AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua Bieten 07/04/2017

Actua in de bieten 07/04/2017

De uitzaai van bieten gaat vlot vooruit met de droge weersomstandigheden van de afgelopen week. Op vrijdag 31 maart was voor de Tiense suikerraffinaderij al 81% van de oppervlakte gezaaid. Voor Iscal werd de uitgezaaide oppervlakte op 54% geschat. We herhalen daarom onze adviezen omtrent de vooropkomstbehandeling tegen onkruiden, en geven ook reeds info omtrent de eerste FAR-behandeling.

SUIKERBIETEN


Onkruidbestrijding

De vooropkomstbehandeling in bieten is een extra zekerheid die ingebouwd wordt, waarmee je de aanwezige onkruiden al een eerste slag kan toebrengen. In onze regio waar het weer heel veranderlijk is, kunnen plotse hevige regenbuien de velden voor langere tijd onberijdbaar maken. Maar ook in droge weersomstandigheden leveren de bodemmiddelen van de vooropkomst een meerwaarde voor de bestrijding van de meeste onkruiden, zeker voor velden met bingelkruid, kamille, hondspeterselie, uitstaande of moeilijke melde.


De vooropkomstbehandeling wordt best vlak na de zaai toegepast en moet tijdig gevolgd worden door een FAR(M) behandeling. Naast de traditionele middelen BIETAZOL en METATRON SC is dit jaar een nieuw middel erkend geraakt voor een vooropkomst behandeling.


GOLTIX QUEEN is erkend aan max. 3 L/ha, en is met zijn spectrum een zeer interessant middel voor percelen die te kampen hebben met hondspeterselie en kamille.


Op de vroeg gezaaide percelen zien we vandaag al de eerste bieten bovenkomen, vergezeld door kiemende onkruiden. Bekijk perceel per perceel of een eerste FAR-behandeling al te verantwoorden is (in het kiemlobstadium). BETANAL ELITE combineert verschillende actieve stoffen en is door zijn goede bladddekking en snelle penetratie een interessant middel. Vaak maken we de keuze in de eerste FAR-behandeling om met BETANAL ELITE te werken vanwege zijn zeer zacht karakter naar de bieten in kiemlob om nadien over te schakelen naar combinaties met DIANAL of BETADES.


BETADES is een nieuw product in ons gamma dat de kracht van fenmedifam combineert met desmedifam en zo een extra surplus betekent op uitstaande of moeilijke melde, bingelkruid, herik, ...

BETADES wordt net zoals DIANAL gecombineerd met ETHOMAT  en METATRON of GOLTIX QUEEN om het spectrum te vervolledigen en een goede nawerking te verzekeren.


Door fenmedifam (DIANAL) al dan niet in combinatie met desmedifam (BETADES) apart toe te dienen kan je de dosering contactmiddel verhogen zonder beperkt te worden vanwege de hoeveelheid ethofumesaat zoals bij Betanal Elite het geval kan zijn. Zeker vanaf het 2-4 bladstadium is dit interessant of bij aanwezigheid van grote onkruiden.Neem contact op met je lokale zaakvoerder voor een advies op maat van je perceel!

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.