AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua in de akkerbouw 12/05/2017

Actua in de akkerbouw 12/05/2017

Na een (zeer) droge periode is er de afgelopen dagen op veel plaatsen eindelijk een redelijke hoeveelheid neerslag gevallen. Bovendien wordt er de komende dagen nog meer neerslag voorspeld. Zo kan er eindelijk wat vocht in de bodem komen. Dit zal de gewasgroei ten goede komen zeker met de zachte temperaturen en de gestegen bodemtemperatuur. Daarnaast zorgt de neerslag ook voor een meerwaarde voor de werking van bodemmiddelen in de onkruidbestrijding in verschillende teelten. Anderzijds kan de neerslag gecombineerd met zachte temperaturen de ziektedruk in granen doen toenemen.

We bespreken vandaag: ziektebestrijding in granen (wintergerst & wintertarwe), onkruidbestrijding in maïs, grasland en bieten, en de eerste fungicidebehandelingen voor de vroege aardappelen.

WINTERGERST


IMG_20170512_093320944.jpg
Tijdstip tweede groeiregulatie verstreken

De eerste aren tonen zich al op veel percelen waar wintergerst staat, een teken dat het ideale moment voor de tweede groeiregulatie verstreken is. Een te late toepassing zorgt voor een versnelde afrijping, en hierop volgend een slechte korrelvulling.

WINTERTARWE

Afbeelding van michiel vangeet
Ziektedruk

Wintertarwe bevindt zich in het stadium tweede knoop tot het stadium verschijnen laatste blad, afhankelijk van het zaaitijdstip, regio en de variëteit. Indien er nog geen T1 behandeling uitgevoerd zou zijn, is het moment hiervoor zeker aangebroken. Lokale regenbuien kunnen de druk van gele roest en Septoria  op korte tijd snel doen toenemen, het blijft dus van belang om de percelen goed op te volgen. Wanneer op meer dan 2% van de bladeren gele roest voorkomt moet er onmiddellijk een behandeling tegen roest uitgevoerd worden. Voor Septoria is het van groot belang om de laatste twee bladlagen te vrijwaren van aantastingen.

Hiervoor is een T1 behandeling met Osiris, gecombineerd met Citadelle als extra versterking tegen Septoria aangewezen vanaf het stadium 2de knoop-stadium verschijnen laatste blad.


Hier en daar zien we ook de effecten van een gebrek aan sporenelementen (Mn, Zn, Cu, MgO) in graanpercelen. Dit veroorzaakt opbrengstverliezen die gemakkelijk te vermijden zijn door toevoeging van YaraVita Gramitrel aan de T1 behandeling. Deze bladvoeding is specifiek samengesteld voor graangewassen!


Voor de vroeg gezaaide percelen waar de T1 behandeling al is uitgevoerd kijken we graag al even naar de adviezen rond de T2 behandeling. De T2 ziektebehandeling gebeurt best een drietal weken na de T1 toepassing. Osiris, Adexar of Aviator XPro zijn uitstekende fungiciden. Aan Osiris kan best wel Comet toegevoegd worden om het greeningeffect te verhogen. Bovendien versterkt Comet de werking op gele en bruine roest. Adexar  en Aviator XPro hebben een lange nawerking, en zijn de nieuwste generatie fungiciden met een uitstekende werking op septoria en roesten.


BIETEN


Onkruidbestrijding

De bieten staan, afhankelijk van het zaaitijdstip, in het stadium kiemlob tot 6-blad stadium. Volop de periode van de onkruidbestrijding dus! Ook zien we op verschillende percelen een heel ongelijke opkomst, een gevolg van de droogte van de laatste weken. Het is van belang om bij de onkruidbestrijding dan steeds een schema aan te houden op basis van de kleinste bieten in het perceel. Immers: hoe kleiner de biet, hoe kwetsbaarder.


Hou rekening met een maximum interval van 7 dagen tussen elke behandeling, en begin best zo vroeg mogelijk. Onkruiden zijn kwetsbaarder in een jonger stadium. Probeer de behandelingen uit te voeren bij groeizaam weer en op een droog gewas.


Betanal Elite gecombineerd met Metatron of Goltix Queen voor de bodemwerking en Safari tegen specifieke onkruidflora is een uitstekend schema voor bieten in een vroeg stadium. Betanal Elite is namelijk zeer selectief zeker op de kleinste bieten. Alternatief voor Betanal Elite is Betades (of Dianal) gecombineerd met Ethomat. Vergeet ook niet om Vegetop of Cantor toe te voegen, om een optimale werking van de herbiciden te verkrijgen. Bij toepassing van Betanal Elite moet er geen extra olie of uitvloeier toegevoegd worden, evenmin bij de andere combinaties als de temperatuur meer dan 25°C bedraagt.Afbeelding van michiel vangeet


Percelen waar de bieten al twee echte blaadjes hebben kunnen al met een schema met iets hogere dosissen werken en eventueel met een extra bodemcomponent zoals Dual Gold of Frontier Elite. Ook Matrigon toevoegen kan nodig zijn,  voornamelijk bij percelen die te kampen hebben met meerjarige onkruiden (distels, akkerwinde/haagwinde,...).AARDAPPELEN


Onkruidbestrijding

IMG_20170511_103558218_HDR.jpg


Op veel plaatsen is de onkruidbestrijding in aardappelen al gebeurd, maar voor de later geplante aardappelen die nog niet behandeld zijn herhalen we nog een keer onze adviezen:


Houd er als teler rekening mee dat dit jaar het laatste seizoen is waarin er producten op basis van linuron (Lingo, Linugan, Afalon,...) gebruikt mogen worden. De erkenning van deze producten loopt na dit seizoen af (31/08/2017). Een alternatief hiervoor is Proman, een product dat een groot deel van het spectrum van linuron-houdende producten overneemt.


