AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Aandachtspunten mestverwerking najaar 14/09


Ondanks de warme temperaturen van de laatste dagen, willen we u enkele belangrijke aandachtspunten meegeven omtrent de mestverwerking in het najaar.


MVC Mestverwerking
  • MVC 2014 moeten voor wie alleen basisplicht heeft op de rekening staan voor 30/9
  • MVC 2015 moeten voor wie ooit uitbreiding mestverwerking heeft aangevraagd zo VLUG mogelijk op de rekening staan (omdat de mestbank deze al eerder afhaalt) en dit voor de uitbreiding mestverwerking en voor de basisplicht
  • MVC 2014 voor wie ooit NER heeft aangekocht met mestverwerkingsplicht moeten tegen 30/9 op de rekening staan
Nitraatresidu's: nieuwe controlecampagnes

In de periode van 1/10 tot 15/11 houdt de mestbank opnieuw een nitraatresiducampagneHet gaat hier om controlemetingen, metingen voor maatregelenpakket, vrijstelling van focusbedrijf, derogatie,... Tegen 15/9 krijg je als landbouwer bericht over welke percelen het gaat. Indien de nitraatresidubepaling op een beschadigd of mislukt perceel door het noodweer is gepland, kan je binnen de twee weken én mits de nodige bewijsstukken (schadecommissie, foto's, ...) aanvragen om andere percelen te kiezen. De mestbank zal dan een of meerdere vervangpercelen aanduiden.


Effluent najaar
Belangrijkste vuistregels
  • Na 1/9 kan effluent nog altijd uitgereden worden
  • Tot 15/10 kan dit nog op niet beteelde grond, maar dan moet er binnen 7 dagen een gewas ingezaaid worden.
  • Tot 15/11 kan dit nog op beteelde grond en gras
  • Van 15/11 tot 15/1 is het niet meer mogelijk effluent op te brengen
Uitzondering!

Op derogatiepercelen en focusbedrijven met maatregelenpakket 2 of 3 kan er na 1/9 geen effluent meer opgebracht worden.

Let op: om na 1/9 nog effluent op te brengen moet er door de mestverwerking een attest afgeleverd worden dat het gaat om laag N­-effluent. Er mag max. 30 kg N-totaal en max. 10 kg N-mineraal per ha worden opgebracht (analyse van effluent moet dus ook N mineraal bevatten).


P­-stalen kunnen nog ingediend worden tot 31/12!


Voor meer details en advies, raadpleeg je AVEVE-zaakvoerder of de milieu-adviseur van AVEVE.