AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua in de akkerbouw 07/08

Actua in de akkerbouw 7/08/2017


De laatste dagen was het weer wisselvallig. Het regende af en toe, maar er waren voldoende droge periodes om het grootste deel van de tarwe oogst af te ronden. Door deze wisselende weersomstandigheden in combinatie met zachte temperaturen blijft het zeer belangrijk om de verschillende gewassen goed op te volgen om mogelijke ziekten te vermijden en te bestrijden.


Vandaag bespreken we de ziektebestrijding in bieten, fungicidebehandelingen in aardappelen, inzaai van groenbemesters en onkruidbestrijding in de graanstoppel.


Suikerbieten


De warme weersomstandigheden in combinatie met regen zorgde ervoor dat de verschillende ziekten bij de bieten zich konden ontwikkelen. Op dit moment zijn de verschillende ziekten in volle ontwikkeling. Op 68% van de percelen zijn de behandelingsdrempels overschreden (bron: KBIVB). Hierdoor is het belangrijk om uw percelen grondig op te volgen. Cercospora, Roest en Witziekte zijn al in verschillende percelen waargenomen. Hiervoor raden we aan om deze bladziekten te bestrijden met Armure of Agora. Het is daarnaast belangrijk om uw gewas zo gezond en sterk mogelijk te houden voor zo’n hoog mogelijk rendement. Hiervoor raden we aan om bladvoedingen toe te voegen. Het meest geschikte hiervoor is Yaravita Brassitrel Pro. Deze Yaravita Brassitrel is mengbaar met gewasbeschermingsmiddelen.


Witziekte

biett

Roest

biet

Ramularia

biet

Cercospora

biet
Aardappelen


Aardappelziekte

De laatste dagen zijn warm en vochtig geweest, zodat er enkele infectiekansen zijn opgetreden. Het blijft dus zeer belangrijk om uw aardappelen voldoende te bespuiten om de plaag geen kans te geven. We geven de voorkeur aan middelen met een translaminaire werking die de nieuwe groei beschermen. Het is ook belangrijk om de knol voldoende te beschermen. Dit kan met middelen zoals Infinito, Shirlan, Ranman, Presidium,... Opgelet het interval van de bespuitingen mag zeker niet groter zijn dan 7 dagen!! Het is ook zeer belangrijk om uw gewas groen te houden. Hiervoor raden we de toepassing aan van bladvoedingen zoals N-leaf of K-leaf. Beide zijn mengbaar met plantenbeschermingsmiddelen.

Alternaria

Het is zeer belangrijk om uw gewas gezond te houden en in optimale condities te laten groeien voor een maximaal rendement. We raden daarom zeer sterk aan om preventieve behandelingen tegen Alternaria te blijven uitvoeren. Als Alternaria zich eenmaal in het perceel bevindt, kan het afstervingsproces zeer snel gaan en ben je hoogstwaarschijnlijk te laat bij de bestrijding ervan. Het aangetast perceel kan namelijk binnen de drie weken dood liggen. Typisch aan Alternaria zijn de donkerbruine, hoekig afgelijnde vlekken met concentrische ringen erin. Een aardappelgewas is het meest gevoelig aan Alternaria tijdens het afrijpen zodat bijgevolg deze ziekte de afsterving van de plant zal versterken en versnellen. Om dit afstervingsproces tegen te gaan is het belangrijk om de plant te verstevigen door de toevoeging van bladvoedingen zoals N-Leaf, K-Leaf,...


Vanaf nu is het belangrijk te kiezen voor gewasbeschermingsmiddelen die naast een goede werking tegen Phythopthora ook een goede werking vertonen tegen Alternaria. De belangrijkste Alternaria bestrijders zijn Narita, Mirador en mancozeb bevattende middelen.


Belangrijk bij de behandeling om resistentie te vermijden is het respecteren van het maximum aantal toegelaten bespuitingen, de erkende dosissen en het interval!Granen


Inzaai groenbemesters

Na de oogst is het moment aangebroken om te starten met de inzaai van groenbemesters. Hierbij moet u voldoende EAG-mengsels zaaien om uw vergroening premies te verkrijgen. De meest interessante EAG-mengels hierbij zijn: EAG bieten/granen, EAG Matacelie, EAG Jacelia, EAG Boekweit… Op onze folders is er uitgebreide informatie terug te vinden over de ideale zaaitijdstippen en teelttechnische eigenschappen terug te vinden van de verschillende EAG mengsels. Voor een goede ontwikkeling en een goede stand van de groenbemesters is het sterk aan te raden om rekening te houden met de ideale zaaitijdstippen.


Onkruidbestrijding in graanstoppels

Nu de oogst van de granen zo goed als volledig is afgerond, is het belangrijk om de doorlevende onkruiden te bestrijden in de graanstoppels. De voornaamste doorlevende onkruiden zijn kweekgras, haagwinde, akkerwinde, distels en veenwortel. Spuit bij voorkeur op groeikrachtige onkruiden. Het beste tijdstip is ongeveer drie à vier weken na de oogst. De basis van de onkruidbestrijding is Glyfall Plus. Het te combineren product met Glyfall Plus is afhankelijk van de onkruiden die aanwezig zijn in de stoppels. Bofix in het geval van kweekgras, distel en veenwortel. Starane Forte in het geval van kweekgras, haagwinde en akkerwinde.


Opgelet hou rekening met de werkingstijd van de bovenstaande gewasbeschermingsmiddelen voor de inzaai van groenbemesters.


Neem contact op met je lokale zaakvoerder voor een advies op maat van je perceel!
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.