AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Onkruidbestrijding in wintergranen

Het leek wel lente de afgelopen maand februari. Toch waren er nog maar weinig tot geen mogelijkheden om de spuitmachine in te zetten in wintergraanpercelen. Zowel voor vloeibare bemesting als voor onkruidbestrijding was de vorst tijdens de nacht telkens de spelbreker. Gekorrelde stikstof had hier geen last van.    

Stikstofbemesting versus onkruidbestrijding
Wie zijn eerst bemesting onder vorm van een korrelmeststof uitvoert hoeft niet echt een tijdsinterval te voorzien tot de onkruidbestrijding. Waar vloeibare stikstof wordt gebruikt, ga je bij voorkeur minstens een week wachten om herbiciden in te zetten.
Toch zijn er zelfs mengmogelijkheden tussen klassieke vloeibare stikstof 30% en een middel zoals Primus, dit kan interessant zijn waar een najaarsbehandeling is uitgevoerd en men nu nog wil corrigeren tegen vogelmuur en kamille in dezelfde werkgang als het bemesten. 

Dit kan enkel in de eerste fractie wanneer er met luchtmengdoppen of kamerspleetdoppen wordt gewerkt.

Primus : klik hier voor het werkingsspectrum


Specifieke meergaatsdoppen voor meststoffen komen uiteraard niet in aanmerking om Primus toe te passen omwille van het ontbrekende juiste spuitbeeld.
                      
                   

 

Onkruidbestrijding adviezen  2019

Herbehandeling in het voorjaar na een najaarsbehandeling
 • Alleen breedbladigen en geen resistente grassen:
  • Trevistar voor een klassieke flora. 
  • Omnera wanneer naast de klassieke onkruiden ook akkerviooltje en paarse dovenetel overbleven.

Trevistar en Omnera : klik hier voor een gedetailleerde vergelijking


Tip: Beide kunnen eveneens in triticale, rogge en spelt. 
Voor gerst bij voorkeur enkel Trevistar nemen.


Geen najaarsbehandeling uitgevoerd


 • Algemeen schema tarwe, triticale, rogge en spelt
  • Sigma maxx +Trevistar  + Olie
  • ofwel indien ook ereprijs en akkerviooltje voorkomen Sigma maxx + Capri +Trevistar  (of Primus) + Olie


Voor een optimale werking gebruik deze herbiciden bij een luchtvochtigheid (RV) van minstens 60 %. Bij nachtvorst de behandeling enkele dagen uitstellen.

Benieuwd naar de brede werking van deze middelen?  klik hier voor info


Percelen met moeilijke duist of windhalm

Sigma maxx (hogere dosis) + Capri + Axial + Olie
Een goede aanpak van (vermoedelijk) resistente duist en windhalm begint echter reeds met een volwaardige najaarstoepassing kort na zaai!

Algemeen schema wintergerst


 • Chloortoluron + Axial + Trevistar  + Olie
 • Axial kan ook in meerdere graansoorten ingezet worden


Let op: Voor wintergerst moeten onkruiden bij voorkeur in het najaar bestreden worden. In het voorjaar is de gerst al teveel uitgestoeld en kunnen niet alle onkruiden
meer afdoende geraakt worden.