AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua in de akkerbouw 19/07/2017

Actua in de akkerbouw 19/07/2017


De laatste dagen is er eindelijk nog eens broodnodige hoeveelheid neerslag gevallen voor de akkerbouw, die voor sommige gewassen echter al te laat kan zijn. De oogst van de gerst is overal afgerond en we kunnen ons stilaan klaar maken om aan de tarweoogst te beginnen als de weersomstandigheden het toelaten.


Vandaag bespreken we: doorwas-, insecticiden-, fungiciden behandelingen in aardappelen en ziektebestrijding in bieten.

Aardappelen


Doorwas


De laatste weken is er in het hele land een toename waarneembaar van doorwas. Dit valt te verklaren door de hoge temperaturen in de ruggen en de hoeveelheid neerslag die gevallen is. Het gevaar van doorwas is dat nieuw gevormde secundaire knollen uw primaire knollen gaan leegzuigen. Dit zorgt voor opbrengstderving en vooral kwaliteitsverlies!


De meest gevoelige rassen voor doorwas zijn Bintje, Markies, Charlotte, Agria,... Het is dus zeer belangrijk om deze percelen grondig te controleren. Een behandeling is noodzakelijk om kwaliteitsverlies (door drijvers) en bewaarproblemen in te perken.De oplossing tegen doorwas is Fazor of Crown op basis van maleïnehydrazide (MH). MH remt de celdeling, waardoor de secundaire knollen zich niet volledig kunnen ontwikkelen. Bij de toepassing van Fazor of Crown zijn er wel enkele belangrijke aspecten waarmee we rekening moeten houden:


  • 80% van de primaire knollen moet minstens een maat van 35 mm hebben

  • Na de toepassing moet het 24 uur droog blijven

  • De temperatuur moet lager dan 25°C zijn

  • Het kan tot uiterlijk drie weken voor de oogst worden toegepast

  • Best solo toepassen om de opname te bevorderen en fytotox te vermijden. Menging met oliehoudende middelen, bv. Shirlan, Vegetop, ... is absoluut te vermijden.


Vraag perceelsspecifiek advies! Controleer de percelen alvorens te bespuiten en vraag advies aan je AVEVE-zaakvoerder.

Aardappelziekte


De afgelopen dagen zijn warm en vochtig geweest, zodat er verschillende infectiekansen zijn opgetreden voor de ontwikkeling van Phytopthora. Tot nu toe blijven de besmettingsbronnen, waaruit sporen gevormd worden, echter laag. Het is toch sterk aan te raden om de gewassen voldoende te beschermen. Wij adviseren hiervoor het gebruik van translaminaire producten zoals o.a. Valbon, Revus, Revus Top, Infinito, Orvego Extra,  Presidium + Vendetta,...Alternaria


Vorige week zijn er op enkele percelen van vroege aardappelen aantastingen van Alternaria waargenomen. Het blijft belangrijk om preventieve behandelingen tegen Alternaria uit te voeren, omdat een aangetast perceel na twee à drie weken dood kan liggen. Alternaria is te herkennen aan de donkerbruine, hoekig afgelijnde vlekken met concentrische ringen erin. Een aardappelgewas is het meest gevoelig aan Alternaria tijdens het afsterven, zodat het bijgevolg de afsterving van de plant zal versterken en versnellen. Om dit afstervingproces tegen te gaan is het belangrijk om de plant te versterken door de toevoeging van bladvoedingen zoals N-Leaf, K-Leaf en Solatrel.


Belangrijke tips voor de preventieve bestrijding van Alternaria zijn: het vermijden van stress, een ruimere rotatie of het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen:


  • Bestrijding van bladluizen en coloradokevers

  • Het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen, die zowel een goede werking hebben op de Aardappelplaag als Alternaria, zoals Valbon, Revus Top en Vendetta.

  • Naast eerdergenoemde producten kan er ook gebruik gemaakt worden van de meer specifieke Alternariaproducten zoals Mirador of Narita. Deze middelen vertonen geen werking tegen de aardappelplaag, waardoor ze gemengd moeten worden met Phythopthora bestrijdende middelen.


Belangrijk bij de behandeling om resistentie te vermijden is het respecteren van het maximum aantal toegelaten bespuitingen, de erkende dosissen en het interval!


Coloradokevers


De coloradokevers blijven op sommige percelen voor vraatschade zorgen. Dit valt te verklaren door het warme weer, zodat het de ontwikkelingscyclus van de Coloradokever versnelt en er zich nieuwe generaties vormen. De aanwezigheid van de Coloradokever is perceelsafhankelijk en daarom is het sterk aan te raden om contact op te nemen met uw zaakvoerder voor het juiste advies voor uw perceel.


De bestrijding van Coloradokever is mogelijk door middel van Coragen, Tracer, Biscaya of Antilop. Deze vier bestrijdingsmiddelen zijn selectief voor nuttige insecten. Biscaya en Antilop zijn echter alleen erkend voor de bestrijding van de bladluizen, maar hebben wel een zeer goede werking op de Coloradokever.Suikerbieten


Tot nu toe zijn er op de opgevolgde percelen van het bieteninstituut nog geen behandelingsdrempels van de vier belangrijkste ziektes (Ramularia, Cercospora, Meeldauw, Roest) overschreden. De regen in combinatie met het warme weer zorgt echter voor ideale omstandigheden waarin schimmels zich kunnen ontwikkelen. Het is dus raadzaam om uw percelen goed op te volgen en na te gaan als de behandelingsdrempels worden overschreden. Een behandeling tegen bladziekten is enkel effectief als de ziekten aanwezig zijn op de percelen en dat de behandeling binnen de week na de verschijning van de symptomen gebeurt.


De eerste behandelingen gebeuren meestal tussen 1 en 15 augustus, waarna er nadien indien nodig nog een correctie wordt uitgevoerd. De meest efficiënte toepassingen tegen de vier belangrijkste bladziekten zijn Armure en Agora. Hierbij is het ook zeer belangrijk om de biet in een optimale gezondheid verder te laten groeien. Om dit te bewerkstelligen raden we aan om YaraVita Brassitrel als bladvoeding toe te voegen bij de fungicidebehandeling. Deze bladvoeding is cruciaal om alle belangrijke micro-nutriënten aan te vullen, zodat de biet weerbaarder wordt tegen de verschillende bladziekten.

Neem contact op met je lokale zaakvoerder voor een advies op maat van je perceel!


Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.