AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua in de akkerbouw 06/06/2017

Actua in de akkerbouw 06/06/2017

Het blijft een droog voorjaar, met op sommige plaatsen zelfs een serieus gebrek aan water. Hoewel dit positief is voor de ziektedruk, doet het wel het risico op schade door insecten en een gebrekkige nutriëntenopname verhogen.

We bespreken vandaag: ziektebestrijding in granen (wintertarwe), onkruidbestrijding in maïs en bieten, en de eerste fungicidebehandelingen voor aardappelen.

 

WINTERTARWE

 

Ziektedruk

 

Bij de meeste wintertarwe worden de aren zichtbaar of staan ze al volledig uit. Het moment voor de T2 ziektebehandeling is dus nu! Hoewel de ziektedruk laag is, is het niet verantwoord de belangrijkste ziektebehandeling van het seizoen over te slaan. Tijdens de bloei van tarwe is het risico op aantasting met aarfusarium het grootst.

 

Osiris, Adexar of Aviator XPro zijn uitstekende fungiciden voor de T2 behandeling. Aan Osiris kan best wel Comet toegevoegd worden om het greeningeffect te verhogen. Bovendien versterkt Comet de werking op gele en bruine roest. Adexar  en Aviator XPro hebben een lange nawerking, en zijn de nieuwste generatie fungiciden met een uitstekende werking op septoria en roesten.

 

Om de gebrekkige opname van voedingselementen door de droogte op te vangen, voeg je best een bladvoeding zoals YaraVita Gramitrel toe aan de T2 behandeling. Deze bladvoeding is specifiek samengesteld voor graangewassen, en voorziet in alle sporenelementen waar granen anders moeilijk aan geraken.

 Afbeelding van michiel vangeet

Insectendruk

 

De afgelopen weken is de druk aan bladluizen algemeen toegenomen (LCG, 2017-12). Het is dus aangewezen om percelen nauw op te volgen en van zodra de bestrijdingsdrempels zijn overschreden een behandeling uit te voeren. Ook graanhaantje wordt op meerdere plekken gesignaleerd. De larve van deze kever kan aanzienlijke schade veroorzaken. Karate Zeon, Teppeki, Okapi en Patriot zijn producten die bladluizen kunnen bestrijden. Teppeki spaart natuurlijke vijanden van bladluizen, zoals het lieveheersbeestje, maar kan niet gebruikt worden om het graanhaantje te bestrijden.

 

 

BIETEN

 

Onkruidbestrijding
 

De bieten staan, afhankelijk van het zaaitijdstip, in het stadium 4-blad tot voorbij 10-blad stadium. We komen langzaamaan aan het einde van de periode van onkruidbestrijding. Hou rekening met een maximum interval van 7 dagen tussen elke behandeling, en tracht de behandelingen uit te voeren bij groeizaam weer en op een droog gewas.

 

Betanal Elite gecombineerd met Metatron of Goltix Queen voor de bodemwerking en Safari tegen specifieke onkruidflora is een uitstekend schema voor bieten in een vroeger stadium. Alternatief voor Betanal Elite is Betades (of Dianal) gecombineerd met Ethomat. Vergeet ook niet om Vegetop of Cantor toe te voegen, om een optimale werking van de herbiciden te verkrijgen. Bij toepassing van Betanal Elite moet er geen extra olie of uitvloeier toegevoegd worden, evenmin bij de andere combinaties als de temperatuur meer dan 25°C bedraagt. Voor de bodemwerking voeg je een extra component zoals Dual Gold of Frontier Elite toe. Ook Matrigon toevoegen kan nodig zijn,  voornamelijk bij percelen die te kampen hebben met meerjarige onkruiden (distels, akkerwinde/haagwinde,...).

 

Bieten die zich voorbij het 6-blad stadium bevinden en al onkruidvrij zijn gemaakt kunnen afgespoten worden met een laatste behandeling om het perceel onkruidvrij te houden. Op basis van de te verwachten onkruiden kan een combinatie van volgende middelen gemaakt worden:

 

Middel

Goltix Queen

Metatron

Bietazol

Frontier Elite

Dual Gold

Lenazar

Flora

Hondspeterselie

Herderstasje

Melganzevoet

Dovenetel

Kamille

Duivekervel

Ereprijs

Perzikkruid

Varkensgras

Zw nachtschade

Vogelmuur

Kleefkruid

Akkerviootje

Duivekervel

Kamille

Knopkruid

Melganzevoet

Papegaaikruid

Perzikkruid

Varkensgras

Bingelkruid

Brandnetel

Ereprijs

Herderstasje

Herik

Dovenetel

zwaluwtong

Bingelkruid

Zw nachtschade

Hondspeterselie

hanepoot

Zw nachtschade

Hanepoot

Bingelkruid melganzevoet

 

 

AARDAPPELEN

 

 

AardappelziekteDoor het droge voorjaar is de druk van aardappelziekte voorlopig erg laag. Het pca adviseert voor percelen die op 28/5 volledig opgekomen waren om op 2/6 (aan de kust) of op 4/6 (alle regio’s) een preventieve behandeling tegen Phytophtora uit te voeren. Gebruik hiervoor best een middel dat de actieve stof cymoxanil bevat, zoals Cymopur, gecombineerd met een middel op basis van mancozeb (bv. Dequiman).

Na de eerste twee bespuiting kan verder gewerkt worden met Revus, Revus Top of Orvego Extra, waarbij die eerste twee de voorkeur genieten in geval van hogere ziektedruk.

 

 

MAÏS

 

Onkruidbestrijding

 

Op de meeste plekken is de maïs heel snel gegroeid de afgelopen weken, en bijna overal staat hij al boven. Voor de later gezaaide percelen herhalen we nog een laatste keer de mogelijkheden in vooropkomst. Hou er rekening mee dat de werking van bodemmiddelen voor een deel afhankelijk is van vocht, en dit jaar dus minder sterk gaat zijn dan vorig jaar.

 

Vooropkomst:

 • Dual Gold, Frontier Elite, Adengo of Camix

 

Naopkomst:

 • Triketone

  • Camix, Capreno, Callisto, Laudis

 • Grassenmiddel

  • Equip, Samson OD

 • Eventuele extra’s

  • Kart (haagwinde, zwaluwtong,...) of Peak (haagwinde, kamille,...)

 • Bodemcomponent (indien geen vooropkomst)

  • Dual Gold, Frontier Elite

 

Afhankelijk van de gebruikte menging moet ook een olie/uitvloeier zoals Vegetop of Cantor toegevoegd worden aan het mengsel. Cantor combineert de werking van een olie met die van een uitvloeier, en verzekert zo de beste werking van de gebruikte herbiciden.

 

 

Neem contact op met je lokale zaakvoerder voor een advies op maat van je perceel!
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.