AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Wintertarwe beloftevol, maak een juiste planning van de T2 ziektebestrijding

Schitterend lenteweer is het de voorbije weken niet geweest doch de meeste veldwerkzaamheden konden onder goede omstandigheden worden uitgevoerd. De meeste percelen wintergranen staan er momenteel zeer beloftevol bij, matige temperaturen geven granen maximale groei- en ontwikkelingskansen. Een oude boerenspreuk vat dit mooi samen  "mei koel en nat, brengt koren in het vat".


Om het opbrengstpotentieel te verzekeren zetten we een laatste behandeling blad- en aarziekten, theoretisch is het beste moment 50%-80% aren uit. De vroegste percelen tonen reeds het laatste blad.

  

Planning van de laatste fungicidebespuiting


- Een T1 behandeling is na 3 tot 4 weken uitgewerkt

- Een T2 behandeling moet op een gezond gewas komen, zelfs het sterkste fungicide maakt

 een ziek blad niet meer terug gezond.

- Om de mate van ziektegevoeligheid van de gezaaide rassen in te schatten verwijzen we

 naar de uitgebreide rassenproeven van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen.

De rangschikking van de rassen volgens LCG vind je hier>  

                                                      


 

T2 fungiciden advies

In 2018 lanceerden we met Arvesta een nieuw beloftevol fungicide voor het stadium laatste blad- tot aarbehandeling: VELOGY ERA.

Velogy is een totaalfungicide op basis van een sterk triazole, prothioconazole, en de recentste nieuwkomer bij de groep van de carboxamiden, solatenol.

Op ons eigen proefplatform wintergranen 2018 te Neerhespen werden een aantal behandelingsschema's met elkaar vergeleken en de sterke Van Velogy Era tegen roestziekten was uitmuntend.

meer info screening fungicidenschema's Neerhespen vind je hier>  

Standaardadvies:

           Velogy Era 1 l / ha + N-leaf (+ insectide)*


Advies Septoria-gevoeligere rassen:

           Adexar 1,5 l / ha + N-leaf (+ insectide)*


T2 insecticide* advies

De IPM richtlijnen goede landbouwpraktijk gaat ervan uit dat een insecticide wordt toegevoegd indien nodig. Controleer uw percelen daarom op aanwezigheid van bladluizen en larven van het graanhaantje, deze laatste lijken visueel op slakjes die het blad afraspen.

Voor de oranje tarwegalmug die eitjes aflegt op de aren waarna de larven de korrelinhoud aanvreten, volg de officiële waarschuwingen van LCG en CADCO om in te grijpen.

Keuze insecticide larven graanhaantje:

Patriot Protech 0,4 l / ha

Keuze insecticide bladluizen en galmug:

Mavrik 0,15 - 0,2 l / ha

Pyrethroïde insecticiden hebben een uitstekende werking op alle insecten die geraakt worden, dus ook nuttigen zoals onze-lieve-heersbeestje, zweefvlieg, gaasvlieg en sluipwespje. Eén uitzondering : de actieve stof van Mavrik  bind zich niet zo gemakkelijk aan de nuttigen en is veilig in gebruik, zelfs voor bijen!