AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

1e fractie bemesting granen 2017

1ste  fractie granen 2017

Stikstofreserves in de bodem


Zoals ieder jaar komt de periode van staalnames voor het geven van bemestingsadvies vanaf half januari op gang. Eerste conclusies waren dat de stikstofreserves in de bodem zeer wisselend waren. Toch was op meer dan 43% van de percelen de behoefte hoger dan 200 eenheden stikstof. Bovendien waren dit cijfers van voor de natte periode van eind februari/begin maart. Ongetwijfeld heeft de overvloedige regen toen voor heel wat extra uitspoeling gezorgd!

Wat is stikstofbehoefte van tarwe


De veredeling van graan variëteiten staat niet stil. Daardoor liggen de opbrengsten ook jaar na jaar hoger. Hierdoor verandert ook de stikstofbehoefte van ons gewas. Daarom is het Britse onderzoeksbureau Naib Tag een onderzoek gestart om de optimale bemestingsnorm van tarwe te bepalen. Conclusie uit 2016 was dat de ideale stikstofgift tussen de 220-240 eenheden stikstof per jaar ligt.

Eerste fractie

Bemestingsadvies:

1ste  fractie:  100-110 E stikstof

  • bepalend voor uitstoeling, en dus aantal aren/m²
  • hergroei na de winter


(een teveel aan stikstof in de eerste gift wordt later in seizoen opgenomen, tekort daarentegen zorgt voor onherstelbare gewasachterstand)

Zwavel


Zwavelgebrek komt steeds vaker voor in Belgische bodems omdat depositie uit de lucht sterk wordt teruggedrongen.
Toch is zwavel belangrijk voor:

  • hogere opbrengsten
  • hoog eiwitgehalte
  • goede korrelvulling
  • stimulerend effect stikstofopname


toepassing: 1ste / 2de gift, wanneer mineralisatie in koude bodem nog zeer beperkt is


korrel: stikstof verrijkt met zwavel


vloeibaar: Sulfazote

voordelen van sulfazote t.o.v. urean:

  • snellere werking
  • minder vervluchtiging
  • extra zwavel