AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Tuinaanleg: tips voor de najaarsbemesting in gazons!

Gazons en sportvelden hebben opnieuw een moeilijke zomer achter de rug.

De algemene indruk is echter dat de kwaliteit van de grasmat momenteel net iets beter lijkt dan in het najaar 2018. Nu en dan een kleine bui vulde niet echt het grondwater aan, doch was voldoende om grassen met een intens oppervlakkig wortelstelsel ervan te laten profiteren om te overleven.

Om het gazon goed de winter te laten doorkomen en in het voorjaar er ook meteen mooi te laten uitzien is een najaarsbemesting nu aan de orde. Wij selecteerden hiervoor een gamma van traagwerkende kalirijke meststoffen voor een rustige najaarsgroei. De beschikbare kalium versterkt de celwanden en helpt de grasplant met de waterhuishouding.


>> Lees hier onze persoonlijke adviezen! >>

Waar nodig kan er vanaf nu ook worden doorgezaaid. Langer wachten hoeft niet zelf al lijkt het nu net iets te droog, bij een volgende najaarsbui kiemt het graszaad wel. Wij stellen twee doorzaaimengsels voorop die hun waarde de afgelopen jaren al bewezen hebben.

Kan doorzaaien en een najaarsbemesting in dezelfde periode gebeuren? Zeker en vast mits de laagste adviesdosis bemesting aan te houden en enkel gebruik te maken van traagwerkende stikstofmeststoffen.