Lingo en Defi zijn en blijven dit seizoen de basisproducten. Hun brede spectrum dekt het grootste deel van de probleemonkruiden in de aardappelteelt af. Aanvulling op deze middelen is afhankelijk van de lokale onkruidflora, met keuze tussen Challenge (duivekervel, bingelkruid, melganzevoet, akkerviooltje,...), Metrizin (duist, straatgras, paarse dovenetel, doornappel in combinatie met Lingo), Linugan (kamille, muur) en/of Artist. Proman is in deze schema’s een goed alternatief voor Lingo of Linugan.


Percelen waar een vooropkomstbehandeling niet gelukt is kunnen nog een correctie krijgen in vroege naopkomst. Een combinatie van Titus met Metrizin en de uitvloeier Trend geeft een goed resultaat, indien de aardappelplanten nog niet te groot zijn.


Opmerking: Bij inzetten van titus tegen grassen wordt best geen metrizin toegevoegd, wegens antagonistische werking. Gelieve ook het spuittoestel grondig te reinigen na een toepassing met titus.

Opmerking: Titus is niet selectief voor een eventuele nateelt groenten na vroege aardappelen.

Opmerking: Metrizin enkel toepassen op niet metribuzin-gevoelige variëteiten.


AardappelziekteDoor de droge maand april en de occasionele nachtvorst zijn er nog niet veel momenten geweest met druk voor Phytophthora. Afgelopen week zijn er volgens het pca (waarschuwingsbericht 8/5/2017) echter wel al twee dagen geweest met infectiekansen. Zij adviseren een preventieve behandeling voor de allervroegste percelen (volledige opkomst voor 2 mei) op 12/5. Iets latere percelen zullen de eerstkomende week ook hun eerste preventieve behandeling moeten uitvoeren. Gebruik hiervoor best een middel dat de actieve stof cymoxanil bevat, zoals Cymopur, gecombineerd met een middel op basis van mancozeb (bv. Dequiman of Penncozeb).


MAÏS

Onkruidbestrijding

Op plekken waar de maïs vroeg ingezaaid is geweest zien we dat het stadium punten al bereikt wordt. Een vooropkomstbehandeling tegen onkruid is hier niet meer mogelijk, maar voor de later ingezaaide percelen geven we ons advies mee.


Dual Gold en Frontier Elite zijn twee zekerheden bij de bodemmiddelen met een goede werking op grassen en verschillende breedbladige. Op percelen waar de onkruiddruk vaak hoger is (bv. monocultuur maïs), zijn de nieuwste generatie herbiciden de oplossing. Adengo heeft een heel brede werking op zowel grassen als breedbladigen, en kan bovendien steunen op een lange nawerking. Camix kenmerkt zich dan weer door zijn gebruiksgemak (voor- en naopkomst toepassingen mogelijk), gecombineerd met een brede werking op de meeste breedbladigen.IMG_20170511_103824169_HDR.jpg


De correctie in naopkomst wordt uitgevoerd tussen 2- tot 4-blad stadium. Een triketone (Camix, Capreno, Callisto, Laudis) moet je combineren met een grassenmiddel zoals Samson OD of Equip, aangevuld met eventuele extra’s zoals Kart en/of Peak. Indien er geen vooropkomstbehandeling is uitgevoerd moet hier nog een extra bodemmiddel aan toegevoegd worden, Dual Gold of Frontier Elite zijn dan de meest aangewezen keuzes.


Afhankelijk van de gebruikte menging moet ook een olie/uitvloeier zoals Vegetop of Cantor toegevoegd worden aan het mengsel. Cantor combineert de werking van een olie met die van een uitvloeier, en verzekert zo de beste werking van de gebruikte herbiciden.


GRASLAND


Onkruidbestrijding

De afgelopen weken is op veel plaatsen de eerste snede grasland gemaaid geweest, waardoor er nu terug ruimte is voor onkruiden om de kop op te steken. Onkruiden in grasland verminderen de verse opbrengst (tot 20% !) en hebben ook een negatieve invloed op de eiwitopbrengst van uw grasland. Bovendien bevat vers gras tot 31% meer DVE dan onkruid. Redenen genoeg dus om onze adviezen voor een correcte onkruidbestrijding in grasland mee te geven.


Als all-round middel is Bofix de ideale onkruidbestrijder. Op basis van groeihormonen heeft dit middel een sterke werking op akkerdistel, boterbloem, paardenbloem, grote brandnetel en zuring. Primus is hier een goede partner voor, afhankelijk van de lokale onkruidflora. Een alternatieve combinatie is Trevistar met Agroxyl of Cirran. In beide gevallen geldt een wachttijd van 14 dagen vooraleer er terug begraasd mag worden.


Voor gras-klaver percelen zijn andere onkruidbestrijders nodig, omwille van de gebrekkige selectiviteit van bovenstaande middelen voor klaver. Voor een goede onkruidbestrijding gebruik je Buttress, veilig in zowel rode als witte klaver. Voor een snellere en bredere werking kan hier een verlaagde dosis Agroxyl aan toegevoegd worden. Hou er dan wel rekening mee dat Agroxyl een lichte groeiremming kan veroorzaken voor de klavers. De wachttijd bedraagt ook hier 14 dagen.Neem contact op met je lokale zaakvoerder voor een advies op maat van je perceel!

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.