AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Groeiregulatie & eerste ziektebehandeling in granen

Groeiregulatie & eerste ziektebehandeling in granen

Door het groeizame weer van de afgelopen week zijn de meeste percelen wintergerst in het 1e-2e knoop stadium gekomen, het ideale moment voor de groeiregulatie! Wintertarwe  zit algemeen nog maar in het stadium aar 1 cm of iets verder, maar toch geven we ook hiervoor onze adviezen reeds mee!

WINTERTARWE


Groeiregulatie

Groeiregulatie komt het best tot zijn recht in wintertarwe in het stadium oprichten-eerste knoop. Verkorting en verbreding van de stengel maakt dat het gewas veel minder gevoelig wordt aan legering, en is een noodzakelijke verzekering van de opbrengst.

!!NIEUW!!

Dit jaar hebben we een nieuw product, TEMPO, dat door zijn verbeterde formulering een uitstekende werking heeft bij een lagere dosering dan zijn voorganger, MODDUS.

De advisering voor de groeiregulatie is afhankelijk van de legergevoeligheid van de gezaaide variëteit. Bij zeer legergevoelige variëteiten kan de groeiregulatie opgesplitst worden in twee behandelingen, een eerste behandeling rond het stadium aar 1 cm, gevolgd door een tweede behandeling in stadium 1e-2e knoop. 

Voorwaarden voor goede groeiregulatie:

  • droog en gezond gewas

  • voldoende licht op moment van toepassing

  • een aantal heldere dagen na de behandeling

  • toevoegen van een bladmeststof zoals GRAMITREL


1e fungicidebehandeling

Op veel percelen is onderaan het gewas ook al Septoria op te merken. Een vroege fungicidebehandeling (T0) rond half april kan de druk onder controle houden, en ervoor zorgen dat opbrengstverliezen geminimalizeerd worden. Een behandeling met CITADELLE is hiervoor ideaal. De hieropvolgende ziektebehandeling wordt dan best uitgevoerd maximaal 2 weken later, en is idealiter een combinatie van OSIRIS met de bladmeststof GRAMITREL.


WINTERGERST


Groeiregulatie & 1e fungicidebehandeling

Het moment voor de eerste groeiregulatie in gerst is aangebroken, nu de meeste percelen zich in het stadium 1e-2e knoop bevinden. Ook hier wordt de vroegere MODDUS vervangen door de vernieuwde formulering TEMPO. De eerste verkorting is een verzekering tegen het legeren van het graan, terwijl de tweede behandeling het knikken van de aar in wintergerst tegengaat.

Een vroege ziektebehandeling met STEREO eventueel in combinatie met BRAVO  in wintergerst beschermt het gewas tegen de belangrijkste ziekten (bladvlekkenziekte, netvlekkenziekte, ramularia,...). De behandeling kan zonder problemen gecombineerd worden met de groeiregulatie.

1e BEHANDELING (1e-2e knoop): TEMPO + STEREO (+ BRAVO) + GRAMITREL

2e BEHANDELING (laatste blad): ETHEPHON CLASSIC (in combinatie met fungicide)


Neem contact op met je lokale zaakvoerder voor een advies op maat van je perceel!

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.