AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

OPGEPAST: groot risico op dwergvergeling in granen!


Wie het afgelopen jaar tarwe of gerst gezaaid heeft zal er niet van verbaasd staan, het risico op infectie met het dwergvergelingsvirus is dit najaar opnieuw bijzonder groot. Neem geen risico’s en voer een behandeling tegen bladluizen uit wanneer nodig!

Dwergvergeling seizoen 2015-2016


Infecties met het dwergvergelingsvirus vonden voornamelijk plaats in het najaar 2015 maar zelfs tot in het voorjaar van 2016 waren er infectiehaarden. Door het gebrek aan een strenge winter konden de bladluizen immers overleven. Over heel het land werden dan ook infectiehaarden vastgesteld in percelen gerst en tarwe, waarbij de opbrengstverliezen vaak meerdere tonnen per hectare waren.

Bovendien is het voorbije seizoen de druk van bladluizen het hele jaar door heel groot geweest. Deze bladluizen zullen nu in het najaar vanuit de maïspercelen, grasbermen, … migreren naar de graanpercelen. Door de grote verspreiding van het virus zijn het grootste deel van de bladluizen op dit moment geïnfecteerd met het virus. Een goede bescherming tegen bladluizen is dit jaar dan ook nodig.

Veldcontrole

De beste manier om het risico op infectie met het virus in te schatten blijft nog steeds een veldcontrole. Ga op tijd en stond uw graanpercelen in  en zoek naar de aanwezigheid van bladluizen. Van zodra 5% van de planten bezet is met bladluizen is een insecticidebehandeling te verantwoorden, tenzij er preventieve maatregelen getroffen werden zoals een zaadontsmetting met een insecticide of het gebruik van tolerante rassen. Ook het LCG wijst er op dat het uitstellen van een behandeling met enkele dagen een heel groot risico is op dit moment. C:\Users\MVGT\Pictures\LCG\Bladluis graan.JPG


(LCG, 10-10-2016)

Bescherming voor het nieuwe seizoen

Een goede bescherming tegen bladluizen is dus noodzakelijk om  infectie van uw graanpercelen met het virus te voorkomen. Er zijn meerdere opties mogelijk om dit te doen:  • Een resistent ras zaaien (enkel in wintergerst zijn er enkele rassen resistent)

  • Een zaaizaadbehandeling laten uitvoeren met ARGENTO. ARGENTO beschermt het zaaizaad en de pas gekiemde graanplanten tot zo’n 6 weken na de kieming tegen bladluizen.

  • Een bladluisbehandeling uitvoeren op basis van een pyrethroïde. KARATE of PATRIOT gaan door contactwerking de aanwezige bladluizen afdoden.
Neem geen risico’s wanneer de aanwezigheid van bladluizen in uw perceel wordt vastgesteld. Opbrengstverliezen die vermijdbaar zijn, zijn des te pijnlijker.