AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Tips voor een geslaagde doorzaai

Aandachtspunt 1: zorg voor een zo min mogelijke concurrentie van de bestaande zode
  • Zorg vóór het doorzaaien dat het bestaande gras kort gemaaid is: inkorten op 5 cm
  • Wiedeggen verwijderd vilt, mossen en oppervlakkig wortelende slechte grassen zoals ruwbeemd. Wiedeggen zorgt dus voor een meer open zode. 
  • De meest optimale periode voor doorzaaien is in het najaar, tot begin oktober. In deze periode is de bestaande grasmat minder concurrentieel t.o.v. het nieuwe gras. Ook zeer vroeg in het voorjaar of na een eerste vroege snede kan worden doorgezaaid.
  • Bij doorzaai in het najaar of zeer vroeg in het voorjaar is de bestaande grasmat minder concurrentieel t.o.v. het nieuwe gras. SUPERSTAR Restart bevat grassen die als eerste kiemen bij lagere bodemtemperaturen vroeg in het voorjaar of laat in het najaar.

Aandachtspunt 2: zorg voor een goed contact tussen het zaad en bodem zodat het zaad snel vocht kan opnemen, zwellen en kiemen.


  • Doorzaaien in vochtige grond is een belangrijke voorwaarde voor succes.
  • Kies voor een doorzaaimachine die het graszaad in de bodem brengt via schijven of prisma rol.
  • Een aandrukrol zorgt voor beter contact tussen zaad en bodem
  • ProNitro coating van SUPERSTAR Restart levert niet enkel N aan de kiemplant maar verzwaard ook het graszaad voor een beter contact tussen bodem en zaad.