AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua in de akkerbouw 14/04/2017

Actua in de akkerbouw 14/04/2017

Het verschil met vorig voorjaar kon tot nu toe moeilijk groter zijn. Het weer zit mee, de voorjaarswerken verlopen vrijwel overal vlot en voorlopig zijn de voorspellingen ons ook redelijk gunstig gezind. We overlopen de tweede stikstoffractie in de granen, evenals de eerste ziektebehandeling in wintertarwe. We eindigen met onkruidbestrijding in bieten en maïs.

WINTERTARWE

De tweede stikstoffractie

Het gewas heeft de onkruidbestrijding en de groeiregulatie achter de rug. Half april wordt het dan tijd om te denken aan de tweede stikstofgift. Het beste moment voor de tweede fractie stikstofbemesting is tijdens het oprichten van het gewas, gemiddeld genomen rond 15 april. Van de drie bemestingsfracties moet je bij de tweede fractie wel het meest opletten. Te weinig stikstof, en de zijstengels van het graan gaan zich onvoldoende ontwikkelen, waardoor we met slecht ontwikkelde aren en een zwak gewas zitten op het einde van het seizoen. Te veel stikstof kan dan weer leiden tot een te weelderige groei, waarbij ook de kleinste zijstengels zich gaan beginnen ontwikkelen, met een verhoogd risico op legering en een hogere ziektedruk.


50-60 eenheden stikstof is het standaardadvies voor de tweede fractie.


Hier kan de keuze gemaakt worden tussen een vaste meststof (zoals KAS 27%) of vloeibare stikstof (urean). Let bij de laatste vorm wel op voor het risico op verbranding. Dit risico is het hoogst wanneer na toepassing een sterke, schrale wind waait. Het uitdrogende effect van de zouten in vloeibare stikstof wordt hierdoor versterkt.


1e fungicidebehandeling
IMG_20170404_101901655.jpg

Over het algemeen is de ziektedruk in wintertarwe nog beperkt. Septoria is al wel op veel percelen te zien, maar voorlopig enkel in de onderste bladeren. Deze situatie kan echter snel veranderen. Een goede opvolging is noodzakelijk. De sporen van deze schimmel klimmen door opspattende regendruppels naar boven in het gewas, waar ze significante schade kunnen aanrichten. Van zodra er bij meer dan 1 op 5 planten septoria voorkomt  op de bovenste 2 bladlagen is een behandeling aangewezen bij gevoelige rassen.

Afbeelding van michiel vangeet

In West- en Oost-Vlaanderen lijkt de algemene ziektedruk het grootst, hier zijn immers ook al meerdere percelen met gele roest gesignaleerd (zie foto), en zelfs een aantal met bruine roest. Als er haarden gele roest voorkomen mag de eerste ziektebehandeling (T1) in het eerste-tweede knoop stadium van de wintertarwe niet langer uitgesteld worden.

Osiris is hier het standaardmiddel. Dit kan aangevuld worden met Citadelle, afhankelijk van de ziektedruk, en idealiter ook met Gramitrel.

Gramitrel is een bladvoeding die aan de groeiregulatie en de eerste ziektebehandeling wordt toegevoegd om het gewas te voorzien van de benodigde sporenelementen. Mangaan (Mg), Koper (Cu), Zink (Zn) en Magnesium (Mg) zitten in een specifiek samengestelde formulering samengevoegd.


WINTERGERST


De tweede stikstoffractie

Ook in wintergerst is het moment bijna aangebroken om de tweede stikstoffractie toe te dienen. In tegenstelling tot bij wintertarwe wordt hier vaak gekozen voor maar twee fractiebemestingen. Het moment tussen het tweede knoop en laatste blad stadium van is ideaal voor de bemesting. Net als bij wintertarwe kan je hier kiezen voor een vaste korrel (KAS 27%) of vloeibare stikstof (urean).

60-80 eenheden stikstof is het standaardadvies voor de tweede fractie


BIETEN


IMG_20170405_122334036.jpg
Onkruidbestrijding

De meeste bieten zijn op dit moment uitgezaaid, en door het uitblijven van de regen hebben de bodemherbiciden nog niet hun maximale werking kunnen laten zien. Desalniettemin blijft het belangrijk een vooropkomstbehandeling uit te voeren voor een gemakkelijkere correctie achteraf, en als verzekering. Een correctie van zodra de bieten zich in het stadium gestrekte kiemlobben dient zich binnenkort aan.

Advies vooropkomst:

We hebben de keuze tussen vier producten voor de vooropkomstbehandeling:

  • BIETAZOL is heel sterk op herderstasje, melganzevoet, knopherik, perzikkruid en zwaluwtong

  • METATRON SC blijft interessant tegen kamille, dovenetel, kleefkruid, vogelmuur, akkerviooltje, bingelkruid,...

  • FIESTA NEW is nog steeds het go-to middel voor percelen met een zware druk van hondspeterselie

  • GOLTIX QUEEN is een nieuwkomer in de vooropkomst, en kan ook ingezet worden op percelen met hondspeterselie én kamille

Advies eerste naopkomst (kiemlob-stadium):

Het FAR(M) systeem blijft de beste manier om in naopkomst onkruid aan te pakken. De eerste behandeling van deze methode vindt plaats in het kiemlob stadium, waarvoor we volgende producten aanbevelen:

  • BETANAL ELITE heeft een zeer goede bladbedekking, is zeer zacht voor de jonge bietenplantjes, en penetreert snel in het aanwezige onkruid

  • Alternatief hiervoor is een combinatie van DIANAL met ETHOMAT (als contactmiddel), aan te vullen met METATRON of GOLTIX QUEEN (meerwaarde op hondspeterselie en kleefkruid) voor de bodem- en nawerking.


MAÏS


Onkruidbestrijding

Maïs wordt op dit moment op vele plekken al uitgezaaid, en dus willen we ook zeker onze adviezen omtrent onkruidbestrijding hierin meegeven. Door het wegvallen van de mogelijkheid om terbuthylazine te gebruiken op veel percelen wordt het immers interessant om een vooropkomstbehandeling uit te voeren. Vorig jaar hebben we ook gezien dat een vooropkomst de ideale verzekering biedt voor onvoorziene omstandigheden waarbij de correctie in naopkomst niet op het correcte moment kan gebeuren.

Advies vooropkomst:

Vooropkomstbehandelingen gebeuren het best met een middel met een goede bodem- en nawerking. Dual Gold en Adengo hebben beiden een breed spectrum voor percelen met zowel grassen als breedbladige onkruiden. Percelen die geen problemen met grassen hebben kunnen voor een iets lichtere dosis Dual Gold gaan, of eventueel met Camix werken.

Vorig jaar hebben we ook gezien dat een goede vooropkomstbehandeling op veel percelen een echte meerwaarde heeft betekent. Enkel een behandeling in naopkomst is voor ons nog steeds geen eerste keuze dus. Bij de correctie zal een combinatie van een triketone (CAMIX, CALLISTO, CAPRENO, LAUDIS) met een grassenmiddel (EQUIP, SAMSON OD) nodig zijn, aangevuld met extra’s (KART, PEAK)afhankelijk van de aanwezige flora.

CAPRENO is een nieuw middel dat de kracht van LAUDIS op de moeilijke grassen combineert met een nieuwe actieve stof, nl. thiëncarbazone. Deze combinatie zorgt voor een extra nawerking tegen onkruiden en een versterkend effect op breedbladige onkruiden zoals haagwinde, kamille, veelknopige, ...


Neem contact op met je lokale zaakvoerder voor een advies op maat van je perceel!

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.