AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua in de akkerbouw 04/08

                                                       04/08/2016

ACTUA IN DE AKKERBOUW

We staan in deze actua stil bij volgende onderwerpen:

 • Ziektebehandeling aardappelen
 • Doorwas Aardappelen
 • Ziektebehandeling bieten
 • Zomeronkruiden grasland

we zitten volop in de alternaria-periode wat de aardappelen betreft, en bij de bieten beginnen de belangrijke bladziekten de kop op te steken. tijd voor een update rond deze actuele akkerteelten dus!

ZIEKTEBEHANDELING AARDAPPELEN

De hogere temperaturen van begin vorige week hebben de incubatie en druk van aardappelziekte vertraagd. Het weer werd echter meer wisselvallig later op de week, waardoor de behandelingsintervallen toch niet te groot gehouden mogen worden en nieuwe infectiekansen de kop opsteken. Droogte blijft het beste plaagmiddel!

Gebruik SHIRLAN of RANMAN TOP voor knolbescherming. Op latere variëteiten kan INFINITO zeker ook nog op zijn plaats zijn. Een afwisseling van deze producten per behandeling zorgt ervoor dat je de positieve punten van alle middelen meeneemt!

Vergeet in deze periode (na de bloei) ook zeker geen specifiek alternariamiddel te gebruiken. Deze ziekte kan op korte tijd veel schade aanrichten, en aanhoudende behandelingen tot vlak voor het loofdoden blijven daarom noodzakelijk! Gebruik ter preventie van deze ziekte tweewekelijks MIRADOR of NARITA.Proef UGent: Alternaria aantasting ifv het tijdstip

Ook toevoegen van bladvoeding helpt bij het gezond houden van het gewas. YARAVITA SOLATREL houdt het gewas groeikrachtig en weerbaar door toediening van een unieke formulering van voedingsstoffen, specifiek gericht op de aardappelteelt.

Tot slot blijft het belangrijk om de percelen goed op te volgen, om mogelijke aantastingen van bladluizen of coloradokevers tijdig te bestrijden met bijvoorbeeld ANTILOP SG. Let op: ANTILOP SG is niet erkend als toepassing tegen de coloradokever.

DOORWAS AARDAPPELEN

In de laatste berichtgevingen van het PCA wordt gewaarschuwd voor het risico op doorwas. Bij bodemtemperaturen hoger dan 20 °C bestaat inderdaad de kans dat zich scheuten vormen, en dat deze uitgroeien. Met het wisselvallige weer dat we sinds begin augustus terug zien, zal het risico op doorwas echter weer verminderd zijn. Perceel per perceel nauwlettend in het oog houden is de boodschap!

Bij percelen waar het risico op doorwas groot is, kan gewerkt worden met FAZOR. Dit product mag echter enkel onder bepaalde condities toegepast worden:

 • De temperatuur moet lager liggen dan 25 °C.
 • De behandeling moet solo uitgevoerd worden, op een droog en actief groeiend gewas.
 • Een droge periode van 24 uur na de toepassing is absoluut noodzakelijk.
 • Toepassing kan tot uiterlijk 3 weken voor de oogst. FAZOR heeft immers twee tot drie weken nodig om volledig opgenomen te worden in de knol
 • Primaire knollen moeten voldoende groot zijn (>80% van de knollen +35 mm voor industrierassen en >80% van de knollen +25 mm voor de versmarkt). 
  FAZOR inhibeert immers de celdeling en hierdoor de groei van kleine knollen. Van zodra de knollen groot genoeg zijn is het effect op verdere groei minimaal, omdat deze dan voornamelijk gebeurd via celstrekking, en niet celdeling.

Fazor verhindert de celdeling.

De celstrekking of de celgroei wordt echter niet gestopt. Daarom zullen knollen waar alle cellen al gevormd zijn geen hinder ondervinden van Fazor omdat de celgroei en dus de verdere groei van de knol gewoon doorgaat.

Contacteer je zaakvoerder voor een advies op maat!

ZIEKTEBEHANDELING BIETEN


Vanaf begin augustus wordt het belangrijk om de bietenpercelen te controleren op aanwezigheid van één van de vier belangrijke bladziektes. De spuitdrempels voor Cercospora, Ramularia, Witziekte en Roest zijn niet allemaal dezelfde. Vanaf welke ziektedruk een behandeling te verantwoorden is vindt u in de tabel hieronder.

