AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua in de aardappelen 23/8

Actua in de aardappelen 23/08/2017


De plaagdruk blijft dit seizoen redelijk onder controle. Laat u echter niet vangen en blijf actief uw intervallen aanhouden om geen risico’s te nemen bij de bescherming van uw teelt. Bovendien zijn de weersomstandigheden voor Alternaria gunstig geweest. Vergeet dit niet bij de bescherming van uw aardappelen!


Aardappelen


Plaagbestrijding

De afgelopen dagen zijn er telkens infectiekansen geweest die ideaal waren voor ontwikkeling van aardappelziekte. Een kort interval tussen de bespuitingen is noodzakelijk. Her en der worden aantastingen waargenomen op velden die onbehandeld zijn of waar een te ruim interval aangehouden werd. Op vandaag zijn middelen die een goede knolbescherming waarborgen nodig, of translaminaire middelen. Infinito, Shirlan, Ranman, Vendetta en Presidium zijn de ideale producten voor dit moment in het groeiseizoen.

Alternaria

De weersomstandigheden zijn de afgelopen weken ideaal geweest voor infecties met Alternaria. Schade door deze schimmel kan op korte tijd heel veel schade aanrichten, een preventieve behandeling blijft daarom aangewezen. Narita en Mirador zijn specifieke Alternaria-middelen, die tweewekelijks aan het schema kunnen worden toegevoegd om infecties te vermijden. Ook het gebruik van mancozeb-houdende middelen heeft een nevenwerking tegen Alternaria.


Om resistentievorming te vermijden wissel je best regelmatig af tussen de verschillende bestrijdingsmiddelen tegen Alternaria.


Afrijping & loofdoding

De meeste bewaaraardappelen komen aan het einde van hun groeiseizoen. Afhankelijk van de variëteit en de vitaliteit van het gewas kan de opbrengst nog iets toenemen. Rassen zoals Bintje zitten nu al in de fase van echte afrijping. Hiervoor is het niet meer opportuun om nog met bladvoedingen een extra boost te proberen geven. Andere rassen, zoals Challenger en Fontane, zijn nog minder afgerijpt (bron: PCA). Met behulp van bladvoeding kunnen minder afgerijpte gewassen een paar weken langer groen gehouden worden, om op die manier het onderste uit de kan te halen. N-leaf is ideaal om uw gewas langer groen te houden, terwijl K-leaf de waterhuishouding van uw gewas optimaliseert.


Wanneer het gewas voldoende afgerijpt is, kan er gedacht worden aan loofdoding. Meerdere factoren spelen een rol bij het beslissen om al dan niet over te gaan tot de loofdoding. Bij een groen gewas, zonder doorwas, moet gekeken worden naar de verwachte toename in opbrengst ten opzichte van de evolutie in het onderwatergewicht. Meerdere behandelingen kunnen nodig zijn om een volledige loofdoding te verkrijgen. Een eerste behandeling met Diquanet, gevolgd door een behandeling met Diquanet + Spotlight Plus (5 dagen na de eerste behandeling) moet volstaan om een goede loofdoding te verzekeren.


Diquanet en Spotlight Plus zijn contactmiddelen. Voorwaarden voor een correct gebruik zijn:

  • voldoende groot spuitvolume (>300 L/ha)

  • fijne druppelgrootte

  • toepassing in de voormiddag

  • Licht verbetert de werkingNeem contact op met je lokale zaakvoerder voor een advies op maat van je perceel!
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.