: BOFORT mag enkel toegepast worden op permanent weiland dat niet aansluit op stallen en niet bestemd is om gemaaid te worden. Dit is een gevolg van de residuele werking die BOFORT kan nalaten in planten (gras én onkruid). Bij opname door dieren komt de werking ervan vervolgens in de mest terecht. Dit kan schade veroorzaken in gevoelige teelten zoals groenten of aardappelen.
In Gras-klaver percelen adviseren we BUTRESS, dat zowel voor rode als voor witte klaver veilig is. Hier kan een lichte dosis AGROXYL 750 aan toegevoegd worden, een combinatie die perfect veilig is voor het gras. Er kan evenwel een lichte groeiremming (maar zeker geen afdoding) plaatsvinden bij de klavers.

Neem contact op met je lokale zaakvoerder voor een advies op maat van je perceel!

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.