AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua in de aardappelen 19/08

19/08/2016


ACTUA IN DE AARDAPPELENHet goede weer van de voorbije dagen heeft eindelijk voor wat betere omstandigheden voor plaagbestrijding gezorgd, en de druk iets doen afnemen. Toch blijft het belangrijk de aandacht er bij te houden om kostelijke fouten in de spuittechniek te vermijden! De sporendruk is immers gebleven, wat ook de voorbije week tot nieuwe aantastingen heeft geleid.

Plaagbestrijding

Op dit moment in het seizoen is een goede, directe knolbescherming het belangrijkst. Hierop zijn middelen als SHIRLAN of RANMAN TOP specifiek gericht. Ook INFINITO komt hiervoor in aanmerking. Een constant beschermingsschema aanhouden blijft de boodschap!

Aantastingen van Alternaria blijven beperkt. Maar zoals we weten, kan de schade hiervan op korte tijd heel groot zijn, en biedt een preventieve behandeling hiertegen nog steeds de meeste zekerheid. Voeg daarom elke twee weken een middel specifiek gericht tegen alternaria toe aan het spuitschema. NARITA of MIRADOR zijn twee uitstekende middelen, die hun werking reeds bewezen hebben. Door deze af te wisselen, en eventueel mancozeb toe te voegen, wordt resistentievorming maximaal bestreden.

Doorwas


Volgens de laatste berichtgeving van het PCA blijft het percentage doorwas beperkt, maar het goede weer van de voorbije dagen zou daar verandering in hebben kunnen brengen. Het blijft hoofdzaak om elk perceel afzonderlijk te gaan bemonsteren, om te zien of een behandeling met een kiemremmer zoals FAZOR te verantwoorden is. Bij percelen die terug groen staan en opnieuw beginnen bloeien, is een volle dosis FAZOR zeker te verantwoorden om de aanmaak van nieuwe knollen te voorkomen. Bij percelen die al iets meer afgerijpt zijn, is eerder een verlaagde dosis aangewezen.

Indien gekozen wordt om, ter verzekering, een behandeling met FAZOR uit te voeren, moet met een aantal voorwaarden rekening gehouden worden voordat dit product gebruikt wordt:

  • De temperatuur moet lager liggen dan 25 °C.

  • De behandeling moet solo uitgevoerd worden, op een droog en actief groeiend gewas.

  • Een droge periode van 24 uur na de toepassing is absoluut noodzakelijk.


  • Toepassing kan tot uiterlijk 3 weken voor de oogst. FAZOR heeft immers twee tot drie weken nodig om volledig opgenomen te worden in de knol

  • Primaire knollen moeten voldoende groot zijn (>80% van de knollen +35 mm voor industrierassen en >80% van de knollen +25 mm voor de versmarkt). FAZOR inhibeert immers de celdeling en hierdoor de groei van kleine knollen. Van zodra de knollen groot genoeg zijn is het effect op verdere groei minimaal, omdat deze dan voornamelijk gebeurt via celstrekking, en niet celdeling.

FAZOR verhindert de celdeling.

De celstrekking of de celgroei wordt echter niet gestopt. Daarom zullen knollen waar alle cellen al gevormd zijn geen hinder ondervinden van FAZOR omdat de celgroei en dus de verdere groei van de knol gewoon doorgaat.

Loofdoding

Het ideale moment vinden om loofdoding toe te passen is niet vanzelfsprekend. Meerder factoren spelen een rol, maar algemeen kan geloofdood worden met DIQUANET wanneer het gewas voldoende afgerijpt is.

Indien het gewas nog groen staat, zonder doorwas, moet rekening gehouden worden met de verwachte toename in opbrengst tegenover de evolutie in onderwatergewicht. Meestal zal hier een enkelvoudige bespuiting niet volstaan, waardoor we adviseren om een eerste keer te behandelen met DIQUANET, en eventueel nog eens terug te keren na een 5-tal dagen met DIQUANET + SPOTLIGHT PLUS. Gezien de plaagdruk dit seizoen zullen de meeste percelen van zichzelf goed afrijpen, waardoor een enkele behandeling met DIQUANET vaak voldoende zal zijn.

Zowel DIQUANET als SPOTLIGHT PLUS zijn contactmiddelen. Zorg dus voor een voldoende groot spuitvolume (> 300 L/ha) en een fijne druppelgrootte. Idealiter worden deze middelen toegepast in de voormiddag. Licht zal de werking ervan verbeteren.Neem contact op met je lokale zaakvoerder voor een advies op maat van je perceel!

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.