Ziekte

Spuitdrempel

Cercospora

5% aangetaste bladeren
(2-3 bladeren/50 of 5 bladeren/100)

Ramularia

Witziekte

15% aangetaste bladeren
(7-8 bladeren/50 of 15 bladeren/100)

Roest

 

Voor een sterke eerste behandeling kies je best voor ARMURE of AGORA. Beide producten zijn sterk op de belangrijkste bladziektes. Al jaren bewijst ARMURE zijn waarde in de ziektebestrijding bij bieten, en het kan door zijn dubbele curatieve werking breed ingezet worden. AGORA, een nieuw bietenfungicide van dit jaar, heeft buiten een curatieve ook een preventieve werking, die aantastingen moet helpen voorkomen.

PRODUCT →

Agora

Ref. 1

Ref. 2

ZIEKTE ↓ DOSIS →

0,35 L

1 L

1 L

Cercospora

+++

++(+)

+++

Witziekte

+++

+++

++(+)

Roest

++(+)

++(+)

++

Ramularia

+++

+++

++(+)

Vitaliteit

+++

-

+++

Net zoals bij aardappelen kan je de natuurlijke weerstand en groeikracht van bieten verhogen door bladvoeding toe te voegen. Hiervoor zijn YARAVITA BRASSITREL, N-LEAF of K-LEAF alle drie interessante opties. Vraag aan je lokale zaakvoerder welke voeding in jouw geval het meest van toepassing is.

BESTRIJDING MEERJARIGE (GIFTIGE) ONKRUIDEN IN GRASLAND


Onkruiden beconcurreren gras voor water, licht en nutriënten, en verminderen zo de opbrengst en kwaliteit van het gras. Ook kunnen ze een risico vormen voor de gezondheid van uw dieren indien giftige onkruiden in het hooi of de kuil terechtkomen, of bij begrazing worden opgegeten.

Een geslaagde onkruidbestrijding in grasland biedt dus enkel voordelen! In de zomermaanden zijn de meest voorkomende onkruiden boterbloemen, paardenbloemen, zuring, distels,…

Onkruidbestrijding in de zomer gebeurt voornamelijk met groeistoffen, die het beste werken op groeizaam onkruid bij temperaturen boven de 15 °C. Wacht daarom na een maaisnede minstens 3 weken vooraleer een onkruidbestrijding uit te voeren tegen distels en zuring. Dan hebben de onkruiden terug voldoende blad en een actieve groei.

BOFIX is een sterk all-round herbicide tegen de meeste breedbladigen in grasland. In percelen waar het giftige Jakobskruiskruid voorkomt is het aangewezen PRIMUS toe te voegen.

Ook TREVISTAR is een topper in de onkruidbestrijding in weiland. Dit middel combineert de werking van drie gekende middelen, PRIMUS, STARANE en MATRIGON. Hierdoor krijg je een uitstekende werking tegen o.a. distels, muur, herderstasje, varkensgras, paardenbloem, brandnetel, jonge boterbloemen,… Bij problemen met oudere boterbloemen kan je AGROXYL 750 of CIRRAN toevoegen voor een goede bestrijding hiervan.

BOFORT is dé oplossing bij grote problemen met zuring en distels. Het is inzetbaar tot het verschijnen van de bloemknoppen, en heeft een uitstekende worteldoding. Ook de goede werking op Jakobskruiskruid is een plus!

Bij gebruik van BOFORT moet wel opgelet worden. Dit product mag enkel toegepast worden op permanent weiland dat niet aansluit op stallen en niet bestemd is om gemaaid te worden. BOFORT heeft immers een nawerking die in gras en onkruid kan blijven zitten. Wanneer dit vervolgens door de dieren wordt opgenomen kan het in de mest terecht komen, en schade veroorzaken aan gevoelige teelten zoals groenten of aardappelen.

Tot slot geven we ons advies mee voor onkruidbestrijding in gras-klaverpercelen. Hier is BUTRESS het ideale middel, aangezien het veilig is voor zowel witte als rode klaver. Bij hoge onkruiddruk kan AGROXYL 750 in lichte dosis toegevoegd worden. Deze combinatie is perfect veilig voor het gras, en kan een lichte groeiremming, maar zeker geen afdoding (!), geven aan de klavers.


Neem contact op met je lokale zaakvoerder voor een advies op maat van je perceel!

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.