AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua in de akkerbouw 07/07/2017

Actua in de akkerbouw 07/07/2017

Op de meeste plaatsen is de afgelopen dagen eindelijk enkele liters water gevallen (of wordt er voorspeld dat er wat gaat vallen). Dit doet veel gewassen zichtbaar deugd, maar zal op veel plaatsen ook te weinig zijn om de gedane schade nog goed te maken. De oogst van gerst  is op veel plaatsen al heel ver gevorderd en ook de tarwepercelen zijn in hun finale afrijpingsstadium gekomen.  

We bespreken vandaag: ziektebestrijding in bieten, insecten-/fungicidebehandelingen in aardappelen, en zomeronkruiden in grasland.


BIETEN

Ziektebestrijding

Ziektebestrijding wordt steeds belangrijker in de bietenteelt. Regen gevolgd door periodes met warm weer zijn de ideale voedingsbodem voor schimmels om zich te verspreiden. Laat u niet verrassen en voer tijdig een eerste behandeling uit! Armure en Agora zijn twee uitstekende middelen tegen de vier meest voorkomende ziektes in de bietenteelt. Een eerste behandeling midden tot einde juli is aan te raden, gevolgd door een correctiebehandeling drie/vier weken later.

Cercospora

Ramularia

Meeldauw

Roest


Het is aan te raden om aan de ziektebehandeling een bladvoeding zoals YaraVita Brassitrel toe te voegen zodat het gewas de daaropvolgende weken voorzien is van alle noodzakelijike micro-nutriënten om een hogere ziektedruk te weerstaan.AARDAPPELEN

Aardappelziekte & AlternariaDe kans op plaaginfectie is de afgelopen weken zeer laag geweest, vanwege het warme droge weer. De regenbuien van afgelopen dagen en komend weekend kunnen hier echter snel verandering in brengen. Vergeet zeker niet dat ook een preventieve alternariabestrijding zeer actueel is. Onder gunstige omstandigheden kan een geïnfecteerd perceel in twee/drie weken volledig vernield worden door deze ziekte.

Phytophtora vermijdt je  met Revus Top, Presidium,Infinito, Ranman Top of Vendetta.

Revus Top en Vendetta  hebben naast hun goede plaagbescherming ook een werking op Alternaria. Bij gebruik van de andere middelen moet je een specifiek Alternaria middel toevoegen, zoals Mirador of Terminett.

Om de groei en knolvorming te maximaliseren is het ook bij aardappelen aangewezen om bladvoeding toe te voegen aan de spuitschema’s. YaraVita solatrel, K-leaf en N-leaf voorzien respectievelijk in micro-nutriënten, kalium en stikstof om een langer frisgroen gewas te verzekeren.
Coloradokever

De coloradokever blijft op veel percelen een probleem. Larven die nu zichtbaar zijn, zijn vaak al van de tweede generatie. Indien er larven teruggevonden worden is een tweede behandeling nodig om vraatschade te voorkomen. Contacteer uw lokale zaakvoerder voor een advies op maat van uw perceel. Coragen en Tracer zijn selectieve middelen voor de nuttige insecten en hebben een uitstekende werking op coloradokevers. Biscaya en Antilop zijn enkel erkend tegen bladluizen, maar sparen ook de meeste nuttige insecten.IMG_20170613_122238413.jpg

Afbeelding van michiel vangeet

GRASLAND

Onkruidbestrijding

Zomeronkruiden zoals boterbloem, paardenbloem, zuring en distel brengen de algehele kwaliteit van een graasweide naar beneden. De voederwaarde is lager dan deze van gras, en de smakelijkheid laat vaak te wensen over. Bovendien kunnen giftige onkruiden een risico voor uw dieren vormen, indien ze in het hooi of de kuil terechtkomen.


Een onkruidbestrijding op basis van groeistoffen biedt de meest complete oplossing tegen onkruiden in grasland. Bofix is een allround product dat zonder problemen de meeste onkruiden in grasland bestrijdt. Let wel op de minimale werkingstemperatuur van 15°C. Alternatief hiervoor is Trevistar, dat al vanaf 8°C kan ingezet worden.


Afhankelijk van de perceelsspecifieke onkruidflora kunnen hier producten aan toegevoegd worden:

  • Primus vult Bofix zeer goed aan in percelen met Jakobskruiskruid (giftig!)

  • Agroxyl is heel complementair met Trevistar in percelen met distels, melganzevoeten,...

  • Ook Cirran vult Trevistar uitstekend aan, voornamelijk in percelen met vergevorderde kruisbloemigen (bloei stadium) en scherpe boterbloem


Vergeet de wachttijd van 14 dagen niet na een behandeling vooraleer het vee de weide weer mag betreden!Neem contact op met je lokale zaakvoerder voor een advies op maat van je perceel!
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.