AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actueel: Mislukte hoofdteelt wegens overvloedige regenval

Mislukte hoofdteelt wegens overvloedige regenval

De uitzonderlijke regenval en hagel in juni hebben ervoor gezorgd dat verschillende percelen maïs en bieten verloren zijn gegaan, hoofdzakelijk in de ergst getroffen regio’s. Inzaai van een gras is een goed alternatief dat tevens bijdraagt tot het herstellen van de bodemstructuur. Wegens de uitzonderlijke omstandigheden in 2016 is er geen verplichte melding meer voor veranderen verandering van de hoofdteelt.

Uitzonderlijk natte juni én eerste helft van 2016

De kletsnatte maand juni sluit een eerste jaarhelft af waarin er iedere maand meer dan de normale hoeveelheid neerslag viel. Zo valt normaal in de eerste zes maanden bijna 400 mm neerslag uit de lucht, dit jaar noteerden we een triest record van maar liefst 648,2 mm. Het vorige record van 544,4 mm dateerde al van 1937. In juni werden ook 6 dagen genoteerd waarop er plaatselijk hagel viel met soms een zeer grote diameter.

Deze uitzonderlijke weersomstandigheden hebben ertoe geleid dat verschillende percelen maïs en bieten volledig ‘verzopen’ of ‘verhageld’ zijn.

 

  

  

 

 

      

Wat is het beste alternatief voor een verloren perceel maïs of bieten?

Voor de inzaai van mais is het nu te laat, zelfs voor de meest vroege rassen . Hieruit kan geen gewas meer groeien met voldoende voederwaarde.

Een grasmengsel is wel een goed alternatief om op dergelijke percelen in te zaaien. Bij tijdige zaai kunnen nog 1 à 2 sneden  in het najaar gewonnen worden. In geval van inzaai van maïs voorjaar 2017 kan ook voor de zaai van de maïs nog een snede genomen worden. Naast de opbrengst van extra ruwvoeder draagt het gras ook bij tot herstellen van de bodemstructuur. Wacht met het bewerken van de grond uiteraard tot deze voldoende draagkrachtig is. Dit om verdere structuurschade te voorkomen!

MIXITAL is een uitgebalanceerd mengsel van de beste rassen diploïde en tetraploïde Italiaans raaigras. MIXITAL PLUS, MIXITAL MIX, MIXITAL SPECIAAL en MIXITAL SUPER komen in aanmerking als mengsel van groenbemesters voor ecologisch aandachtsgebied. Klik op de folder voor meer info over onze grasmengsels.

Let op! Op percelen waar in het voorjaar met bodemherbiciden gespoten is, is het niet vanzelfsprekend om nog gras in te zaaien. Het is in dit geval sowieso noodzakelijk om te grond om te ploegen (de diepte is afhankelijk van de gebruikte middelen), en dan nog is er geen garantie dat er geen schade is  aan het nieuw ingezaaide grassenmengsel. 

Vraag advies aan je lokale zaakvoerder of commercieel verantwoordelijke.

Geen verplichte melding meer van veranderen hoofdteelt

Als de initiële hoofdteelt vernield is of niet opgekomen is en vervangen werd door een andere hoofdteelt ben je als landbouwer niet meer verplicht om je hoofdteelt aan te passen in de verzamelaanvraag.  Deze beslissing werd genomen door de overheid vanwege de omvang van de wateroverlast en voor beperking van de administratieve overlast voor de landbouwer. Percelen die niet werden ingezaaid hoeven ook niet aangepast te worden naar braak. 

Klik hier voor een overzicht van de gevolgen van de slechte weersomstandigheden voor diverse steunmaatregelen en voor de mestbankverplichtingen.