AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua in de aardappelen 10/08

                                                       10/08/2016

ACTUA IN DE AARDAPPELEN

Aangezien er voor de meeste akkerteelten niet veel te melden valt qua gewasbescherming op dit moment in het seizoen, houden we het deze actua op een update rond het aardappelseizoen. We hebben het over ziektebestrijding, doorwas en loofdoding.

ZIEKTEBEHANDELING AARDAPPELEN

Sinds begin augustus hebben we nog geen lange periode van onafgebroken goed warm, droog weer gehad. Infectiekansen zijn er dus gebleven, en ook de komende dagen worden nog infectiekansen verwacht. Een goede wekelijkse bescherming blijft aangewezen!

Op dit moment in het seizoen wordt het belangrijker om directe knolbescherming te voorzien. Hiervoor zijn SHIRLAN of RANMAN TOP geschikt. Ook INFINITO is een mogelijkheid op latere aardappelvariëteiten.

Volgens de laatste berichten van het PCA zijn er tot nu toe heel weinig aantastingen van Alternaria. Hier kan echter snel verandering in komen, omdat de gevoeligheid van het gewas aanzienlijk stijgt van zodra de afrijping is ingezet. Omdat deze ziekte op korte tijd veel schade kan aanrichten raden wij aan om met een specifiek Alternariamiddel te werken. Een tweewekelijkse behandeling met MIRADOR of NARITA houdt uw gewas preventief veilig.

DOORWAS AARDAPPELEN


Hier en daar wordt blijkbaar doorwas gemeld in percelen Bintje. Dit kan een gevolg zijn van hoge bodemtemperaturen, maar ook van te veel bijbemesting. Meestal komt de hergroei maar voor op 10 à 20 % van de planten. Nieuwe knollen kunnen groeien zowel vanuit nieuwe stolonen vanop de stengel, als door scheutvorming op de primaire knollen. Beide vormen van doorwas zijn ongewenst. Scheuten op de knol zijn heel nefast, ze kunnen leiden tot secundaire knolvorming, het leegzuigen van de primaire knol en de vorming van drijvers.

Bij percelen waar het risico op doorwas groot is, kan gewerkt worden met FAZOR. Dit product mag echter enkel onder bepaalde condities toegepast worden:

  • De temperatuur moet lager liggen dan 25 °C.
  • De behandeling moet solo uitgevoerd worden, op een droog en actief groeiend gewas.
  • Een droge periode van 24 uur na de toepassing is absoluut noodzakelijk.
  • Toepassing kan tot uiterlijk 3 weken voor de oogst. FAZOR heeft immers twee tot drie weken nodig om volledig opgenomen te worden in de knol
  • Primaire knollen moeten voldoende groot zijn (>80% van de knollen +35 mm voor industrierassen en >80% van de knollen +25 mm voor de versmarkt). FAZOR inhibeert immers de celdeling en hierdoor de groei van kleine knollen. Van zodra de knollen groot genoeg zijn is het effect op verdere groei minimaal, omdat deze dan voornamelijk gebeurt via celstrekking, en niet celdeling.

Fazor verhindert de celdeling.

De celstrekking of de celgroei wordt echter niet gestopt. Daarom zullen knollen waar alle cellen al gevormd zijn geen hinder ondervinden van Fazor omdat de celgroei en dus de verdere groei van de knol gewoon doorgaat.

LOOFDODING


Hoewel de meeste industrierassen nog niet ver genoeg staan om al over loofdoding te beginnen, zijn de vroegste rassen zijn al goed begonnen aan de afrijping. Mooie knolvorming en heel wat kilo’s zijn er voor vroege percelen die in goede omstandigheden geplant werden. Later geplante percelen vertonen opnieuw vegetatieve groei, en sommige ervan staan nu in bloei. Door een onregelmatig groeipatroon kan dit zorgen voor misvormingen en een gewas dat pas later rijp zal zijn. Dit heeft ook gevolgen voor oogst en bewaring.

Gewassen met dikke stengels en veel loofgroei hebben immers zeker 3 weken nodig na de loofdoding om volledig afgestorven te zijn. Vroeger rooien kan voor schade zorgen door onvoldoende velvastheid van de knollen. Dit vergroot ook de kans op schade door schilbrand. Sommige knollen krijgen pas ten tijde van de loofdoding het signaal dat het tijd is de groei af te ronden en extra cellagen aan te maken.

Om het juiste moment om loofdoding toe te passen te bepalen moet rekening gehouden worden met een aantal factoren. Als het gewas al goed afgerijpt is, kan het geloofdood worden met DIQUANET

Neem contact op met je lokale zaakvoerder voor een advies op maat van je perceel!
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.